ALES geçerliliği ile ilgili bir hatayı da Sakarya Üniversitesi yaptı

ALES geçerliliği ile ilgili bir hatayı da Sakarya Üniversitesi yaptı... İlgili üniversite 27 Eylül 2017 tarihinden önce girilen ALES'in sonuçlarını 5 (beş) yıl olarak kabul ederken, bu tarihten sonra girilen sınavları ise 3 (üç) yıl olarak geçerli saydı.

ALES geçerliliği ile ilgili bir hatayı da Sakarya Üniversitesi yaptı... İlgili üniversite 27 Eylül 2017 tarihinden önce girilen ALES'in sonuçlarını 5 (beş) yıl olarak kabul ederken, bu tarihten sonra girilen sınavları ise 3 (üç) yıl olarak geçerli saydı.

Hatırlayacağınız üzere, İstanbul Teknik Üniversitesinin geçtiğimiz günlerde ilan ettiği yüksek lisans ve doktora öğrenci alım ilanlarında ALES geçerlilik süresini üç yıl olarak hatalı şekilde duyurduğunu sizlerle paylaşmıştık.

Bunun üzerine ilgili üniversite tarafından hatalı ilan düzeltilerek güncellenmişti.

Bu defa, başka bir hatayı Sakarya Üniversitesi yaptı. (İlana ulaşmak için TIKLAYINIZ) İlgili üniversite 27 Eylül 2017 tarihinden önce girilen ALES'in sonuçlarını 5 (beş) yıl olarak kabul ederken, bu tarihten sonra girilen sınavları ise 3 (üç) yıl olarak geçerli saydı.

Ancak, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına, bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans mezunu olanlar ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler. Alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden 70 puan alanlar sınavda başarılı sayılırlar. BU SINAVIN SONUÇLARI, AÇIKLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇİN GEÇERLİDİR." düzenlemesi yapılmıştır.

Dolayısıyla, yürürlükteki yönetmelik hükümleri çerçevesinde, gerek 27 Eylül 2017 tarihinden önce gerekse 27 Eylül 2017 tarihinden sonra girilen tüm ALES'lerin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

Adaylarda sürekli kafa karışıklığına sebebiyet verilen bu durumla ilgili üniversite tarafından ilanın mevzuat hükümlerine uygun olarak revize edilmesi gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel