Afla İlgili Sıkça Sorulan Sorular!!

Af kanunu hakkında tereddütte düşülen hususlarla ilgili sıkça sorulan soruları bu yazımızda paylaştık.

Af kanunu hakkında tereddütte düşülen hususlarla ilgili sıkça sorulan soruları bu yazımızda paylaştık.

Soru: Af Kanunundan Kimler Yararlanabilecek?

Cevap: terör suçu ile kasten öldürme suçlarından işkence suçundan, eziyet suçundan, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçundan mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler aftan yararlanamayacaktır. Bunların dışında kalanlar Af kanundan yararlanabilecektir.

 

Soru: Af Kanundan yararlanmak için Nereye Başvuru yapacağız?

 

Cevap: İlişiğinizin kesildiği Yükseköğretim kurumuna başvuru yapacaksınız.

 

Soru: Aftan yararlanmak için başvuruda bulunacağım. Başvuru süresi var mı?

 

Cevap: Af kanunu yürürlüğe girdikten 4 ay içinde başvurmanız gerekmektedir.

Soru: ÖSYM ile bir programa yerleştim, Ancak hiç kayıt yapmadım Af kanunundan yararlanabilecek miyim?

 

Cevap: Evet

 

  Soru: Af kanundan Yüksek Lisans ve Doktoradan ilişiği kesilenlerde başvuru yapabilecek mi?

 

Cevap: Evet

Soru: Doktora programında kayıtlı idim tamamlayamadığım için ilişiğim kesildi. Sonrasında bir başka üniversitede doktora programı kazandım. Daha önceki kuruma geri dönebilir miyim?

 

Cevap: Evet dönebilirsiniz. Ancak aynı anda iki doktora programına kayıtlı olmayacağınız için birini tercih etmelisiniz.

Soru : Yüksek Lisansta Tez aşamasında kaydım silinmişti. Aftan döndüğümde tekrar tez döneminden mi başlarım?

Cevap: İlişiğinizin kesilmesinin üstünden uzun bir süre geçmediyse ve Ders Planlarında çok büyük bir değişiklik yapılmadıysa tez aşamasından başlatılırsınız