Uzatmalı öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuru engeli kaldırılmalı!

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07 Mart 2017 tarihinde alınan karar çerçevesinde, 06/02/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 50/d ve 33/a maddesine göre ilan araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları engellendi.

Bu kararla birlikte, üniversiteler tarafından "Yüksek Lisans ve/veya Doktora Yapıyor" olmak şeklinde özel şartlı olarak ilan edilen kadrolara lisansüstü eğitimde belirlenen azami sürelerde bitiremeyen öğrenciler başvuramamaktadır.

Konu hakkında detaylı haberimizi 30 Mart 2017 tarihinde sizlerle paylaşmış ve bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesinin doğru olacağını, birçok kişiye mağduriyet yaratabileceğinin açık olduğu ve ilerleyen süreçte mahkeme süreçlerinin de olabileceğine dikkat çekmiştik.

Ancak, aradan geçen süre zarfında YÖK bu konu hakkında oldukça tepki toplamasına rağmen geri adım atmıyor. Çalıştığı özel sektör veya kamu kurumundan izin alamama, askerlik durumu, doğum izni, danışman sorunları, tez konusunun özelliği, vb. birçok kişiye özel ama kendilerince haklı sebeplerden dolayı lisansüstü eğitimini uzatan öğrenci bulunmaktadır.

Yükseköğretim Kuruluna ÖYP'lilerin OHAL KHK'sıyla ile ilgili tepkiler daha henüz soğumamışken, birde araştırma görevlisi ilanlarına uzatmalı öğrencilerin başvurularını engellemeye yönelik alınan bu karar üstüne eklenmiştir.

Umarız Yükseköğretim Kurulu yetkilileri konu hakkında yeni bir değerlendirme yaparak lisansüstü eğitiminde uzatmalı olan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvurudaki engeli kaldırır !

Yavuz Selim KAPLAN