[{'_id': ObjectId('63c3d47b0f01d0e7f6af9952'), 'baslik': 'Doktorasını bitiren Araştırma Görevlilerine müjde', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/FTHWKLA6/arastirma-gorevlisi-sinavina-bir-kisi-basvurabildi-1.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/FTHWKLA6/arastirma-gorevlisi-sinavina-bir-kisi-basvurabildi-1.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<div style="text-align: justify;">Bug&uuml;n yayımlanan Resmi Gazete ile Lisans&uuml;st&uuml; Eğitim &Ouml;ğretim Y&ouml;netmeliğinde yapılan değişikle&nbsp; doktora mezunu &ouml;ğretim elemanları ile doktora sonrası s&ouml;zleşmeli araştırmacı olarak &ccedil;alıştırılacak kişilerin lisans&uuml;st&uuml; d&uuml;zeyde ders verebilmesine imkan sağlandı!</div>\n<div style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></div>\n<div style="text-align: justify;">15 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlanan &ldquo;Lisans&uuml;st&uuml; Eğitim &Ouml;ğretim Y&ouml;netmeliği&rdquo; ile &ldquo;Lisans&uuml;st&uuml; Eğitim &Ouml;ğretim Enstit&uuml;lerinin Teşkilat-İşleyiş Y&ouml;netmeliği&rdquo;nde yapılan d&uuml;zenlemelerle doktorasını tamamlamış araştırma g&ouml;revlisi ve &ouml;ğretim g&ouml;revlileri ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında doktora sonrası s&ouml;zleşmeli araştırmacı olarak &ccedil;alışacak kişilerin lisans&uuml;st&uuml; d&uuml;zeyde ders verebilmelerine imkan sağlandı.<br /><br />Bununla birlikte, doktora sonrası s&ouml;zleşmeli araştırmacı olarak &ccedil;alışacak kişiler kendilerinin muvafakatı, &ouml;ğrencinin talebi ve enstit&uuml; y&ouml;netim kurulunun kararıyla tez danışmanı olarak da atanabilecekler.<br /><br /></div>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width="330" style="text-align: justify;">\n<p><strong>ESKİ Y&Ouml;NETMELİK</strong></p>\n</td>\n<td width="340" style="text-align: justify;">\n<p><strong>YENİ Y&Ouml;NETMELİK</strong></p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="330" style="text-align: justify;">\n<p><strong>Tez danışmanı atanması (YL)</strong></p>\n<p><strong>MADDE 8 &ndash;</strong>&nbsp;(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip &ouml;ğretim &uuml;yeleri arasından se&ccedil;ilir. Y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip &ouml;ğretim &uuml;yesi bulunmaması halinde &uuml;niversite senatosunun belirlediği ilkeler &ccedil;er&ccedil;evesinde enstit&uuml; y&ouml;netim kurulu tarafından başka bir y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumundan &ouml;ğretim &uuml;yesi danışman olarak se&ccedil;ilebilir.&nbsp;<strong>(Değişik c&uuml;mle:RG-1/3/2017-29994)</strong>&nbsp;Tez &ccedil;alışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, &uuml;niversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n</td>\n<td width="340" style="text-align: justify;">\n<p><strong>Tez danışmanı atanması (YL)</strong></p>\n<p><strong>MADDE 8 &ndash;</strong>&nbsp;(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip &ouml;ğretim &uuml;yeleri arasından se&ccedil;ilir.&nbsp; <strong>2547 sayılı Kanunun ek 46&nbsp;<span>ncı</span>&nbsp;maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak g&ouml;revlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak se&ccedil;ilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak g&ouml;revlendirilebilmesi i&ccedil;in &ouml;ğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstit&uuml; y&ouml;netim kurulunun kararı şarttır</strong>. Y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip &ouml;ğretim &uuml;yesi bulunmaması halinde &uuml;niversite senatosunun belirlediği ilkeler &ccedil;er&ccedil;evesinde enstit&uuml; y&ouml;netim kurulu tarafından başka bir y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumundan &ouml;ğretim &uuml;yesi danışman olarak se&ccedil;ilebilir.&nbsp;<strong>(Değişik c&uuml;mle:RG-1/3/2017-29994)</strong>&nbsp;Tez &ccedil;alışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, &uuml;niversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="330" style="text-align: justify;">\n<p><strong>Tez danışmanı atanması (DR)</strong></p>\n<p><strong>MADDE 18 &ndash;</strong>&nbsp;(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip &ouml;ğretim &uuml;yeleri arasından se&ccedil;ilir. Y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip &ouml;ğretim &uuml;yesi bulunmaması halinde &uuml;niversite senatosunun belirlediği ilkeler &ccedil;er&ccedil;evesinde enstit&uuml; y&ouml;netim kurulu tarafından başka bir y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumundan &ouml;ğretim &uuml;yesi danışman olarak se&ccedil;ilebilir.&nbsp;<strong>(Değişik c&uuml;mleler:RG-1/3/2017-29994)</strong>&nbsp;Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fak&uuml;lteleri anabilim dalları hari&ccedil; doktora programlarında &ouml;ğretim &uuml;yelerinin tez y&ouml;netebilmesi i&ccedil;in, başarıyla tamamlanmış en az bir y&uuml;ksek lisans tezi y&ouml;netmiş olması gerekir. Tez &ccedil;alışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, &uuml;niversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.</p>\n</td>\n<td width="340" style="text-align: justify;">\n<p><strong>Tez danışmanı atanması (DR)</strong></p>\n<p><strong>MADDE 18 &ndash;</strong>&nbsp;(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip &ouml;ğretim &uuml;yeleri arasından se&ccedil;ilir. <strong>2547 sayılı Kanunun ek 46&nbsp;<span>ncı</span>&nbsp;maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak g&ouml;revlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak se&ccedil;ilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak g&ouml;revlendirilebilmesi i&ccedil;in &ouml;ğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstit&uuml; y&ouml;netim kurulunun kararı şarttır</strong>. Y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip &ouml;ğretim &uuml;yesi bulunmaması halinde &uuml;niversite senatosunun belirlediği ilkeler &ccedil;er&ccedil;evesinde enstit&uuml; y&ouml;netim kurulu tarafından başka bir y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumundan &ouml;ğretim &uuml;yesi danışman olarak se&ccedil;ilebilir.&nbsp;<strong>(Değişik c&uuml;mleler:RG-1/3/2017-29994)</strong>&nbsp;Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fak&uuml;lteleri anabilim dalları hari&ccedil; doktora programlarında &ouml;ğretim &uuml;yelerinin tez y&ouml;netebilmesi i&ccedil;in, başarıyla tamamlanmış en az bir y&uuml;ksek lisans tezi y&ouml;netmiş olması gerekir. Tez &ccedil;alışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, &uuml;niversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="330" style="text-align: justify;">\n<p><strong>Programlar, sınavlar ve değerlendirme</strong></p>\n<p><strong>MADDE 34 &ndash;</strong>&nbsp;(2)&nbsp;Bir yarıyılda hangi lisans&uuml;st&uuml; derslerin a&ccedil;ılacağı ve bu derslerin <span style="text-decoration: line-through;">hangi &ouml;ğretim &uuml;yeleri</span> tarafından verileceği, ilgili enstit&uuml; anabilim/anasanat dalları başkanlarının &ouml;nerileri &uuml;zerine enstit&uuml; y&ouml;netim kurulu tarafından belirlenir.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n</td>\n<td width="340" style="text-align: justify;">\n<p><strong>Programlar, sınavlar ve değerlendirme</strong></p>\n<p><strong>MADDE 34 &ndash;</strong>&nbsp;(2)&nbsp;Bir yarıyılda hangi lisans&uuml;st&uuml; derslerin a&ccedil;ılacağı ve bu derslerin <strong>doktora veya eşdeğeri lisans&uuml;st&uuml; eğitim mezunu hangi &ouml;ğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46&nbsp;<span>ncı</span>&nbsp;maddesi uyarınca g&ouml;revlendirilen araştırmacılar</strong> tarafından verileceği, ilgili enstit&uuml; anabilim/anasanat dalları başkanlarının &ouml;nerileri &uuml;zerine enstit&uuml; y&ouml;netim kurulu tarafından belirlenir.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'manset'], 'aciklama': 'Doktorasını bitiren Araştırma görevlilerin lisansüstünde ders vermesi ile ilgili yeni mevzuat değişikliği yapıldı', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'yüksek lisans ilanları doktora ilanları, bahar dönemi ilanları, üniversitesi', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2023, 1, 15, 13, 24, 59, 880000), 'slug': 'doktorasini-bitiren-arastirma-gorevlilerine-mujde', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2023, 1, 15, 13, 28, 28, 247000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('63c06c100f01d0e7f6af9802'), 'baslik': 'Devlet Üniversitelerin Yüksek Lisans ve Doktora İlanları', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/9Y4WN0YB/arastirma-gorevlisi-sinavina-bir-kisi-basvurabildi.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/9Y4WN0YB/arastirma-gorevlisi-sinavina-bir-kisi-basvurabildi.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': 'Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ataturk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-EDRB" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong> </a>(20 Ocak 2023)<br /><br />Aksaray &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/aksaray-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-5W2S" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong> </a>(16 Ocak 2023)<br /><br />Afyon Kocatepe &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/afyon-kocatepe-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-T2H7" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong> </a>(22 Ocak 2023)<br /><br />Bing&ouml;l &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bingol-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-BC98" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong> </a>(23 Ocak 2023)<br /><br />Bitlis Eren &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bitlis-eren-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-MSN0" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ (17 Ocak 2023)</a><br /><br /></strong>Siirt &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/siirt-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-A4AY" target="_blank" rel="noopener"><strong> TIKLAYINIZ&nbsp; (Son tarih 13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Ağrı İbrahim &Ccedil;e&ccedil;en &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/agri-ibrahim-cecen-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-8FYT" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ </a>(Son tarih 20 Ocak 2023)</strong><br /><br /><br />Akdeniz &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/akdeniz-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-BOJL" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ </a>(Son tarih 13 Ocak 2023)</strong><br /><br /><br />Anadolu &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/anadolu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-KZFB" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ </a>(Son tarih 25 Ocak 2023)</strong><br /><br /><br />Bandırma Onyedi Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ </a>(Son tarih 13 Ocak 2023)</strong><br /><br /><br />Bilecik Şeyh Edabali &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bilecik-seyh-edebali-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-Y4ZL" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ </a>(Son tarih 19 Ocak 2023)</strong><br /><br /><br />Burdur Mehmet Akif Ersoy &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/burdur-mehmet-akif-ersoy-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-FSFO" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ </a>(Son tarih 13 Ocak 2023)</strong><br /><strong><br /><br /><br /></strong>Sivas Bilim ve Teknoloji &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/sivas-bilim-ve-teknoloji-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ </a>(Son tarih 30 Ocak 2023)<br /><br /><br /></strong>&Ccedil;anakkale Onsekiz Mart &Uuml;niversitesi i&ccedil;in&nbsp;<strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-3DSD" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ </a>(Son tarih 18 Ocak 2023)<br /></strong><strong><br /><br /></strong>Van Y&uuml;z&uuml;nc&uuml; Yıl &Uuml;niversitesi i&ccedil;in&nbsp;<strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/van-yuzuncu-yil-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-U1D7" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a>(Son tarih 13 Ocak 2023)<br /><br /><br /></strong>Uşak &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/usak-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-4CKR" target="_blank" rel="noopener"><strong> TIKLAYINIZ&nbsp; </strong>(01 Şubat 2023)</a><br /><br /><br />Trabzon &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/trabzon-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ZPJY" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong> </a>(13 Ocak 2023)<br /><br /><br />Nevşehir Hacı Bektaş Veli &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-U5B2" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ&nbsp;(13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Bartın &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bartin-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-E6K6" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (20 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Muğla Sıtkı Ko&ccedil;man &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mugla-sitki-kocman-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-1WBC" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ&nbsp;</strong></a><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-U5B2" target="_blank" rel="noopener"><strong>(13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Marmara &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/marmara-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-353R" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ&nbsp;</strong></a><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-U5B2" target="_blank" rel="noopener"><strong>(02 Şubat 2023)</strong></a><br /><br /><br />Malatya Turgut &Ouml;zal &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/malatya-turgut-ozal-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong> (13&nbsp; Ocak 2023)</a><br /><br /><br />K&uuml;tahya Dumlupınar &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kutahya-dumlupinar-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Konya Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/konya-teknik-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Kocaeli &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kocaeli-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-L5NW" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (19 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Kırıkkale &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kirikkale-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-47ZB" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Kahramanmaraş İstiklal &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kahramanmaras-istiklal-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (18 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Kafkas &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kafkas-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (16 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />İzmir Katip &Ccedil;elebi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/izmir-katip-celebi-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (19 