50/d'li Araştırma görevlileri için yasal düzenleme teklif edilecek !

YÖK'ün 2020 yılı hedefi; 50/d statüsünde yüksek lisans yapan ve tezini bitiren araştırma görevlilerinin için gerekli yasal düzenleme yapılması

YÖK'ün 2020 yılı hedefi; 50/d statüsünde yüksek lisans yapan ve tezini bitiren araştırma görevlilerinin için gerekli yasal düzenleme yapılması

Yükseköğretim Kurulu, 50/d statüsünde yüksek lisans yapan ve tezini bitiren araştırma görevlilerinin doktoraya başlayıncaya kadar altı ay boyunca ilişiğinin kesilmemesi için gerekli yasal düzenleme yapılacağını 2020 yılı hedefi olarak ilan etti! Ocak 2019 tarihinde yayımlanan "Araştırma Görevlisi (50-d) Yüksek Lisansı Tamamlaması Halinde İlişiği Kesilir mi?" başlıklı haberde; 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi çerçevesinde devlet yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi kadrolarına atamaların aynı kanunun 50/d statüsünde yapıldığını, atanan adayların atamalarının mevzuat gereğince lisansüstü eğitimleri sonuçlanana kadar gerçekleştirildiği, üniversitelerin "TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR" şartlı araştırma görevlisi kadrolarına atananların lisansüstü eğitimde aranan azami sürelerde Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamaları halinde, doktoraya doğrudan kayıtları mümkün olamayacağından ilişiklerinin kesilip kesilmemesi ile ilgili yükseköğretim kurumlarında tereddütler yaşandığı ve bu bağlamda 50/d statüsünde atanarak yüksek lisans eğitimini tamamlayan kişiler için doktoraya kayıt süresi olarak belirli bir dönem hak verilmesi gerektiği önerilmişti.
Aradan yedi ay geçtikten sonra Yükseköğretim Kurulundan bir gelişme olmayınca; 10 Temmuz 2019 tarihinde "YÖK Başkanlığı yeni 50/d Yönetmeliğini Hızlandırmalı" başlığıyla konuyu yeniden gündeme getirilmiş ve çalışmaların hızlanması gerektiği konusu ifade edilmişti.
Ancak, 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen, Yükseköğretim Kurulu bu konudaki mağduriyetleri de görmezden gelip iki sene hiçbir düzenleme yapmadı. Bu zaman zarfında üniversitelerin bir kısmı yüksek lisans eğitimlerini tamamlayanların kadroları ile ilişiklerini doğrudan keserken, bazıları ise sorumluluk alıp ek süre tanıdı ve doktora eğitimlerine kayıt imkanı verdiler.
Sürecin birçok konu da olduğu gibi bu şekilde belirsizlikle ve üniversiteler arasında farklı uygulamalarla devam edeceğini düşünürken, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2020 yılı hedefi olarak sunulan konulara baktığımızda YÖK'ün sonunda bu sorunlu durumdan haberdar olduğunu görülmüş oldu.
Yükseköğretim Kurulu tarafından konu hakkında; "50/D KAPSAMINDA YÜKSEK LİSANS YAPAN VE TEZİNİ BİTİREN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DOKTORAYA BAŞLAYANA KADAR ALTI AY BOYUNCA İLİŞKİSİNİN KESİLMEMESİ İÇİN GEREKLİ YASAL GİRİŞİMDE BULUNMAK" 2020 yılındaki 13 hedeften biri olarak sıralanmıştır.
Haberde konu "yasal girişimde bulunmak" olarak ifade edildiğine göre TBMM kanalıyla 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesinde düzenleme yapılarak sorunun çözüleceği anlaşılmaktadır.
Haliyle sürecin uzun sürme ihtimali göz önüne alınarak, mağduriyetlerin daha fazla artmaması amacıyla 50/d kapsamında yüksek lisans yapan ve tezini bitiren araştırma görevlilerinin doktoraya başlayana kadar altı ay boyunca ilişkisinin kesilmemesi için konunun üniversitelere bildirilmesinde fayda görülmektedir.
Yavuz Selim KAPLAN

gunluk-ust
50/d'li ,Araştırma görevlileri, için yasal düzenleme, teklif edilecek,YÖK