Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Adaylar; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile "Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek adayların Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini,

2 - Müracaat edecek adaylar "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1'er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen Profesör kadrolarına başvuran adayların "PDÖ deneyimi olmak" şartını sağlaması gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ: Adaylar Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazete'de ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program Profesör Açıklama
Diş Hekimliği Fakültesi Ağzı, Diş ve Çene Cerrahisi 2
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizikokimya 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Botanik 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Dili 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Topoloji 1
Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım 1
Ziraat Fakültesi Çayır, Mera ve Yem Bitkileri 1
Ziraat Fakültesi Yemler ve Hayvan Besleme 1
Tıp Fakültesi Nöroloji (*) 2
Tıp Fakültesi Kardiyoloji (*) 1
Tıp Fakültesi Acil Tıp (*) 1
Tıp Fakültesi Üroloji (*) 1 Transplantasyon konusunda deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji (*) 1
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi (*) 1
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi (*) 1
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji (*) 1
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği (*) 1
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Mikrobiyolojisi 1
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Fizyolojisi 1
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Biyokimyası 1
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı 2
İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi 1
İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi 1
Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi 1
Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi 1
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O. Elektrik 1