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />İstanbul Medeniyet &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-medeniyet-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (19 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />İskenderun Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/iskenderun-teknik-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />İn&ouml;n&uuml; &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/inonu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-TREL" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ&nbsp;</strong></a><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/iskenderun-teknik-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener">(13 Ocak 2023)</a><br /></strong><br /><br />Isparta Uygulamalı Bilimler &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/isparta-uygulamali-bilimler-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Hitit &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hitit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-IO9X" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Harran &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/harran-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-2VOT" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (25 ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Hacettepe &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hacettepe-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-EOC0" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (27 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Gebze Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gebze-teknik-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Gaziantep &Uuml;nivwesitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gaziantep-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-SMVS" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (25 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Eskişehir Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-teknik-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (06 Şubat 2023)</strong></a><br /><br /><br />Erzincan Binali Yıldırım &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/erzincan-binali-yildirim-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-A7L2" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Erciyes &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/erciyes-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-6C13" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (18 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Ege &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ege-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-Y1G6" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (13 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dokuz-eylul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-8EAH" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (18 Ocak 2023)</strong></a><br /><br /><br />Bursa Uludağ &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bursa-uludag-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-1R53" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (09 Şubat 2023)</strong></a><br /><br /><br />Bursa Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bursa-teknik-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ (20 Ocak 2023)</strong></a><br />', 'kategori': ['lisansustu-ogrenci-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': '2022-2023 bahar döneminde Devlet Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora ilanları yayımlandı.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'yüksek lisans ilanları doktora ilanları, bahar dönemi ilanları, üniversitesi', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2023, 1, 12, 23, 22, 40, 978000), 'slug': 'devlet-universitelerin-yuksek-lisans-ve-doktora-ilanlari-1ZBD', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2023, 1, 14, 15, 3, 5, 238000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('63b6d3600f01d0e7f6af93d9'), 'baslik': 'Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi İlanları !!!', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/LRYW4BVE/arastirma-gorevlisi-sinavina-bir-kisi-basvurabildi-8.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/LRYW4BVE/arastirma-gorevlisi-sinavina-bir-kisi-basvurabildi-8.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table width="718" style="width: 548px; height: 3552px;">\n<tbody>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 47px; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sıra&nbsp;</strong></span></td>\n<td rowspan="2" style="width: 333px; text-align: center; height: 36px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td rowspan="2" style="width: 120px; text-align: center; height: 36px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>İlan Linki</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 47px; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>No</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>1</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Afyon Kocatepe &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://personel.aku.edu.tr/2022/12/29/ogretim-elemani-alim-ilani-son-basvuru-tarihi-12-01-2023/">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>2</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ardahan &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/statik/4BAZ7AQS/ardahan-unv-29.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>3</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Abdullah G&uuml;l &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/6GZCHQAQ/abdullah-gul-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>4</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Adıyaman &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/duyurular/2022/12/30/ogretim-elemani-alim-ilani">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>5</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ağrı İbrahim &Ccedil;e&ccedil;en &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=55677&amp;bid=1&amp;tid=17">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>6</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Alanya Aladdin Keykubat &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://pdb.alanya.edu.tr/duyuru/30-12-2022-tarihli-ogretim-elemani-alim-ilani-2022-03/">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>7</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Amasya &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.amasya.edu.tr/ogretim-elemani-ilani">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>8</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Anadolu &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/KTA11DCJ/anadolu-unv-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>9</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ankara Hacı Bayram Veli &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://hacibayram.edu.tr/web/ogretim-elemani-alim-ilani3012">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>10</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ankara M&uuml;zik ve G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;nv.</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/XXQGTXDA/ankara-muzik-ve-guzel-sanatlar-universitesi-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>11</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ankara Sosyal Bilimler &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.asbu.edu.tr/tr/node/2234">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>12</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ankara &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="http://personeldb.ankara.edu.tr/2022/12/30/ogretim-elemani-alim-ilani-8/">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>13</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ankara Yıldırım Beyazıt &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/DUHJSCQE/ankara-yldrm-beyazt-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>14</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Atılım &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.atilim.edu.tr/tr/home/announcement/10640/ogretim-gorevlisi-ve-arastirma-gorevlisi-ilani">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>15</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://afsu.edu.tr/ogretim-elemani-ilani-31-12-2022/">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>16</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Akdeniz &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/2KC288KA/akdeniz-unv-31.pdf">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>17</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Altınbaş &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/JL9M710Y/altnbas-31.pdf">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>18</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ankara M&uuml;zik ve G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/CU7ZF4LO/ankara-muzik-31.pdf">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>19</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ardahan &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/VEJ762K9/ardahan-unv-31.pdf">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>20</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Artvin &Ccedil;oruh &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.artvin.edu.tr/tr/duyuru/ogretim-elemani-ilani-54">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>21</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Aydın Adnan Menderes &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://idari.adu.edu.tr/db/personel/private_topics.asp?idx=31303330">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>22</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;Balıkesir &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/Z0RQ4W5C/balkesir-31.pdf">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>23</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/2CSZFEC8/bogazici-arastrma-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>24</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;Bing&ouml;l &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://pdb.bingol.edu.tr/media/23036/b-u-ogretim-elemani-ilani-birlestirilmis-metin-31-aralik-2022.pdf">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>25</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;Bolu Abant İzzet Baysal &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-65.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>26</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;Bandırma 17 Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Duyuru/Goster/Ogretim-Uyesi-ve-Ogretim-Elemani-Alim-Ilani-27066">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>27</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;Bartın &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://w3.bartin.edu.tr/duyurular/ogretimelemanialimilani202203.html">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>28</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;Batman &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/7KOYLFIO/batman-30.pdf">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>29</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;Bayburt &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.bayburt.edu.tr/tr/ogretim-elemani-alim-ilani-31122022">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>30</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;Bilecik Şeyhedebali &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://bilecik.edu.tr/main/Icerik/%C3%9Cniversitemiz_Birimlerine_%C3%96%C4%9Fretim_%C3%9Cyesi_D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki_Di%C4%9Fer_%C3%96%C4%9Fretim_Eleman%C4%B1_Al%C4%B1nacakt%C4%B1r_8bda7">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>31</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/WMM13SRD/bogazici-31.pdf">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>32</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;Bing&ouml;l &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://pdb.bingol.edu.tr/media/23036/b-u-ogretim-elemani-ilani-birlestirilmis-metin-31-aralik-2022.pdf">TIKLAYINIZ&nbsp;</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>33</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Bitlis Eren &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.beu.edu.tr/Duyurular/ogretim-uyesi-disindaki-ogretim-elemani-alim-ilani-30-aralik-2022">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>34</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Burdur Mehmet Akif Ersoy &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/VMR4NME5/burdur-akif-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>35</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Bolu Abant İzzet Baysal &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="http://pdb.ibu.edu.tr/component/k2/item/499-31-12-2022-tarihli-ogretim-uyesi-ve-ogretim-elemani-alimi-i-lani">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>36</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Bursa Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/PM1GS7EH/bursa-teknik-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>37</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&Ccedil;ankırı Karatekin &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/HDJU1KM7/cankr-karatekin-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>38</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&Ccedil;anakkale Onsekiz Mart &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://personel.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/ogretim-elemani-alim-ilani-r327.html">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>39</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&Ccedil;ukurova &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://personel.cu.edu.tr/haber-detay/204/cukurova-uni-versi-tesi-akademi-k-personel-alim-i-lani">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>40</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">D&uuml;zce &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/QB7OOLJN/duzce-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>41</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.deu.edu.tr/file/2022/12/retim-elemani-pdf.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>42</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Dicle &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.dicle.edu.tr/duyurular/ogretim-elemani-alim-ilani-7395">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>43</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Eskişehir Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/TMAG3VA9/eskisehir-teknik-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>44</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ege &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://ege.edu.tr/files/ege.edu.tr/icerik/30ocakogretimelemani_ilani.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>45</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Erzincan Binali Yıldırım &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://personel.ebyu.edu.tr/31-12-2022-tarihli-ve-32060-sayili-resmi-gazetede-yayimlanan-ogretim-elemani-alim-ilani/?_ga=2.224109083.1005467561.1672920216-673685885.1672920216">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>46</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Erciyes &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.erciyes.edu.tr/tr/duyuru-detay/12888/30122022-tarihli-ogretim-elemani-alim-ilani-son-basvuru-tarihi-13012023">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>47</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Fırat &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/TJ5M6IVJ/frat-unv-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>48</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Gazi &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/FP4E48RA/gazi-unv-30.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>49</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">G&uuml;m&uuml;şhane &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/P5LCATQQ/gumushane-31.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>50</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Gazi &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-75.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>51</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Giresun &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-35.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>52</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Gebze Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-23.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>53</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-22.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>54</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">G&uuml;m&uuml;şhane &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/WZZAZIM8/gumushane-31.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>55</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Hacettepe &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-76.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>56</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İn&ouml;n&uuml; &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-77.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>57</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul &Uuml;niversitesi &ndash; Cerrahpaşa</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="İstanbul%20&Uuml;niversitesi%20&ndash;%20Cerrahpaşa">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>58</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İzmir Y&uuml;ksek Teknoloji Enstit&uuml;s&uuml;</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="İzmir%20Y&uuml;ksek%20Teknoloji%20Enstit&uuml;s&uuml;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>59</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-26.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>60</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul-Cerrahpaşa &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://personel.iuc.edu.tr/tr/duyuru/30-aralik-2022-tarihli-32059-sayili-resmi-gazetede-yayimlanan-ogretim-uyesi-disi-53004A005300620072004A007A00580072006F004C0039007900700046006200610041004F003200370077003200">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>61</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kastamonu &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-80.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>62</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-81.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>63</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-83.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>64</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kayseri &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-85.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>65</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">K&uuml;tahya Dumlupınar &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-86.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>66</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kahramanmaraş &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-29.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>67</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kırıkkale &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-31.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>68</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kilis 7 Aralık &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-32.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>69</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kafkas &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-65.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>70</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-68.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>71</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Karamanoğlu Mehmet Bey &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-69.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>72</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kırşehir Ahi Evran &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-40.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>73</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Konya Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-41.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>74</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">K&uuml;tahya Sağlık Bilimleri &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-43.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>75</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Malatya Turgut &Ouml;zal &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-87.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>76</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Mardin Artuklu &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-33.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>77</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-34.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>78</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Munzur &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-35.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>79</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Marmara &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-70.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>80</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Nevşehir Hacı Bektaş Veli &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-71.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>81</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Eskişehir Osmangazi &Uuml;niversitesi&nbsp;</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/HEZPM0ZW/eskisehir-osmangazi-unv-29.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>82</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Gaziantep &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://ibs.gantep.edu.tr/duyuru/files/articles/ogretim-elemani-ilani-2912202212924.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>83</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Medeniyet &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular/29122022-tarihli-akademik-ilan-hakkinda-duyuru">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>84</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/SWII205Y/istanbul-unv-29.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>85</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kırıkkale &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://kku.edu.tr/Anasayfa/Duyuru/Index/25633">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>86</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kırklareli &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/NQPJPQEQ/krklareli-29.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>87</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">K&uuml;tahya Sağlık Bilimleri &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/KUQFBE0Y/kutayha-saglk-bilimleri-29.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>88</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Manisa Celal Bayar &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/WN2S5S7A/manisa-celal-bayar-unv-29.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>89</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Muğla Sıtkı Ko&ccedil;man &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://mu.edu.tr/tr/duyuru/ogretim-elemani-alim-ilani-60267">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>90</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sinop &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://sinop.edu.tr/29-12-2022-tarihinde-resmi-gazetede-yayimlanan-ogretim-uyesi-ve-ogretim-elemani-ilani/">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>91</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Uşak &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/T9RFTSC9/usak-unv-29.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>92</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="/statik/9VAQCUNB/selcuk-unv-29.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>93</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Niğde &Ouml;mer Halis Demir &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-72.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>94</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-73.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>95</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ordu &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-74.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>96</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Siirt &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-75-1.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>97</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-76.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>98</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Trabzon &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-77.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>99</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Tekirdağ Namık Kemal &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-78.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>100</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Tokat Gaziosmanpaşa &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-79.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>101</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Yalova &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-80.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>102</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Yıldız Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-81.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>103</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Necmettin Erbakan &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-36.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>104</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sakarya &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-37.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>105</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sivas Bilim ve Teknoloji &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-38.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>106</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sivas Cumhuriyet &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-39.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>107</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Şırnak &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-40.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>108</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Trakya &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-42.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>109</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Van Y&uuml;z&uuml;nc&uuml; Yıl &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221231-4-43.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>110</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Pamukkale &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-45.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>111</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">T&uuml;rk-Alman &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-46.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>112</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Recep Tayyip Erdoğan &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-93.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>113</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sakarya Uygulamalı Bilimler &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-94.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>114</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ondokuz Mayıs &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-95.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>115</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Osmaniye Korkut Ata &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-96.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>116</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sağlık Bilimleri &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-97.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>117</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sakarya &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-98.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>118</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Siirt &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-100.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>119</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Tarsus &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-101.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>120</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Tekirdağ Naımk Kemal &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-102.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>121</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Trabzon &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-103.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>122</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ordu &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-104.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>123</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-105.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 47px; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>124</strong></span></td>\n<td style="width: 333px; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 120px; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/12/20221230-4-107.pdf">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'ogretim-elemani-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': '2022 yılının son 3 gününde ilan edilen 124 Üniversitenin Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi İlanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz...', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi,', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2023, 1, 5, 16, 40, 48, 414000), 'slug': 'arastirma-gorevlisi-ogretim-gorevlisi-ilanlari-8MG6', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2023, 1, 5, 16, 59, 54, 411000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('636bb2850f01d0e7f6af7695'), 'baslik': '34 Üniversite 275 Öğretim Elemanı Alacak !', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/KOJ5X3MR/arastirma-gorevlisi-sinavina-bir-kisi-basvurabildi-4.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/KOJ5X3MR/arastirma-gorevlisi-sinavina-bir-kisi-basvurabildi-4.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 71.1639%; height: 787px;" height="381">\n<tbody>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px; text-align: center;"><strong>Sıra</strong><br /><strong>No</strong></td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px; text-align: center;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;"><strong>Araştırma G&ouml;r.</strong></td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;"><strong>&Ouml;ğretim G&ouml;r.</strong></td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px; text-align: center;"><strong>İlan Linki</strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">1</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ataturk-universitesi-60-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">2</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Bitlis Eren &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="TIKLAYINIZ">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">3</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">T&uuml;rk Hava Kurumu &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/turk-hava-kurumu-universitesi-arastirma-gorevlisi-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">4</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Piri Reis &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">10</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/piri-reis-universitesi-37-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">5</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">7</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/suleyman-demirel-universitesi-21-ogretim-elemani-alacak-S3Q6">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">6</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Gaziantep &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">14</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/gaziantep-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">7</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Ankara &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">12</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ankara-universitesi-187-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">8</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Ataşehir Adıg&uuml;zel MYO</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/atasehir-adiguzel-meslek-yuksekokulu-ogretim-gorevlisi-alacak-QFHM">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">9</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">T&uuml;rk Alman &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/turk-alman-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-IVG2">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">10</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">İstanbul Topkapı &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">10</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-topkapi-universitesi-26-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">11</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Kırklareli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">9</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/kirklareli-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-55NW">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">12</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Mehmet Akif &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/burdur-mehmet-akif-ersoy-universitesi-6-ogretim-gorevlisi-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">13</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Alanya Aladdin Keykubat &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">8</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/alanya-alaaddin-keykubat-universitesi-29-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">14</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Mersin &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">5</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/mersin-universitesi-5-ogretim-gorevlisi-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">15</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">KTO Karatay &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/kto-karatay-universitesi-37-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">16</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">İstanbul Yeni Y&uuml;zyıl &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-yeni-yuzyil-universitesi-arastirma-gorevlisi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">17</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Balıkesir &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/balikesir-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-SINC">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">18</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">İzmir Y&uuml;ksek Teknololi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">36</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu-39-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">19</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">İstanbul Bilgi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-bilgi-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani-279I">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">20</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Hali&ccedil; &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">26</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">11</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/halic-universitesi-86-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">21</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Kapadokya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">7</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/kapadokya-universitesi-14-ogretim-elemani-alacak-X80B">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">22</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Fenerbah&ccedil;e &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/fenerbahce-universitesi-arastirma-gorevlisi-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alim-ilani">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">23</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">TOBB Ekonomi ve Teknoloji &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">7</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/tobb-ekonomi-ve-teknoloji-universitesi-7-ogretim-gorevlisi-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">24</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Kocaeli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/kocaeli-universitesi-42-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">25</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">17</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/bogazici-universitesi-17-arastirma-gorevlisi-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">26</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Necmettin Erbakan &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/necmettin-erbakan-universitesi-arastirma-gorevlisi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">27</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">İstinye &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istinye-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">28</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Ağrı İbrahim &Ccedil;e&ccedil;en &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/agri-ibrahim-cecen-universitesi-28-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">29</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">İstanbul Atlas &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-atlas-universitesi-24-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">30</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Giresun &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/giresun-universitesi-arastirma-gorevlisi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">31</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Isparta Uygulamalı Bilimler &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/isparta-uygulamali-bilimler-universitesi-7-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">32</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">İstanbul Gedik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-gedik-universitesi-3-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">33</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Konya Gıda ve Tarım &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/konya-gida-ve-tarim-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;">34</td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-kultur-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak-IHGY">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.28128%; height: 16px;"></td>\n<td style="width: 35.7187%; height: 16px;">Toplam&nbsp;</td>\n<td style="width: 16.5976%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13pt;">155</span></strong></td>\n<td style="width: 17.929%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt;"><strong>120</strong></span></td>\n<td style="width: 18.3728%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt;"><strong>275</strong></span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'manset', 'ogretim-elemani-ilanlari'], 'aciklama': '34 Üniversite 155 Araştırma görevlisi ve 120 Öğretim görevlisi olmak üzere 275 Öğretim elemanı alacak. İlanlara ulaşmak için tıklayınız.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademikadro, akademik ilanlar, öğretim görevlisi ilanları, araştırma görevlisi ilanları,Öğretim Üyesi İlanları', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 11, 9, 17, 0, 37, 764000), 'slug': '34-universite-275-ogretim-elemani-alacak', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2022, 11, 9, 17, 9, 56, 976000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('635158b80f01d0e7f6af6e1b'), 'baslik': '21 Üniversite 62 Araştırma Görevlisi ve 80 Öğretim Görevlisi Alacak !!!', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/B4LEYA54/arastirma-gorevlisi-sinavina-bir-kisi-basvurabildi-1.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/B4LEYA54/arastirma-gorevlisi-sinavina-bir-kisi-basvurabildi-1.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 75.9702%; height: 646px;" height="443">\n<tbody>\n<tr style="height: 32px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 32px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sıra No</strong></span></td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 32px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 32px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Araştırma G&ouml;revlisi</strong></span></td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 32px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Ouml;ğretim G&ouml;revlisi</strong></span></td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 32px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 32px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>İlan Linki</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">1</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">&Ccedil;ankaya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">5</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">21 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/cankaya-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">2</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Bandırma 17 Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">21 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-22-ogretim-elemani-alacak-Z8H8">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">3</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">T&uuml;rk-Alman &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">21 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/turk-alman-universitesi-3-ogretim-gorevlisi-alacak-1SSF">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">4</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Erzincan Binali Yıldırım &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">21 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/erzincan-binali-yildirim-universitesi-39-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">5</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">İzmir Kavram MYO</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">24 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/izmir-kavram-meslek-yuksekokulu-ogretim-gorevlisi-alacak-51CM">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">6</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Giresun &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">24 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/giresun-universitesi-14-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">7</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Lokman Hekim &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">11</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">24 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lokman-hekim-universitesi-38-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">8</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Toros &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">24 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/toros-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak-CSB8">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">9</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Doğuş &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">12</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">25 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/dogus-universitesi-33-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">10</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">İzmir Ekonomi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">26 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/izmir-ekonomi-universitesi-2-arastirma-gorevlisi-alacak-0AQP">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">11</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Akdeniz &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">8</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">26 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/akdeniz-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">12</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">25 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/karadeniz-teknik-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">13</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">İstanbul Medipol &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">15</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">28 