İTÜ, ALES'i halen 3 yıl geçerli zannediyor?

İstanbul Teknik Üniversitesi, ALES puanlarının geçerlilik süresini Yükseköğretim Kurulunun resmi yazısına rağmen halen üç yıl geçerli kabul ediyor !

İstanbul Teknik Üniversitesi, ALES puanlarının geçerlilik süresini Yükseköğretim Kurulunun resmi yazısına rağmen halen üç yıl geçerli kabul ediyor !

Bildiğiniz gibi, Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in Geçici 6 ncı maddesinin yürütmesi durdurulmuştu.

Daha sonra, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütme durdurmaya dair yapılan itiraz neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2018/329 sayılı kararı ile Danıştay Sekizinci Dairesinin yürütme durdurma kararı kaldırılmıştır.

Bu karar sonucunda, 27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan ALES sonuçları sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 (yıl) geçerli olarak kabul edileceğini sizlere 28 Eylül 2018 tarihli haberimizde sizlere duyurmuştuk.

Ancak, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan bu bilgilendirmeye rağmen, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilen Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci alım ilanında ALES puanlarının geçerlilik süresi üç yıl kabul edileceği ifade edilmiştir.

Bu nedenle, halihazırda adayların başvurusunu engelleyen bu hatalı ilanın ilgili üniversite yönetimi tarafından süratle düzeltilmesi gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel