Adayların Başvurularda Neden Elendiği Açıklanmalı ?

Araştırma görevlisi sınavına başvuran adayların hangi sebepten dolayı elendiğini açıklamalı!

Araştırma görevlisi sınavına başvuran adayların hangi sebepten dolayı elendiğini açıklamalı!

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuru şartlarını düzenleyen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; "Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40'ını ve yabancı dil puanının %60'ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir." hükmü bulunmaktadır.
Bu madde çerçevesinde, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların giriş sınavı komisyonunca evraklarının incelenmesi sonucunda ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday yazılı/sözlü sınava davet edilmekte olup, puan sıralaması sonucu liste dışında kalan, ilan şartlarını taşımayan veya belge eksikliği gibi durumlardan dolayı elenenler ise ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.
Ancak, bazı üniversitelerimiz ön değerlendirme sonuçlarında sadece sınava girecek adayları duyurup diğer adayların durumlarını ilan etmezken, bazıları da elenen adayların hangi gerekçeden dolayı elendiğini paylaşmamaktadır. Adayların yapmış olduğu müracaatın hangi nedenden dolayı kabul görmediğini bilmeleri en temek hakkıdır.
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "İyi Yönetim İlkeleri Rehberinde" 17 tane temel iyi yönetim ilkesi belirlenmiştir. Bunlardan biri de; "KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI" ilkesidir. Söz konusu rehberde idarelere bu konuda verilen tavsiyede; "İdari işlemin muhatapları ancak gerekçe ile işlemin sebeplerini öğrenebileceğinden hukuki denetimin etkili bir şekilde sağlanması için tesis edilen işlemlerde mutlaka yer verilmelidir." ifadeleri yer almaktadır.
Bu konuda bahsettiğimiz sorunu bir örnekle somutlaştırırsak; Mersin Üniversitesi tarafından 25 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarından Harita Mühendisliği Bölümü ön değerlendirme sonuçlarına baktığımızda; bir kişilik kadroya 27 kişinin başvurduğunu, yazılı sınava sadece 3 (üç) adayın davet edildiği ve geriye kalan 24 kişinin ise "BAŞVURU KOŞULLARINI TAŞIMAMAKTADIR" gerekçesiyle elendiği görülmektedir. Ancak, adayların hangi başvuru şartlarını taşımadığı hakkında ön değerlendirme sonucunda gerekçe belirtilmemiştir. Sınava 7 aday daha girebilecek durumda iken bu kişilerin hangi şartı taşımadığı için elendiklerinin sebebi iyi yönetim ilkelerine aykırı olarak gerekçeli ilan edilmemiştir.
Bu bağlamda; Mersin Üniversitesi özelinde tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin ön değerlendirme sonucunda iyi yönetim ilkelerine uygun şekilde başvuran adayların hangi gerekçe sebebiyle elendiklerinin ilanda belirtilmesi ve buna bağlı olarak kişilerin itirazlarını yapmalarına imkan verilmelidir.


mersin-universitesi gunluk-ustogretim-elemani-ilanlari
Araştırma görevlisi,neden eleniyor,başvuru,Mersin Üniversitesi