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/istanbul-medipol-universitesi-21-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">14</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Nuh Naci Yazgan &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">26 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/nuh-naci-yazgan-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak-CMNE">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">15</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Ondokuz Mayıs &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">31 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ondokuz-mayis-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-03SY">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">16</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">İstanbul &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">31 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/istanbul-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-7UKI">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">17</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">İstinye &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">8</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">12</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">01 Kasım 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/istinye-universitesi-52-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">18</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Ankara Bilim &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">31 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ankara-bilim-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">19</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Biruni &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">01 Kasım 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/biruni-universitesi-44-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">20</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Kilis 7 Aralık &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">5</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">02 Kasım 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/kilis-7-aralik-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.3606%; height: 16px;">21</td>\n<td style="width: 28.9728%; height: 16px;">Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.1736%; height: 16px; text-align: center;">-</td>\n<td style="width: 12.5116%; height: 16px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 20.1293%; height: 16px; text-align: center;">03 Kasım 2022</td>\n<td style="width: 19.8523%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/karadeniz-teknik-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-Q9ZV">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 4.3606%;"></td>\n<td style="width: 28.9728%; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TOPLAM</strong></span></td>\n<td style="width: 14.1736%; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>62</strong></span></td>\n<td style="width: 12.5116%; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>80</strong></span></td>\n<td style="width: 20.1293%; text-align: center;"></td>\n<td style="width: 19.8523%; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>142</strong></span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['ogretim-elemani-ilanlari', 'gunluk-ust', 'manset'], 'aciklama': '21 Üniversitenin Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi alım ilanlarına son başvuru tarihleri ile birlikte bu linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademikadro, akademik ilanlar, öğretim görevlisi ilanları, araştırma görevlisi ilanları,Öğretim Üyesi İlanları, ', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 10, 20, 17, 18, 32, 420000), 'slug': '21-universite-62-arastirma-gorevlisi-ve-80-ogretim-gorevlisi-alacak', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2022, 10, 20, 17, 24, 37, 815000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('6335a6861cf5ed332a65b3c6'), 'baslik': 'Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi İlanları !', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/SC3JL6B7/arastrma-gorevlisi-ogretim-gorevlisi-ilanlar.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/SC3JL6B7/arastrma-gorevlisi-ogretim-gorevlisi-ilanlar.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">\n<tbody>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sıra No</strong></span></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>İlan Linki</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>1</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">&Ccedil;ukurova &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">30 Eyl&uuml;l 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/cukurova-universitesi-34-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>2</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Acıbadem &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">30 Eyl&uuml;l 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/cukurova-universitesi-34-ogretim-elemani-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>3</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Yeditepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">30 Eyl&uuml;l 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/yeditepe-universitesi-2-arastirma-gorevlisi-alacak-DQ7S"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>4</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Bursa Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">03 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/bursa-teknik-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-1IVK"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>5</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">İstanbul Rumeli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">03 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-rumeli-universitesi-12-ogretim-elemani-alacak-QXVF"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>6</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">03 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-kultur-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-N19O"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>7</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Kocaeli Sağlık ve Teknoloji &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">04 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/kocaeli-saglik-ve-teknoloji-universitesi-9-ogretim-elemani-alacak-7NTW"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>8</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">05 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/karadeniz-teknik-universitesi-5-ogretim-elemani-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>9</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Marmara &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">05 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/marmara-universitesi-17-ogretim-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>10</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">05 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/yozgat-bozok-universitesi-4-ogretim-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>11</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Bah&ccedil;eşehir &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">03 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/bahcesehir-universitesi-47-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>12</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">İstanbul Gelişim &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">03 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-gelisim-universitesi-108-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>13</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Batman &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">04 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/batman-universitesi-11-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>14</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">İstanbul Aydın &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">05 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-aydin-universitesi-77-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>15</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Atılım &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">05 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/atilim-universitesi-arastirma-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>16</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">İstanbul Galata &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">04 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-galata-universitesi-26-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>17</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Galatasaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">11 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/galatasaray-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>18</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Tokat Gaziosmanpaşa &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">07 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-29-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>19</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Nişantaşı &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">07 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/nisantasi-universitesi-219-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>20</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Karamanoğlu Mehmetbey &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">07 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/karamanoglu-mehmetbey-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>21</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">İstanbul Şişli MYO&nbsp;</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">10 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-sisli-meslek-yuksekokulu-ogretim-gorevlisi-alacak-5SXI"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>22</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Antalya Akev &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">10 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/antalya-akev-universitesi-23-ogretim-elemani-alacak-9GWG"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>23</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">11 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/suleyman-demirel-universitesi-25-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>24</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Ağrı İbrahim &Ccedil;e&ccedil;en &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">11 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/agri-ibrahim-cecen-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>25</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Maltepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">11 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/maltepe-universitesi-7-arastirma-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>26</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Acıbadem &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">11 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/acibadem-mehmet-ali-aydinlar-universitesi-4-ogretim-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>27</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">İstanbul Bilgi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">11 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-bilgi-universitesi-13-ogretim-elemani-alacak-IBJQ"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 1.48368%; height: 16px; text-align: center;"><strong>28</strong></td>\n<td style="width: 25.0431%; height: 16px;">Hatay &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 7.91812%; height: 16px; text-align: center;">13 Ekim 2022</td>\n<td style="width: 1.85917%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/hatay-mustafa-kemal-universitesi-9-arastirma-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'manset'], 'aciklama': 'Üniversitelerin Araştırma görevlisi-Öğretim görevlisi alım ilanlarına son başvuru tarihleri ile birlikte bu linkten ulaşabilirsiniz...', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 9, 29, 17, 7, 2, 401000), 'slug': 'arastirma-gorevlisi-ogretim-gorevlisi-ilanlari', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2022, 9, 29, 17, 8, 51, 980000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('62e530e658779542cda117d7'), 'baslik': '2022-2023 Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/P752AK4N/whatsapp-image-2022-06-27-at-124959.jpeg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/P752AK4N/whatsapp-image-2022-06-27-at-124959.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<div>\n<div>\n<div>\n<div>Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karabuk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-IXHJ" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Kırıkkale &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kirikkale-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ZFZ5" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Dicle &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dicle-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-W3OU" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İzmir Katip &Ccedil;elebi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/izmir-katip-celebi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-1MO2" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Erzurum Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/erzurum-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-YU32" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Kahramanmaraş S&uuml;t&ccedil;&uuml; İmam &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kahramanmaras-sutcu-imam-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-49VW" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></div>\n<br />K&uuml;tahya Dumlupınar &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kutahya-dumlupinar-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-CSJ2" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></div>\n<br />Muş Alparslan &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mus-alparslan-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-H3AD" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></div>\n<br />Sakarya Uygulamalı Bilimler &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/sakarya-uygulamali-bilimler-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-5NHI" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></div>\n<span class=""><br />Siirt &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/siirt-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Tarsus &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/tarsus-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İzmir Demokrasi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/izmir-demokrasi-universitesi-yuksek-lisans-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bakır&ccedil;ay &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bakircay-universitesi-yuksek-lisans-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İskenderun Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/iskenderun-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-CPLY" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Iğdır &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/igdir-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-UYXR" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Hatay Mustafa Kemal &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hatay-mustafa-kemal-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-E0OO" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Hakkari &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hakkari-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />&Ccedil;ankırı Karatekin &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/cankiri-karatekin-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-KZK0" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />&Ccedil;anakkale 18 Mart &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/canakkale-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Burdur Mehmet Akif Ersoy &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/burdur-mehmet-akif-ersoy-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bolu Abant İzzet Baysal &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bolu-abant-izzet-baysal-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-XPPT" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bilecik Şeyh Edebali &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bilecik-seyh-edebali-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bayburt &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bayburt-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-0H0D" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Aydın Adnan Menderes &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/aydin-adnan-menderes-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-9GR2" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ağrı İbrahim &Ccedil;e&ccedil;en &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/agri-ibrahim-cecen-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-MFRV" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Afyon Kocatepe &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/afyon-kocatepe-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-MDWT" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Adana Alparslan T&uuml;rkeş Bilim ve Teknoloji &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/adana-alparslan-turkes-bilim-ve-teknoloji-universitesi-lisansustu-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Adıyaaman &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/adiyaman-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-GRMO" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Aksaray &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/aksaray-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-LPFN" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bartın &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bartin-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-98UL" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Fırat &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/firat-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-HGSH" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Erciyes &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/erciyes-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-3YY9" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Osmaniye Korkut Ata &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/osmaniye-korkut-ata-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QY46" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Sivas Cumhuriyet &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/sivas-cumhuriyet-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-6OLE" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Iğdır &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/igdir-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-E1GQ" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bitlis Eren &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bitlis-eren-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-9GVV" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Sakarya &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/sakarya-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Yalova &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/yalova-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-911T" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Muğla Sıtkı Ko&ccedil;man &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mugla-sitki-kocman-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-EL0G" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Pamukkale &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/pamukkale-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Eskişehir Osmangazi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-osmangazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-26W0" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />&Ccedil;anakkale Onsekiz Mart &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Balıkesir &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/balikesir-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-TP8O" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara Hacı Bayram Veli &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-haci-bayram-veli-universitesi-lisansustu-basvuru-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Marmara &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/marmara-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-yayimlandi" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Kilis 7 Aralık &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kilis-7-aralik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-6FIW" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Kırklareli &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kirklareli-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-2ORT" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ordu &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ordu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-CR5Q" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/suleyman-demirel-universitesi-lisansustu-ogrenci-alimi" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Zonguldak B&uuml;lent Ecevit &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/zonguldak-bulent-ecevit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-RVOS" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Dicle &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dicle-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-74HD" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Mersin &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mersin-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-I08I" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Gazi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-EC62" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karabuk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-LWIB" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Kastamonu &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kastamonu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-XUZA" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İzmir Katip &Ccedil;elebi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/izmir-katip-celebi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-0SPB" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Yalova &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/yalova-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-CZKB" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Tekirdağ Namık Kemal &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/tekirdag-namik-kemal-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WQS7" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İn&ouml;n&uuml; &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/inonu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-1MP4" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Isparta Uygulamalı Bilimler &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/isparta-uygulamali-bilimler-universitesi-lisansustu-ogrenci-alimi" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Hatay Mustafa Kemal &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hatay-mustafa-kemal-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-H8LZ" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Eskişehir Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-9PBD" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />&Ccedil;ukurova &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/cukurova-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WHO2" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bing&ouml;l &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bingol-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-LYKD" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Giresun &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/giresun-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-5ELI" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bandırma Onyedi Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-lisansustu-ogrenci-alimi" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Niğde &Ouml;mer Halisdemir &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/nigde-omer-halisdemir-universitesi-lisansustu-ogrenci-alimi" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ataturk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-9NA4" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Amasya &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/amasya-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WRJJ" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Recep Tayyip Erdoğan &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/recep-tayyip-erdogan-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-BMRX" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Gaziantep &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gaziantep-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-8YB8" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Karamanoğlu Mehmetbey &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karamanoglu-mehmet-bey-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-YE12" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Akdeniz &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/akdeniz-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-8MYF" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Konya Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/konya-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-VQCC" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Hitit &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hitit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-DVPE" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Kırşehir Ahi Evran &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kirsehir-ahi-evran-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-YWPI" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Uludağ &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/uludag-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-KZZ4" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Tokat Gaizosmanpaşa &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-YJ3S" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Trakya &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/trakya-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-2Z9Y" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/yozgat-bozok-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-AFO5" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Anadolu &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/anadolu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-I7XK" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Gazi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-LK35" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Erzincan Binali Yıldırım &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/erzincan-binali-yildirim-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-GE8A" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Eskişehir Osmangazi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-osmangazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-UPCV" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Harran &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/harran-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QQ72" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />D&uuml;zce &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/duzce-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-5EZ5" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İstanbul Medeniyet &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-medeniyet-universitesi-lisansustu-ogrenci-alimi" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Kocaeli &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kocaeli-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-2W26" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Yıldız Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/yildiz-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-H7NU" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Mardin Artuklu &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mardin-artuklu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-FNUM"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-universitesi-yuksek-lisans-ve-do" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bursa Uludağ &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bursa-uludag-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-L4Z9" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Necmettin Erbakan &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/necmettin-erbakan-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-9L5Y" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/selcuk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QS3F" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QX7P" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Munzur &Uuml;niversitesi i&ccedil;in&nbsp;&nbsp;<strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/munzur-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ZRTI" target="_blank" rel="noopener" class="external">TIKLAYINIZ</a></strong><br /><br />Van Y&uuml;z&uuml;nc&uuml; Yıl &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/van-yuzuncu-yil-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QNT1" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ege &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ege-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-IM7U" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karadeniz-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ETRJ" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara Sosyal Bilimler &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-sosyal-bilimler-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WT2J" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dokuz-eylul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-GLIH" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İzmir Y&uuml;ksek Teknoloji &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/izmir-yuksek-teknoloji-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilan" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara Yıldırım Beyazıt &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-B9DF" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İstanbul &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-HTV2" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara Yıldırım Beyazıt &Uuml;niversitesi i&ccedil;in&nbsp;<a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-B9DF" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /></span><br /><span>İstanbul &Uuml;niversitesi i&ccedil;in&nbsp;<a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-HTV2" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-medeniyet-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-B49O" target="_blank" rel="noopener" class="external">İstanbul Medeniyet &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dokuz-eylul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-G70R" target="_blank" rel="noopener" class="external">Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversiteis Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı&nbsp;</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-osmangazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-AYRO" target="_blank" rel="noopener" class="external">Eskişehir Osmangazi &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/galatasaray-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WTQT" target="_blank" rel="noopener" class="external">Galatasaray &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/turk-alman-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-71B3" target="_blank" rel="noopener" class="external">T&uuml;rk Alman &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bogazici-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-C2M2" target="_blank" rel="noopener" class="external">Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hacettepe-universitesi-egitim-bilimleri-enstitusu-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener" class="external">Hacettepe &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'lisansustu-ogrenci-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': '2022-2023 Güz döneminde devlet üniversitelerinin yayımlanan yüksek lisans ve doktora ilanlarına ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': '', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 7, 30, 16, 23, 50, 611000), 'slug': '2022-2023-guz-donemi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilanlari', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2022, 8, 18, 0, 26, 49, 871000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('62c4a27058779542cda10e5b'), 'baslik': '2022 Yılı Temmuz Ayı itibarıyla Akademik Personel Maaşı Ne Kadar oldu?', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/OTDJS51D/akademi3.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/OTDJS51D/akademi3.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<div class="" style="text-align: justify;"><span class="">Bilindiği &uuml;zere&nbsp; 2022 yılı haziran itibarıyla akademik personelin alacağı enflasyon oranı 41,69 olarak hesaplanmış ve hesaplamadan sonra akademik personelin maaşları aşağıda belirtilmiştir.</span></div>\n<div style="text-align: justify;"></div>\n<div style="text-align: justify;"><span><strong>Buna g&ouml;re;</strong><br /><br /></span></div>\n<div style="text-align: justify;"><span>&Uuml;&ccedil; yılını doldurmamış Profes&ouml;r: 23.436,86<br /><br />&Uuml;&ccedil; Yılını Doldurmuş Profes&ouml;r: 26.152,94<br /><br /></span></div>\n<div style="text-align: justify;"><span>Do&ccedil;ent: 19.777,82<br /><br /></span></div>\n<div style="text-align: justify;"><span>Doktor &Ouml;ğretim &Uuml;yesi: 17.193,26<br /><br /></span></div>\n<div style="text-align: justify;"><span>Araştırma G&ouml;revlisi:&nbsp; 15.065,28<br /><br /></span></div>\n<div style="text-align: justify;"><span>&Ouml;ğretim G&ouml;revlisi 15.431,80<br /><br /></span></div>\n<div style="text-align: justify;"><span>&Ouml;ğretim G&ouml;revlisi 12 Saat Profes&ouml;r, Do&ccedil;ent ve Doktor &Ouml;ğretim &Uuml;yesi zorunlu ders y&uuml;k&uuml; haftalık 10 Saattir. Ancak bu durum akademik personelin idari g&ouml;revi olmaması durumunda ge&ccedil;erlidir.&nbsp;</span></div>\n<div style="text-align: justify;"></div>\n<div style="text-align: justify;"><span class=""><strong>NOT:</strong><span>&nbsp;</span>Akademik Teşvik &Ouml;deneği ve Aile Yardımı hesaplamaya katılmamıştır. &Uuml;niversite Geliştirme &ouml;deneği b&ouml;lgelere g&ouml;re değişkenlik g&ouml;sterebilir. Ayrıca Ek derslerde hesaplanmadan yapılmıştır.</span></div>\n<div style="text-align: justify;"></div>\n<div style="text-align: justify;"><span>Bu yazının t&uuml;m hakları (i&ccedil;erik ve g&ouml;rsel) akademikadro.net aittir. akademikadro.net bi&ccedil;iminde aktif bağlantı kurulabilir, a&ccedil;ık kaynak g&ouml;sterilmek kaydıyla i&ccedil;erik ve g&ouml;rsel kullanılabilir. A&ccedil;ık kaynak g&ouml;stermeden yapılan alıntılar i&ccedil;in yasal takip yapılacaktır.&nbsp;</span></div>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'manset'], 'aciklama': '2022 Yılı haziran ayı enflasyon oranların netleşmesinden itibaren Temmuz ayı akademik personelin alacağı maaş belli oldu.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': '', 'universite': [], 'id': 10000, 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 7, 5, 23, 43, 28, 857000), 'slug': '2022-yili-temmuz-ayi-itibariyla-akademik-personel-maasi-ne-kadar-oldu', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False}, {'_id': ObjectId('62c4420458779542cda10e4f'), 'baslik': 'Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları !!!', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/2S8X5EQC/arastrma.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/2S8X5EQC/arastrma.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 70.9248%; height: 521px;" height="343">\n<tbody>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sıra No</strong></span></td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>İlan Linki&nbsp;</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">1</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">Mudanya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">06 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/mudanya-universitesi-13-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 24px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 24px;">2</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 24px;">Alanya Aladdin Keykubat &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 24px;">06 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; text-align: center; height: 24px;"><a href="https://akademikadro.net/alanya-alaaddin-keykubat-universitesi-27-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">3</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">İzmir Ekonomi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">06 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/izmir-ekonomi-universitesi-arastirma-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">4</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">Akdeniz &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">07 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/akdeniz-universitesi-30-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">5</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">İstanbul &Uuml;niversitesi-Cerrahpaşa &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">07 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-universitesi-cerrahpasa-5-ogretim-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">6</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">Uşak &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">07 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/usak-universitesi-29-ogretim-elemani-alacak-NPIQ"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">7</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">Bilkent &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">08 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/bilkent-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-J3WA"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">8</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">Sakarya Uygulamalı Bilimler &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">08 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/sakarya-uygulamali-bilimler-universitesi-13-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">9</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">Abdullah G&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">08 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/abdullah-gul-universitesi-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alim-ilani"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">10</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">Muğla Sıtkı Ko&ccedil;man &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">13 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/mugla-sitki-kocman-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-X4GM"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">11</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">Ondokuz Mayıs &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">14 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ondokuz-mayis-universitesi-61-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">12</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">Altınbaş &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">18 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/altinbas-universitesi-61-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">13</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">İstanbul Esenyurt &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">18 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-esenyurt-universitesi-14-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">14</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">Ankara Hacı Bayram Veli &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">19 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ankara-haci-bayram-veli-universitesi-45-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 4.19743%;">15</td>\n<td style="width: 34.1962%;">İstanbul Arel &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%;">20 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/inonu-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-6CHU"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.19743%; height: 16px;">16</td>\n<td style="width: 34.1962%; height: 16px;">İn&ouml;n&uuml; &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%; height: 16px;">20 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/inonu-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-6CHU"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 4.19743%;">17</td>\n<td style="width: 34.1962%;">MEF &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%;">20 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/mef-universitesi-14-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 4.19743%;">18</td>\n<td style="width: 34.1962%;">Ankara Medipol &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%;">26 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ankara-medipol-universitesi-54-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 4.19743%;">19</td>\n<td style="width: 34.1962%;">Sivas Cumhuriyet &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.1272%;">28 Temmuz 2022</td>\n<td style="width: 21.9981%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/sivas-cumhuriyet-universitesi-16-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<br /><br />\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'manset', 'ogretim-elemani-ilanlari'], 'aciklama': 'Üniversitelerin Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi alım ilanlarına son başvuru tarihleri ile bu linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademikadro, akademik ilanlar, öğretim görevlisi ilanları, araştırma görevlisi ilanları, Devlet Üniversiteleri, Vakıf Üniversiteleri,', 'universite': [], 'id': 10000, 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 7, 5, 16, 52, 4, 884000), 'slug': 'arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-ilanlari-2UEZ', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': True, 'ogrg': True}, {'_id': ObjectId('62bec01358779542cda10ce3'), 'baslik': 'Afla İlgili Sıkça Sorulan Sorular!!', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/RUWVUU8W/whatsapp-image-2022-07-01-at-122734.jpeg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/RUWVUU8W/whatsapp-image-2022-07-01-at-122734.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<p><strong>Soru:</strong> Af Kanunundan Kimler Yararlanabilecek?</p>\n<p>Cevap: ter&ouml;r su&ccedil;u ile kasten &ouml;ld&uuml;rme su&ccedil;larından işkence su&ccedil;undan, eziyet su&ccedil;undan, cinsel saldırı, &ccedil;ocukların cinsel istismarı uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret su&ccedil;undan mahkum olanlar ile ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tlerine veya Milli G&uuml;venlik Kurulunca Devletin milli g&uuml;venliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara &uuml;yeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler aftan yararlanamayacaktır. Bunların dışında kalanlar <strong>Af kanundan yararlanabilecektir.</strong></p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Soru:</strong> Af Kanundan yararlanmak i&ccedil;in Nereye Başvuru yapacağız?</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Cevap:</strong> İlişiğinizin kesildiği Y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumuna başvuru yapacaksınız.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Soru:</strong> Aftan yararlanmak i&ccedil;in başvuruda bulunacağım. Başvuru s&uuml;resi var mı?</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Cevap:</strong> Af kanunu y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdikten 4 ay i&ccedil;inde başvurmanız gerekmektedir.<br /><br /></p>\n<p><strong>Soru: </strong>&Ouml;SYM ile bir programa yerleştim, Ancak hi&ccedil; kayıt yapmadım Af kanunundan yararlanabilecek miyim?</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Cevap:</strong> Evet</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>&nbsp; Soru:</strong> Af kanundan Y&uuml;ksek Lisans ve Doktoradan ilişiği kesilenlerde başvuru yapabilecek mi?</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Cevap:</strong> Evet</p>\n<p><strong>Soru:</strong> Doktora programında kayıtlı idim tamamlayamadığım i&ccedil;in ilişiğim kesildi. Sonrasında bir başka &uuml;niversitede doktora programı kazandım. Daha &ouml;nceki kuruma geri d&ouml;nebilir miyim?</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Cevap:</strong> Evet d&ouml;nebilirsiniz. Ancak aynı anda iki doktora programına kayıtlı olmayacağınız i&ccedil;in birini tercih etmelisiniz.<br /><br /></p>\n<p><strong>Soru :</strong> Y&uuml;ksek Lisansta Tez aşamasında kaydım silinmişti. Aftan d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml;mde tekrar tez d&ouml;neminden mi başlarım?