Nasıl Araştırma Görevlisi olabilirim?

Araştırma Görevlisi başvurularında gereken koşullar nelerdir. Ön değerlendirme ve Sonuçlar nasıl hesaplanıyor. Göreve yeni başlayan Araştırma Görevlisi ne kadar maaş alır...

Araştırma Görevlisi başvurularında gereken koşullar nelerdir. Ön değerlendirme ve Sonuçlar nasıl hesaplanıyor. Göreve yeni başlayan Araştırma Görevlisi ne kadar maaş alır...

Bildiğiniz üzere 2018 yılından önce Araştırma Görevlisi kadrolarına atanma 2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesi kapsamında yapılıyor idi. Ancak 2019 yılından itibaren Araştırma Görevlisi kadrolarına atanma 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi ile yapılmaktadır. Peki 50/d maddesi neyi ifade ediyor:

50/d: "Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere araştırma görevlisi kadrosuna da atanabilirler". hükmü kapsamında lisansüstü eğitim süreleri sona erdiğinde kadroları da sona ermektedir.
Bu kapsamda Araştırma Görevlisi kadrolarına atanmak için gereken asgari şartları aşağıda yer verilmiştir.

-   İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki en az 70 ALES puan

-   Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

-   Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

-   Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (7243 sayılı Kanunla yeniden düzenlendi)
-   Sınav yöntemi iki şekilde yapılır. Yazılı ve sözlü (Sözlü sınavlar Öncelikli alanlar için yapılır.)

Yukarıda belirtilen şartları üniversite senatoları arttırmaya yoluna da gidebilir. Bu şartları sağlayanların Ön Değerlendirme ve Nihahi değerlenidrmelerinin nasıl yapıldığına bakalım.

Araştırma Görevlisi  (Öncelikli Alanlar da Dahil) Ön Değerlendirme hesaplaması aşağıdaki gibi hesaplanır.

ALES puanının Yabancı Dil Puanının Lisans mezuniyet Notunun
%60 %40 -
Hesaplama sonrasında ilk 10 giren aday yazılı- sözlü sınava girmeye hak kazanır ve sınav sonrası değerlendirme aşağıdaki gibi hesaplanır.

Nihai Değerlendirme:
ALES puanının Yabancı Dil Puanının Lisans mezuniyet Notunun Sınav Şekli Giriş Sınav Notunun
%30 %10 %30 Yazılı-Sözlü %30
Yukarıdaki hesaplamadan sonra kazanan ve yedek aday belirlenir. ve göreve başlayan Araştırma Görevlisi 6800-7400 TL maaş almaya başlar. Geliştirme Ödeneği farklılık gösterdiğinden göreve başladığı yerde farklılık gösterebilir.
Araştırma Görevlileri idari görev alamazlar.
Derse girme zorunluluğu yoktur. Ancak Doktorasını bitiren araştırma görevlileri derse girebilir.
ÖSYM ve açıköğretim sınavlarında görev alabilirler.