YÖK, norm kadro yönetmeliğini hızlandırmalı!

Bildiğiniz gibi, Anayasa değişikliklerine uyum çalışmaları kapsamında; 09 Temmuz 2018 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi ile 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.

Bu kanun hükmünde kararnamenin kaldırılması ile birlikte Yükseköğretim Kurulunun üniversitelere kadro kullanma izni verme yetkisi de sona erdi.

Uzun süren bekleyişten sonra üniversitelerin yeni sistemde kadro kullanımına ilişkin uygulamanın detayları 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapıldı.

Buna göre, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile üniversitelerin eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak norm kadro yönetmeliğine göre atamalar üniversitelerce yapılacak olup, söz konusu düzenleme çerçevesinde norm kadro yönetmeliğinin 60 (altmış) gün içerisinde yayımlanması gerekiyor.

Ayrıca, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin geçici 2 nci maddesi ile üniversitelere ilgili yönetmeliğin yayımlanmasını beklemeksizin atama yapma yetkisi verildi.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu da üniversitelere atama yetkilerinin olduğunu hatırlatarak, 2018-2019 akademik yılının başlaması sebebiyle öğretim elemanı kadrolarına atama işlemlerinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde yürütülmesini istedi.

Ancak, Yükseköğretim Kurulu tarafından norm kadro kriterleri hızlı bir şekilde belirlenerek yönetmelik yayımlanmazsa, altmış gün için verilen yetkinin keyfiyet yaratma ihtimali çok yüksek görünüyor.

Çünkü, üniversiteler bugün itibarıyla Yükseköğretim Kurulundan izin almaksızın boş bulunan öğretim üyesi(Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) kadrolarını ilan ederek atama yapabilir.

Bir yandan eğitim-öğretim üyesinin başlaması sebebiyle ihtiyaçların karşılanması için kolaylık sağlayan bu süreç bir yandan öğretim üyesi ihtiyacı olmayan alanlarda üniversitelerin ilana çıkarak norm kadro mantığının aksinekadroların doldurulmasına sebebiyet verebilir.

Dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından norm kadro yönetmeliğinin hızlı bir şekilde yayımlanmasının öğretim elemanı kadrolarının daha adilane ve ihtiyaç duyulan alanlarda ilan edilmesini sağlayacağını değerlendiriyoruz.

Yavuz Selim KAPLAN