Doktorasını Bitiren Araştırma Görevlileri Tez Danışmanı olarak atanabilir mi?

Doktorasını bitiren Araştırma görevlisi ve öğretim görevlileri lisansüstü tez danışmanı olarak atanabilir mi?

Doktorasını bitiren Araştırma görevlisi ve öğretim görevlileri lisansüstü tez danışmanı olarak atanabilir mi?

Bilindiği üzere Doktorasını bitiren Araştırma Görevlileri Lisans ve Önlisans programlarında talepleri halinde İlgili Birimin onayı ile ders verebilmektedir. Öğretim Görevlilerinin önünde ders verme ile ilgili zaten bir engel bulunmamaktadır.

Ancak Doktorasını bitiren Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlilerin Yüksek Lisans programlarında tez danışmanı olarak atanıp atanmayacağı konusunda belirsizlik oluşmuştu. Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi doktorasını bitiren öğretim elemanlarının Tez Danışmanı olarak atanıp atanmayacağı konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına görüş sormuştur.

 Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yükseköğretim Kurulu Hukuk Müşavirliğinin görüşü dikkate alınarak üniversite bünyesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrosunda olup doktora derecesine sahip öğretim elemanlarının lisansüstü programlarda tez danışmanı olarak atanmasının uygun olmadığına karar vermiştir.

YÖK GÖRÜŞ YAZISI

gunluk-ust
akademikadro, akademi, doktor öğr. üyesi, öğretim gör.