Tek tabloda öğretim elemanı alım kriterleri tablosu güncellendi

Bildiğiniz üzere, 06 Haziran 2016 tarihli haberimizde Öğretim Elemanı Alım Kriterlerini tek tabloda kolay anlaşılabilir şekilde sizlerle paylaşmıştık. Aradan geçen sürede gerek Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı kadrolarının kaldırılması gerek yakın zamanda "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikler sonucunda tablomuzun revize edilmesi ihtiyacı doğmuştu. Bu kapsamda, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaatlarda aranan ALES, Yabancı Dil, Tecrübe ve Mezuniyet Şartı, Yazılı / Sözlü Sınav Durumu ve Yaş sınırlamaları ile ilgili tablomuzu güncelleyerek sizlerin bilgilerine sunuyoruz.
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINDA ARANAN KRİTERLER
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINDA ARANAN KRİTERLER
UNVAN ALES YABANCI DİL TECRÜBE VEYA MEZUNİYET ŞARTI YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAŞ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puanı Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak; vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda en az lisans mezunu olmak şartı aranır Yazılı sınav yapılır. İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puanı Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak; vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda en az lisans mezunu olmak şartı aranır Sözlü sınav yapılır İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Lisans Düzeyinde Eğitim Verilen Yerler) Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki puanını tercihine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak(Eğitim dili yabancı dilse en az 80 puan) En az tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yazılı sınav yapılır. (Eğitim dili yabancı dilse sözlü sınav, ilave Senato Kararı ile istenirse yazılı sınav) Yaş sınırı yoktur.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Ön Lisans Düzeyinde Eğitim Verilen Yerler) Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki puanını tercihine göre Yabancı dil şartı yoktur. (Eğitim dili yabancı dilse en az 80 puan) En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak Yazılı sınav yapılır. (Eğitim dili yabancı dilse sözlü sınav, ilave Senato Kararı ile istenirse yazılı sınav) Yaş sınırı yoktur.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Zorunlu Yabancı Dil Dersi) Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki puanını tercihine göre İlgili dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. En az tezli yüksek lisans mezunu olmak. Sözlü sınav yapılır. Yaş sınırı yoktur.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Uygulamalı Birimler) Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki puanını tercihine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak şartı aranır Yazılı sınav yapılır. Yaş sınırı yoktur