Akademik Teşvik Yönetmeliği Değişecek mi?

Akademik Teşvik Yönetmeliği Değişecek mi?

Akademik Teşvik Yönetmeliği Değişecek mi?

Hatırlayacağınız üzere 27 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; "Komisyon, başvurular başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ödeme yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur." hükmü yer almaktadır. Akademik Teşvik yönetmeliği yayımlandığı tarihten itibaren sürekli bir değişikliğe gidilmiştir. Hatta 2019 yılında Üniversiteler arası kurul tarafından Doçentlik başvurularında Ulusal ve Uluslararası Yayınevi tanımları değiştirilmiştir.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği incelendiğinde bazı tanımların mutlaka kalkması gerektiği görülecektir. Ayrıca Üniversitelerin sıralaması yapılırken Q1, Q2,Q3, ve Q4 düzeyindeki yayınların ne kadar etkili olduğu ortadayken bu kısımla ilgili yeni eklemelerin yapılması gerekmektedir.

Planlanan yönetmelik değişikliği Akademik personel tarafından da merakla beklenmektedir. YÖKSİS veri tabanı üzerinden veriler girilmek istendiğinde yönetmelik değişikliği yapılacağı açıklama kısmında yer almıştır. 17/Ocak 2020 tarihine kadar bir değişiklik yapılmaz ise değişiklik bir sonraki yıla kalacaktır. Zira takvime sığdırmak ve ödemeyi şubat ayına yetiştirmek mümkün gözükmemektedir.