Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi ııyannca öğretim üyesi alınacaktır. İstenen belgeler:

1. Başvuru Formu *

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*

3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4. Akademik Değerlendirme Belgesi (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kumlundan alınacak)

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınlan) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına.

- Doktor Öğretim İvesi kadrolarına başvuracak adayların 4 (dört) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilini doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri bilimsel çalışma ve yayınlan) ile ilgili fakülte dckanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır Yabancı ülkelerden alınan diplomalann Üniversitelerarası Kuralca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

http://vvvnv.pau.edu.tr/personebtr/sayfa/form-ve-bclgeler

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kunımumuza aittir. İlgililere duyurulur.

Bölüm Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adc t Der Açıklama
DIŞ hekimliği fakültesi
Klinik Bilimler İProtetik Diş Tedavisi Doçent | 1 ] 1 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Dr. Öğr.Üyesi I 2 Astronomi öğretimi, bilimin doğası, sözde-bilim ve epistemolojik inançlar konularında çalışmalan olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sanat Tarihi Batı Sanat ve Çağdaş Sanat Doçent 1 1
Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 1 1
Türk Diü ve Edebiyatı Halkbilimi Doçent 1 1
Fizik Katıhal Fiziği Dr. Öğr.Üyesi i 1 Oksit kristallerin yapısal mekanik, elektronik, manyetik özellikleri ve yoğunluk fonksiyoneli teorisi konularında çalışmalan olmak.
Matematik Uygulamalı Matematik Dr. Öğr.Üyesi 1 5 Rasyonel M denklemleri, fark operatörü, kaydırma operatörü, fark denklemi, denge noktası, kararlılık kavramları, Conformablc Lapiace dönüşümleri ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Tarih Yakınçağ Tarihi Dr Öğr.Üyesi i I 11. AbdüUıamit Dönemi, engelliler ve engelli politikaları üzerine çalışmalan olmak.
HÜKIK FAKULTES
Kamu Hukuku iSte^Hukuku Dr. Öğr.Üyesi I 4 Türk Ceza Hukukunda zorunluluk hali konusunda çalışmalan olmak.
mühendislik fakültesi
Jeoloji Mühendisliği [Uygulamalı Jeoloji IDoçcnt 1 1 |
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp jür, Öğr.Üyesi 1 4 İRadyasyonun etkileri konusunda deneysel çalışmaları bulunmak