YÖK, iş arayan doktora mezunları için sistem kurabilir

01/09/2016 tarihli ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ek 30 uncu maddesi ile; "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden atama yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. 35 inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitenin talebi üzerine on beş gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamaları iptal edilir." düzenlemesi yapılmıştır.

Bu hüküm doğrultusunda, binlerce ÖYP araştırma görevlisinin üniversite hizmetine ihtiyaç duymadığı takdirde ilgililerin doktora eğitimleri sona erdiğinde kadroları ile ilişiklerini kesebilmenin yolu açılmıştır.

Bu nedenle, ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin ilişiklerinin kesilmesi durumları ortaya çıkınca kadro arayan işsiz öğretim üyesi adayı sayımız gün geçtikçe artmaktadır.

YÖK KADRO ARAYANLAR İÇİN BİR SİSTEM KURABİLİR !

Bilindiği üzere, ülkemizde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde özellikle yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyesi temininde ciddi manada zorluklar yaşanmaktadır.

Ancak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kurulacak merkezi bir sistemle doktorasını tamamlamış öğretim üyesi adayları ile başta bu üniversiteler olmak üzere tüm üniversitelerin irtibatı sağlanabilir.

Örneğin, yapılacak sistemde öğretim üyesi adaylarının;

1- Araştırma alanları,

2- Tez konuları,

3- Tez danışmanları,

4- Yabancı dil seviyesi,

5- Yapmış olduğu makaleler, projeler vb. bilimsel faaliyetleri

Gösterecek bir özgeçmişin yer alacağı sistemden öğretim üyesi arayan üniversiteler ile kadro arayan doktoralı işsizlerin faydalanabileceğini düşünüyoruz.

Böylelikle, kadro garantisi var iken KHK ile bir günde işsiz duruma düşen ÖYP araştırma görevlilerinin sağdan soldan referans bulmak yerine haklarıyla üniversitelere atanabileceklerini umut ediyoruz...

Yavuz Selim KAPLAN