Türkiye'de Akademisyen Sayısı ve Akademik Unvanların Dağılımı

UFUK 2020 | Akademisyen Sayısı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayınlanan 2016 yılı istatistiksel verilerine göre Türkiye'de akademisyen sayısı 155 bini aştı. Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin akademik personel kadrolarında 88 bin 114 erkek, 67 bin 102 kadın olmak üzere toplam 155 bin 216 akademisyen görev yapıyor. Akademik unvanların dağılımı ise aşağıda sıralanmıştır:

1) Profesör : 22,416 2) Doçent : 15,023 3) Yardımcı Doçent : 33,301 4) Öğretim Görevlisi : 20,943 5) Araştırma Görevlisi : 47,373 6) Okutman : 10,295 7) Uzman : 3,865

Ülke genelindeki tüm üniversitelerde (devlet ve vakıf) görev yapan bütün akademik personel verilerini içerecek şekilde yapılan istatistik çalışmaya göre akdemisyenlerin yüzdelik dağılımı ise aşağıda sıralanmıştır. Öğretim üyeleri içerisinde Yrd.Doç. sayısının Doçentlerin 2 katıdan daha fazla olduğu görülüyor:

1) Arş. Gör. : %30,52 2) Yrd. Doç. : %22.74 3) Profesör : %14,44 4) Öğr. Gör. : %13,49 5) Doçent    : %9,68 6) Okutman : %6,63 7) Uzman     : %2,49