Uşak Üniversitesi 34 Akademik Personel Alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/3037) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.

* Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyeleri "başvuru formundan" doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (6 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 6 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Dr. Öğr. Üyesi Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

9. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

10. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

11. Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.usak.edu.tr/ Personel Daire Başkanlığı web adresinden ulaşıp Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosu doldurularak eklenecektir.

12. %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 28/06/2018 mesai bitimine kadardır.

KADRO NO KADRO UNVAN DERECE BÖLÜM/ANABİLİMDALI ADET İLAN AÇIKLAMASI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
42 Doktor Öğretim Üyesi 1 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HİDROLİK ANABİLİM DALI 1 Su kullanımı ve tasarrufu üzerine çalışma yapmış olmak.
50 Doktor Öğretim Üyesi 1 MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MALZEME BİLİMİ ANABİLİM DALI 1 Nükleer Reaktör Yapısal Malzemeleri ve Slikon Şerit Dedektörler üzerine çalışma yapmış olmak.
410 Doçent 1 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ/TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI 1
TIP FAKÜLTESİ
283 Doktor Öğretim Üyesi 1 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 1
376 Doktor Öğretim Üyesi 1 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 1
390 Doktor Öğretim Üyesi 1 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 1
394 Doktor Öğretim Üyesi 1 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1 Yanık Ünitesi hakkında Yöneticilik deneyimi olmak.
406 Doktor Öğretim Üyesi 1 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1
417 Doktor Öğretim Üyesi 3 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/RADYOLOJİ ANABİLİM DALI 1 Girişimsel Radyoloji hakkında çalışmaları olmak.
434 Doktor Öğretim Üyesi 1 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZİKSEL TIP REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI 1
438 Doktor Öğretim Üyesi 1 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 1
450 Doktor Öğretim Üyesi 1 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 1
609 Profesör 1 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 1
611 Profesör 1 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 1 Laparoskopi ve IVF alanında çalışmaları olmak.
612 Profesör 1 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 1
613 Profesör 1 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI 1
714 Doçent 1 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 1
715 Doçent 2 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI 1
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
229 Doktor Öğretim Üyesi 1 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ/ MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI 1 Maliye alanında doktora yapmış olmak.
230 Doktor Öğretim Üyesi 1 ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK ANABİLİM DALI 1 Lojistik alanında çalışma yapmış olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
193 Doktor Öğretim Üyesi 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
6 Doçent 1 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI 1
614 Profesör 1 MATEMATİK BÖLÜMÜ/ANALİZ VE FONK-SİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
234 Doktor Öğretim Üyesi 1 TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 1
368 Doçent 1 MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİMDALI 1 Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitiminde almış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
7 Doçent 1 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 1
108 Doktor Öğretim Üyesi 1 YENİ MEDYA BÖLÜMÜ/YENİ MEDYA ANABİLİM DALI 1
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
158 Doktor Öğretim Üyesi 1 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/TASAVVUF ANABİLİM DALI 1
577 Doktor Öğretim Üyesi 1 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI 1 Tefsir alanında doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
107 Doktor Öğretim Üyesi 1 KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 1 Ortadoğu Politikası üzerine çalışma yapmış olmak.
604 Profesör 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI 1
442 Doçent 1 SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/BİREY VE TOPLUM SORUNLARI ANABİLİM DALI 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
262 Doktor Öğretim Üyesi 1 KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ENDODONTİ ANABİLİM DALI 1
264 Doktor Öğretim Üyesi 1 KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 1