Üniversitelerin norm kadro yönetmeliğinde değişti?

Yükseköğretim Kurulu tarafından, devlet yükseköğretim kurumlarında uygulanan norm kadro yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından, devlet yükseköğretim kurumlarında uygulanan norm kadro yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" 2 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yaklaşık bir buçuk yıl bir süredir uygulanan norm kadro yönetmeliğinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bugün bir takım düzenlemeler yapmıştır.

Özetle baktığımızda; mezkür yönetmelikte Senato tarafından yapılması planlanan bütün dağılımlar ve planlamalar Üniversite Yönetim Kurulu yetkisine alınmıştır. Örneğin, ilgili üniversite tarafından bir sonraki yıl ilan edilmesi planlanan kadrolara ilişkin hazırlık, Senatonun yetkisinden alınarak Üniversite Yönetim Kurulu uhdesine alınmıştır.

Diğer taraftan, araştırma görevlisi kadrolarının üniversite içerisindeki dağılımına dair yetki de Üniversite Senatosundan Üniversite Yönetim Kuruluna devredilmiştir. Bununla birlikte, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile tahsis edilen yıllık atama sayılarının üniversite içerisindeki dağılımı da yine Senatodan alınarak Üniversite Yönetim Kuruluna verilmiştir.

Göze çarpan bir diğer önemli düzenleme ise, asgari kadro ve asgari kadro sayısını aşan kadroların kullanımında yani ilan edilmesinde olmuştur. Buna göre, asgari kadrolar ile norm dışı kadrolar doğrudan Rektör tarafından gerçekleştirilebilecektir. Burada, ilgili birim yönetim kurulunun kararı devre dışı bırakılmıştır.

İkinci olarak, asgari kadro sayısını aşan ancak norm kadro sayısı içindeki kadroların kullanımında ise ilgili bölüm başkanlığının talebi yönetmelikten çıkartılmıştır. Bu kadrolar ilgili yönetim kurulunun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu kararıyla ilan edilebilecektir.

Düzenlemelerin neleri değiştirdiğini aşağıdaki karşılaştırma cetvelinden bulabilirsiniz.

 
Memurlar.Net