Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İlanımız HÜRRİYET Gazetesinde 06/06/2018 tarihinde yayımlanmıştır. Son Müracat Tarihi: 20/06/2018 Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterlerihükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte kadronunilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir. NOTLAR Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç) *** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz. Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir. İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir. %20 kotası ile başvuru yapabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der. Ad. Niteliği
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Botanik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Farmosötik Botanik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Eğitim Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Türk Ve İslam Sanatı Profesör 1 1 II. Abdülhamit dönemi İmar ve Mimari konularda çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Profesör 1 1 Ticari İşletme ve Denetim Alanında Çalışmalar Yapmış olmak.
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bütçe Ve Mali Planlama Doçent 1 1 Bütçe ve Vergilendirme konularında çalışmaları olmak.
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Türk Yönetim Tarihi ve Kamu Personel Yönetimi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali Hukuk Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Vergisel teşvikler konusunda çalışmış olmak.
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ve Sanatları İslam Tarihi Profesör 1 1 Osmanlı Dönemi Hamid Sancağı Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Doçent 1 1 Kurutma Kontrol Sistemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Mineroloji Petrografi Doçent 1 1 Kromit, Mağmatizma ve Metamorfizma konularında yayınları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Doçent 1 1 Stabilite ve titreşim konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Doçent 1 1 Bakteriyosinler üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Atık Yönetimi Profesör 1 1 Posa üzerine çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Makinaları Profesör 1 1 Enerji Teknolojileri ve Tekstil Malzemeleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Profesör 1 1 Kimyasal ve Biyolojik Kazanım alanında yayınları olmak.
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Profesör 1 1 Süt ve süt ürünleri üzerine çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Profesör 1 1 Membran konusunda çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Temel İşlemler Ve Termodinamik Profesör 1 1 Nano Akışkanlar Konularında çalışma yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Doçent 1 1 Gebelerde ve Yaşlılarda Düşme İle İlgili çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Profesör 1 1 Hidrojen Üretimi alanında ve entegre enerji teknolojileri konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Profesör 1 1 Vakumlu yalıtım panelleri üzerine çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 1 Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak. Alfa lipoik asit ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 1 Hipertansif kriz hastalarında trombosit fonksiyonlarıyla ilgili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Doçent 1 1 ***Katyon kanalları üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 1 ***Fizyoloji doktorası yapmış olmak. Uyku bozuklukları ve elektromanyetik alan konularında çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 1 Endometriyum kanserleri ile ilgili çalışması olmak. Tıbbi patoloji yeterlik belgesi sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 1 X ışını ve kontrast maddeler ile ilgili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak. Gıda katkı maddeleri ile ilgili çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Nazal mukozada yara iyileşmesi üzerine çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 ***Tıp eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Deneysel pnömoperiton modelleri ile ilgili çalışması olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Profesör 1 1 Doku kültürü teknikleri konusunda çalışmaları olmak.