Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları nihai değerlendirme sonuçları açıklandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” kadroları nihai değerlendirme sonuçları açıklandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları nihai değerlendirme sonuçları açıklandı