Balıkesir Üniversitesi başvuruyu sınırlandıran öğretim görevlisi ilanlarında ısrar ediyor!

Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi alımında başvuran aday sayısını sınırlandırmaya yönelik politikasında ısrar etmeye devam ediyor!.

Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi alımında başvuran aday sayısını sınırlandırmaya yönelik politikasında ısrar etmeye devam ediyor!.

Hatırlanacağı üzere, 11 Ekim 2019 tarihli ve "9 Öğretim Görevlisi Kadro İlanının 6'sı Kişiye Özel" başlıklı haberimizde; Balıkesir Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında; ilan edildiği programla başvurabilecek bölümler arasında doğrudan ilişki olmadığı, birçoğunun belirli bir adayı tarif eder nitelikte özel şartlar içerdiği, lisans alanı uygun olmasına rağmen yüksek lisans alanlarının alan dışı olduğu ve öğrenciler tarafından tercih edilmeyen programlarda kadro ilanlarının verildiğinden ötürü ilgili yükseköğretim kurumu tarafından ilanlarda düzeltme ya da iptal yoluna gidilmesini tavsiye etmiştik.

Ancak, ilgili üniversite tavsiyelerimizi dikkate almayarak süreci devam ettirmesi sebebiyle, söz konusu kadrolardan büyük bir çoğunluğunda sınava sadece 1 (bir) aday katılmış ve yazılı sınav sonrası atanmaya hak kazanmıştır. Bu duruma da 15 Kasım 2019 tarihli haberimizde dikkat çekmiştik.
İlk haberimizde gündeme getirdiğimiz durumlardan birisi de; Sındırgı Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosuydu. Söz konusu ilanda; "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olup, İktisat anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak." özel şartı yer aldığı için ÇEKO mezunu olup, bu alanda tezli yüksek lisans yapan adaylar ile İktisat Lisans mezunu olanların başvurularının engellendiğini, ilanın bu haliyle belirli bir adayı/adayları tarif ettiğini dile getirmiştik.
Ayrıca, bir başka önemli noktanın ise, 2019 YKS Yerleştirme sonuçlarına bakıldığında; 40 kontenjanı olan bu programa sadece 7 öğrencinin yerleştiğini, ek yerleştirmede ise sadece 2 öğrencinin kazandığını, bu haliyle toplamda 10 öğrenci bile yerleşmeyen 1 (bir) programa, öğretim görevlisi ilanına çıkılmasının aynı zamanda kamu kaynağının israf edilmesi anlamına geldiğini ifade etmiştik.

Uyarılarımız kayda değer bulunmamış olacak ki, üniversite ön değerlendirme sürecinden sonra yazılı sınav aşamasını tamamlayarak öğretim görevlisi kadrosuna atamayı tamamladı. Söz konusu sınava ilanın sınırlandırılmış olması sebebiyle yalnızca 4 (dört) kişinin başvurabildiğini ve ayrıca kazanan adayın ilgili üniversitenin mezunu olduğunu da belirtelim.

Bu alım süreci tamamlandıktan sonra Balıkesir Üniversitesi birebir yukarıda bahsettiğimiz öğretim görevlisi kadrosuyla aynı koşullarda ve aynı adlı programda farklı bir ilçenin Meslek Yüksekokulunda (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olup, İktisat anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak) yeni bir öğretim görevlisi kadrosuna daha alım yapmak üzere 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de ilana çıkmıştır.
Biraz öncede ifade ettiğimiz üzere, "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olup, İktisat anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak." özel şartı hem İktisat Lisans mezunlarını hem de ÇEKO yüksek lisans mezunlarını mağdur etmektedir.
Burada eğer akademik bir rekabet isteniyorsa, en iyi öğretim görevlisi alınması isteniyorsa ilan şu şekilde olmalıdır.
"İKTİSAT VEYA ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ LİSANS MEZUNU OLMAK. BU ALANLARIN BİRİNDE TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK."

Bu şekilde bir ilana iki bölümden herhangi birisinde lisans mezunu olmuş, ancak yüksek lisansını ister lisans eğitimini tamamladığı alanda, ister diğer alanda tamamlamış tüm adaylar başvurabilecektir. Böyle bir ilana 4 kişi yerine 20-30 kişi başvuru yapar, nitelikli ve adil bir öğretim görevlisi istihdamı yapılmış olur.

Bu bağlamda, umuyoruz bu sefer Balıkesir Üniversitesine derdimizi anlatarak öğretim görevlisi ilanında düzeltme yapmak suretiyle akademik rekabeti sağlamalarına vesile olmuş oluruz!

Memurlar.Net - Özel