100-2000 YÖK Doktora Bursiyerleri Kaygılı !

100-2000 YÖK Doktora Bursiyerleri Kaygılı !

Gelişmiş ülkeler rekabet gücünü artırmak amacıyla yetişmiş, nitelikli, eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Toplumların gelecekleri eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılıdır. Eğitime yapılan yatırımlar, toplumların geleceklerini belirlemektedir. Ayrıca iyi eğitilmiş bireyler topluma ve devlete yapılmış bir yatırım olarak görülmektedir.

 Bu kapsamda, ülkeler ihtiyacı olan ve kalkınmada öncelik verdikleri alanları geliştirerek, tespit edilen alan ve sektörlerin gelişimi ve değişimi sağlıklı bir şekilde sağlayıp kendisini geleceğe daha güvenli şekilde hazırlamaktadır.

 Bu doğrultuda, ülkemizin kalkınmasına öncülük etmek amacıyla çeşitli programlar açılmaktadır. Bu programlar içerisinde 100 tematik alanda 2000 doktoralı birey yetiştirme programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde (1. Çağrı) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde hayata geçirilmiştir.

 100/2000 Programı ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak uzun ve katılımcı bir yaklaşımla tasarlanmış ve geleceğe yönelik etkin bir proje olarak başlatılmıştır. Bu program kapsamında akademi ve kamunun ihtiyaç duyduğu, ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik 100 alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirmek amaçlanmıştır. YÖK yaptığı açıklamalarda, 100/2000 Projesi sadece mali bir fonlama kaynağı olarak görülmeyecek, aynı zamanda kalite kavramını doktora sürecinin her döneminde takip edeceğini dile getirmiştir.

 Bu amaçla, düzenlenen programın kabul kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında çalışmıyor olmak, devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadro veya pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak gibi şartlar mevcuttur. Tüm bu gereklilikler kapsamında burs programına programa güvenerek; birçok doktoralı birey bu projeye dahil olmuş ve doktora eğitimine başlamış, devam etmiş veya halen devam etmektedir.

Önceki YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ 100-2000 Burs programı başlatılırken; akademi ve kamuya yetişmiş personel ihtiyacını bu programdan karşılayacaklarını ve verilen burs miktarının asgari ücretin altına düşürmeyeceklerini ifade etmiştir.

 2022 yılında gelinen noktada ise istihdama yönelik herhangi bir çalışma yapılmamış, yapılan burs zammı asgari ücretin altında kalmış ve programda yer alan 6500 civarında doktoralı birey mağdur edilmiştir. Ayrıca 2021-2022 yılı bahar döneminde çağrıya çıkılmasına rağmen ilana çıkılmaması; projenin devam etmeyeceğini ve yeni alımlar yapılmayacağına dair olumsuz izlenimler vermektedir.

 Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, 100-2000 YÖK Projesi kapsamında görev alan bursiyerler yeni Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR’dan; burs miktarının ekonomik şartlar göz önüne alınarak belirlenen yeni asgari ücret ve yaşam koşullarına yükseltilmesini ve doktora yaptıkları tematik alanlarda öğretim üyesi veya doktora sonrası araştırmacı olarak istihdam edilmeleri için öncelik verilmesini talep etmektedir.