YÖK'ten Özel Öğrenci Kararı !

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, özel öğrenci statüsünde kayıtlarının yapıldığı belgelendiren adaylar ile ilgili önemli bir karar aldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, özel öğrenci statüsünde kayıtlarının yapıldığı belgelendiren adaylar ile ilgili önemli bir karar aldı.

22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, özel öğrenci olarak bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için başka bir üniversitenin yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olmak şartının getirildiğini ayrıca, mezkür yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine eklenen 4 üncü fıkra kapsamında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olara kabul edilen öğrencilere düzenleme yapılmadan evvelki hükümlerinin uygulanacağının karara bağlandığını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu konu hakkında yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda ise; üniversitelerde eğitim-öğretim dönemlerinin farklı olması ve düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihin belli olmaması sebebiyle, 2019-2020 bahar yarıyılından itibaren önceki düzenlemeye göre özel öğrenci kabulünün mümkün olmadığını sizlerle paylaşılmıştı.

Bu defa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; 2019-2020 bahar yarı yılında özel öğrenci olarak kayıtlarının yapıldığını belgelendirilen öğrencilerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla eğitimlerine devam etmelerinin uygun olduğu kararlaştırılmıştır.gunluk-ustogrenci-isleri
YÖK,Özel öğrenci,önemli karar,