Yine Selçuk Üniversitesi, yine kişiye özel ilanlar!

Selçuk Üniversitesi kişiye özel ilanlarına son sürat devam ediyor. Şimdi de Hemşirelik Bölümüne alınacak Profesör kadrosu için Veteriner, Halkla İlişkiler Bölümünde açılan kadro için ise Türk Dili mezunu alınıyor !

Selçuk Üniversitesi kişiye özel ilanlarına son sürat devam ediyor. Şimdi de Hemşirelik Bölümüne alınacak Profesör kadrosu için Veteriner, Halkla İlişkiler Bölümünde açılan kadro için ise Türk Dili mezunu alınıyor !

Hatırlayacağınız üzere, Selçuk Üniversitesi tarafından verilen öğretim üyesi ilanlarında kişiye özel şart taşıyan kadroların sayısının oldukça fazla olduğunu, üniversitenin doğrudan kendi alacağı kişilere özel çalışma alanları yazarak diğer adayların müracaatlarını engellediğini 14 Aralık 2017 tarihli haberde gündeme getirilmişti.

Daha sonra, yine aynı üniversitenin bir başka ilanında ise işin iyice abartıldığını ve doğrudan ilan şartlarına "Doktora Tez Konularını" yazdığını 08 Ağustos 2018 tarihli haberde dikkat çekilmişti.

Aradan geçen dört buçuk ay sonra yine aynı üniversite tarafından 20 Aralık 2018 tarihinde verilen öğretim üyesi ilanlarında birçok özel şart yine yer alıyor.

Ama bu sefer en çok dikkatimizi çekenler ise;

1- Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği alanında verilen Profesör ilanında; "Doçentliğini Veteriner Mikrobiyoloji bilim alanından almış olmak, C.pseudotuberculosis'in Allerjik Deri Testi ile teşhisi üzerinde çalışma yapmış olmak." şartı yer alıyor.

Buraya alınacak veteriner profesörü adayının Hemşirelik Bölümü ile uzaktan yakından bir alakası var mıdır ?

Kişinin doçentlik alanını geçip çalışma alanına baktığımızda koyunlara uygulanan alerjik testler türünde sonuçlarla karşılaşıyoruz.

Öte yandan, Selçuk Üniversitesinde Veterinerlik Fakültesi olmasına rağmen bu kişinin neden bu fakülteye değil de yeni kurulan Hemşirelik Fakültesine alınmaya çalışılması da ayrı bir soru işaretidir ?

Hayvan sağlığı konusunda yetişmiş bir akademisyenin, insan sağlığını konusunda kilit görevler üstlenen Hemşire yetiştirmede acaba ne gibi bir katkısı olacaktır ?

2- Bozkır Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde verilen Doktor Öğretim Üyesi ilanında; "Osmanlı Türkçesi şiirlerinin Türk Dili açısından incelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak" şartı yer alıyor.

Onlarca halkla ilişkiler alanında doktoralı varken, bu programla yine hiç uzaktan yakından alakası olmayan bir Türk Dili ve Edebiyatçısı alınıyor ! Bu kişi bu programda hangi dersleri verebilecektir ?

Bu soruların cevaplarını umuyoruz Selçuk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN'de düşünerek hiçbir mantığı ve açıklaması olmayan bu kadro ilanlarını tez vakitte iptal eder !

Memurlar.Net