YLSY hakkında merak edilenler ?

1- YLSY NEDİR  ?

Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

2-YLSY'YE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR ? 

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-En az lisans mezunu olmak,

-Lisans mezuniyet notu en az 2.50 / 65 olmak,

-31 yaşından gün almamış olmak,

-ALES'ten en az 70 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.),

-Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

-Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye'nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir).

3-YLSY PROGRAMINA NASIL BAŞVURURUM ?

YLSY programına müracaat etmek isteyen adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak ÖSYM sistemi üzerinden başvurularını yaparlar (ALES puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.). İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanı üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınavda ise adaylar, ALES puanı üstünlüğüne göre en fazla 3 (üç) katı aday arasına girdikleri öğrenim grubu için sözlü sınava girerler. Sözlü sınavda adaylar,

-Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Akademik çalışmalara    yatkınlığı    yönlerinden    Bakanlık    personeli    ve akademisyenlerden oluşan sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilir.

4-HANGİ ÜLKELERDE ÖĞRENİM GÖRÜLEBİLİR ?

YLSY kapsamında dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde öğrenim görülebilmektedir. Öğrenim görülebilecek ülkeler her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzları ile belirlenmektedir.

5-ÜNİVERSİTELERE TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR ?

Sözlü sınavdan sonra ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla belirlenen YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum tercihi (adına öğrenim görülecek kurum ve yurt dışında öğrenim görülecek lisansüstü öğrenim alanı tercihi) yapmaya hak kazanırlar. Adaylar YLSY puanı üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda kurum kontenjanlarına yerleştirilirler.

6-BU PROGRAMDA YABANCI DİL EĞİTİMİ VAR MI ?

Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler -istemeleri halinde- yurt içi veya yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığınca  finanse edilen dil kurslarına katılabilirler. Kurslar,

a. Yurt içinde en fazla 12 (on iki) ay süreli,

b. Yurt dışında en fazla 6 (altı) ay süreli,

c. Yurt içinde kurs açılmayan diller için yurt dışında en fazla 12 (on iki) ay süreli olarak düzenlenir.

Bu süre içerisinde esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için üniversitelerin istediği yeterli dil puanını alamayan öğrencilere en fazla 6 aya kadar resmi burslu statüde uzatım hakkı verilebilir.

7-YURTİÇİ VE YURTDIŞI BURS MİKTARLARI NE KADARDIR ? 

Yurt içinde dil öğrenimi görülen süre boyunca ödenen aylık burs olup 1.000 TL olarak ödenmektedir. Burs miktarı Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir.

Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ödenen aylık burs olup ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Burs miktarları Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir.

8-YLSY'DE HANGİ MALİ DESTEKLER VAR ? 

Okul ödemeleri, aylık burslar, sağlık giderleri, ulaşım giderleri, yabancı dil sınav ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi destekleri kapsar.

9-ÖĞRENİM SÜRELERİ NE KADAR ?

Dil eğitimi için yurt içinde en fazla 12 ay, yurt dışında ise en fazla 6 ay; yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilir. Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık gösterebilir. ( Örneğin; İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilir.)

10-YLSY KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPTIKTAN SONRA HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILIR ?

Yurt dışındaki lisansüstü öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler adına yurt dışına gönderildikleri kurumlarda uzman, uzman yardımcısı, araştırma görevlisi, mühendis, biyolog, veteriner, mimar, istatistikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, avukat, eczacı, araştırmacı gibi kadrolara atanırlar. Atama yapılan kadrolar her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzlarında ilan edilir.