Üniversiteden Atılma Geri Geldi

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLER

Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin daha önceden öğretim planlarında yer alan dersler ve tezden başarılı olup olmadığına bakılmaksızın kendi istekleri ile kayıt sildirme talepleri olmadığı sürece kayıtlı bulunduğu üniversiteden ilişiklerinin kesilmesi yasal anlamda mümkün değildi.

Ancak, bugün yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, ilgili yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde; "Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren başlar." denilmektedir.

Yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirildiğinde; yönetmeliğin yürürlüğü tarihten önce kayıtlı yüksek lisans öğrencilerinin  azami dersleri tamamlama ve tezi bitirme sürelerinin 2015-2016 bahar dönemi itibarıyla birinci dönem olarak başlayacağı değerlendirilmektedir. Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak;

Örneğin; 2013-2014 güz döneminde bir yükseköğretim kurumunda İşletme Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrencinin başarısız dersleri olduğunu varsayarsak, öğrencinin  2015-2016 yılı bahar dönemi itibarıyla birinci dönemi başlayacaktır. Şayet öğrenci geriye kalan üç dönemde de derslerini veremez ise yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilecektir.

Diğer taraftan öğrenci tez döneminde ise eğitim dönemi 2015-2016  bahar dönemi itibarıyla birinci dönem olarak başlayacak ve ilerleyen beş dönemde tezini teslim etmediği takdirde ilişiği kesilecektir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLER

Yeni yönetmelikte, tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi ise bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıl olarak belirlenmiştir.

Üç yarıyıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri yükseköğretim kurumu tarafından silinecektir. Bu nedenle 2015 bahar döneminden önce kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim dönemleri bir olacak ve geriye kalan bir yıl içinde mezun olamayan tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin kayıtları silinecektir.

Örneğin; 2014 yılında tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenci 2015 bahar dönemi itibarıyla birinci dönemi gibi değerlendirilecek ve geriye kalan iki dönemde mezun olamadığı takdirde ilişiği kesilecektir.

Konu ile ilgili yaşadığınız soruları  Sorun Cevaplayalım adresi üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

Bu yazının tüm hakları (içerik ve görsel) akademikadro.net aittir.  akademikadro.net biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.