Bu Üniversiteler Yönetmelik Bilmiyor !

Öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosu sınavlarının sözlü yapılacağı Yönetmelikte açıkça yazmasına rağmen, iki üniversite sınavı yazılı olarak yaptılar, sonra sehven deyip tekrar sınava çağırdılar.

Öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosu sınavlarının sözlü yapılacağı Yönetmelikte açıkça yazmasına rağmen, iki üniversite sınavı yazılı olarak yaptılar, sonra sehven deyip tekrar sınava çağırdılar.

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 15 inci maddesinde; "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, GİRİŞ SINAVI SÖZLÜ OLARAK YAPILIR. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır." ifadesi bulunmaktadır. 
Bu hüküm çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere 2019 Aralık ayı içerisinde tahsis edilen araştırma görevlisi kadrolarına alım süreci yükseköğretim kurumlarında devam etmektedir. Ancak, mezkür yönetmelikte sınavın diğer araştırma görevlisi alımlarının aksine sözlü olarak yapılacağı açık bir şekilde yazmasına rağmen bazı üniversitelerimizce çok basit hatalar yapılarak adaylar mağdur edilmektedir.
Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesine tahsis edilen öncelikli alan araştırma görevlisi kadroları için ön değerlendirme sonucu davet edilen adaylara sınav sözlü yapılması gerekirken yazılı olarak yapılmıştır. Bu durum mevzuata açıkça aykırılık teşkil edince iki üniversite hata yaptıklarını web sayfalarında duyurarak adayları yeniden sözlü sınava davet etmiştir.
Çankırı Karatekin Üniversitenin duyurusu için TIKLAYINIZ.
Gümüşhane Üniversitesinin duyurusu için TIKLAYINIZ.
Üniversitelerin mevzuatta açıkça yer alan bir konuda hataya düşmeleri onlarca kilometre yol giderek birçoğu işsiz olan adayları maddi ve manevi mağdur etmiştir.cankiri-karatekin-universitesigumushane-universitesi gunluk-ust
Üniversiteler,Yönetmelik ,Öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosu ,