Karabük Üniversitesi araştırma görevlisi ilanında rekabeti engelleyici şartlar!

Karabük Üniversitesi, 05 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de 14 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 18 öğretim görevlisi kadrosunu ilan etti.

Karabük Üniversitesi, 05 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de 14 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 18 öğretim görevlisi kadrosunu ilan etti.

Söz konusu kadrolardan aşağıdaki tabloda yer alanları incelediğimizde; araştırma görevlisi kadrosuna mevzuata aykırı şekilde "ÇALIŞMA ALANI" yazıldığı ve kadroların ilan edildiği bölüm mezunları yerine başka alanlara öncelik verilerek ilgili bölümlerin başvurusunun engellendiği görülmektedir.

Tabloda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, Karabük Üniversitesi tarafından ilan edilen 5 araştırma görevlisi kadrosunun ilan şartlarının yeniden gözden geçirilerek, ""Balkanlarda Madencilik Üzerine Çalışıyor olmak" şartının iptal edilmesi ve diğer kadrolarda ilgili bölüm mezunlarına fırsat verilmesi gerekmektedir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

İLAN ŞARTI

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatları

Arş. Gör

MİMARLIK FAKÜLTESİ veya Sanat Tarihi Lisans Mezunu olmak ve MİMARLIK TARİHİ alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Karabük Üniversitesinde Mimarlık Fakültesi bulunmaktadır. Dolayısıyla Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüne araştırma görevlisi alımında Sanat Tarihi Bölümü mezunlarına öncelik verilmesi uygun olacaktır. İlanın bu haliyle Sanat Tarihi alanında lisansüstü eğitim görenlerin başvuru imkanları bulunmamaktadır.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Arş. Gör

Tarih Bölümü Lisans Mezunu olup Yeniçağ Tarihi alanında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak ve BALKANLARDA MADENCİLİK ÜZERİNE ÇALIŞIYOR OLMAK

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarında Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar" hükmü bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi alanına alınacak Araştırma Görevlisi kadrosuna ilave olarak "Balkanlarda Madencilik Üzerine Çalışıyor olmak" şartının eklenmesi ilgili yönetmeliğe aykırıdır.

Söz konusu çalışma alanı tamamen bir adayı tarif eder nitelikte olup, diğer Yeniçağ Tarihi alanında lisansüstü eğitim gören kişilerin başvurusunu engeller mahiyettedir.

Dolayısıyla, bu kadronun özel şartında düzenleme yapılması mevzuatın gereğidir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Arş. Gör

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, Kamu Yönetimi bölümünde tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Kadronun ilan edildiği birim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüdür. Ancak, ne hikmetse bu bölümden mezun olmuş adaylar yerine öncelik Uluslararası İlişkiler mezunlarına verilmiştir. Ayrıca, başvuracak aday/ların yüksek lisans alanının Kamu Yönetimi olması istenmiştir.

İlan bu haliyle akademik rekabeti engeller mahiyettedir.

Safranbolu Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Arş. Gör

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP Gastronomi ve Mutfak Sanatları anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne başvuracak adayların lisans mezuniyetinin Gıda Mühendisliği olması istenmiştir. Oysaki bu alanda ülkemizde lisans mezunu oldukça fazladır.

Dolayısıyla, ilanda düzeltme yapılarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunlarına da başvuru hakkı tanınmalıdır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Arş. Gör

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Çocuk Gelişimi Bölümünde ilan edilen araştırma görevlisi kadrosuna bu bölüm mezunlarının başvurma hakkı verilmemiştir.

Yukarıdaki benzer durumda olan kadrolar da olduğu gibi, ilanda düzeltme yapılarak çocuk gelişimi lisans mezunlarının bu kadroya başvurmasına imkan verilmelidir.

Memurlar.Net - Özel