<br /><br /><strong>Cevap:</strong> İlişiğinizin kesilmesinin &uuml;st&uuml;nden uzun bir s&uuml;re ge&ccedil;mediyse ve Ders Planlarında &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir değişiklik yapılmadıysa tez aşamasından başlatılırsınız</p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'manset'], 'aciklama': 'Af kanunu hakkında tereddütte düşülen hususlarla ilgili sıkça sorulan soruları bu yazımızda paylaştık.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': '', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 7, 1, 12, 36, 19, 953000), 'slug': 'afla-ilgili-sikca-sorulan-sorular', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2022, 7, 1, 15, 42, 9, 413000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('62bb6ebd58779542cda10c32'), 'baslik': '2022-2023 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/P752AK4N/whatsapp-image-2022-06-27-at-124959.jpeg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/P752AK4N/whatsapp-image-2022-06-27-at-124959.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<span class="">Dicle &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dicle-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-74HD" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Mersin &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mersin-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-I08I" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Gazi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-EC62" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karabuk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-LWIB" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Kastamonu &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kastamonu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-XUZA" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İzmir Katip &Ccedil;elebi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/izmir-katip-celebi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-0SPB" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Yalova &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/yalova-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-CZKB" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Tekirdağ Namık Kemal &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/tekirdag-namik-kemal-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WQS7" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İn&ouml;n&uuml; &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/inonu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-1MP4" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Isparta Uygulamalı Bilimler &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/isparta-uygulamali-bilimler-universitesi-lisansustu-ogrenci-alimi" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Hatay Mustafa Kemal &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hatay-mustafa-kemal-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-H8LZ" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Eskişehir Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-9PBD" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />&Ccedil;ukurova &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/cukurova-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WHO2" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bing&ouml;l &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bingol-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-LYKD" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Giresun &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/giresun-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-5ELI" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bandırma Onyedi Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-lisansustu-ogrenci-alimi" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Niğde &Ouml;mer Halisdemir &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/nigde-omer-halisdemir-universitesi-lisansustu-ogrenci-alimi" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ataturk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-9NA4" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Amasya &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/amasya-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WRJJ" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Recep Tayyip Erdoğan &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/recep-tayyip-erdogan-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-BMRX" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Gaziantep &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gaziantep-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-8YB8" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Karamanoğlu Mehmetbey &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karamanoglu-mehmet-bey-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-YE12" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Akdeniz &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/akdeniz-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-8MYF" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Konya Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/konya-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-VQCC" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Hitit &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hitit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-DVPE" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Kırşehir Ahi Evran &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kirsehir-ahi-evran-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-YWPI" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Uludağ &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/uludag-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-KZZ4" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Tokat Gaizosmanpaşa &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-YJ3S" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Trakya &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/trakya-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-2Z9Y" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/yozgat-bozok-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-AFO5" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Anadolu &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/anadolu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-I7XK" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Gazi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-LK35" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Erzincan Binali Yıldırım &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/erzincan-binali-yildirim-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-GE8A" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Eskişehir Osmangazi &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-osmangazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-UPCV" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Harran &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/harran-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QQ72" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />D&uuml;zce &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/duzce-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-5EZ5" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İstanbul Medeniyet &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-medeniyet-universitesi-lisansustu-ogrenci-alimi" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Kocaeli &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kocaeli-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-2W26" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Yıldız Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/yildiz-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-H7NU" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Mardin Artuklu &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mardin-artuklu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-FNUM"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-universitesi-yuksek-lisans-ve-do" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bursa Uludağ &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bursa-uludag-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-L4Z9" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Necmettin Erbakan &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/necmettin-erbakan-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-9L5Y" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/selcuk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QS3F" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QX7P" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Munzur &Uuml;niversitesi i&ccedil;in&nbsp;&nbsp;<strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/munzur-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ZRTI" target="_blank" rel="noopener" class="external">TIKLAYINIZ</a></strong><br /><br />Van Y&uuml;z&uuml;nc&uuml; Yıl &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/van-yuzuncu-yil-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QNT1" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ege &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ege-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-IM7U" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karadeniz-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ETRJ" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara Sosyal Bilimler &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-sosyal-bilimler-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WT2J" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dokuz-eylul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-GLIH" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İzmir Y&uuml;ksek Teknoloji &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/izmir-yuksek-teknoloji-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilan" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara Yıldırım Beyazıt &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-B9DF" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İstanbul &Uuml;niversitesi i&ccedil;in<span>&nbsp;</span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-HTV2" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara Yıldırım Beyazıt &Uuml;niversitesi i&ccedil;in&nbsp;<a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-B9DF" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /></span><br /><span>İstanbul &Uuml;niversitesi i&ccedil;in&nbsp;<a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-HTV2" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-medeniyet-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-B49O" target="_blank" rel="noopener" class="external">İstanbul Medeniyet &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dokuz-eylul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-G70R" target="_blank" rel="noopener" class="external">Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversiteis Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı&nbsp;</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-osmangazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-AYRO" target="_blank" rel="noopener" class="external">Eskişehir Osmangazi &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/galatasaray-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WTQT" target="_blank" rel="noopener" class="external">Galatasaray &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/turk-alman-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-71B3" target="_blank" rel="noopener" class="external">T&uuml;rk Alman &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bogazici-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-C2M2" target="_blank" rel="noopener" class="external">Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hacettepe-universitesi-egitim-bilimleri-enstitusu-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener" class="external">Hacettepe &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span>', 'kategori': ['manset', 'lisansustu-ogrenci-ilanlari'], 'aciklama': '2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde devlet üniversiteleri tarafından yayımlanan lisansüstü öğrenci alım ilanlarına tek linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'Devlet üniversiteleri yüksek lisans ilanları, 2022-2023 güz dönemi lisansüstü ilanlar, yüksek lisans ilanları, tezli, tezsiz ilanlar, doktora ilanları', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 6, 29, 0, 12, 29, 492000), 'slug': '2022-2023-guz-donemi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2022, 7, 25, 10, 28, 3, 758000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('62adcb5758779542cda108be'), 'baslik': 'Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/7C9VYUDH/ilanlar.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/7C9VYUDH/ilanlar.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<span>Ankara &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-universitesi-yuksek-lisans-ve-do" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Bursa Uludağ &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bursa-uludag-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-L4Z9" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Necmettin Erbakan &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/necmettin-erbakan-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-9L5Y" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/selcuk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QS3F" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QX7P" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Munzur &Uuml;niversitesi i&ccedil;in&nbsp;&nbsp;<strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/munzur-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ZRTI" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong><br /><br />Van Y&uuml;z&uuml;nc&uuml; Yıl &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/van-yuzuncu-yil-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QNT1" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ege &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ege-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-IM7U" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karadeniz-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ETRJ" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara Sosyal Bilimler &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-sosyal-bilimler-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WT2J" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dokuz-eylul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-GLIH" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İzmir Y&uuml;ksek Teknoloji &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/izmir-yuksek-teknoloji-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilan" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara Yıldırım Beyazıt &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-B9DF" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İstanbul &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-HTV2" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara Yıldırım Beyazıt &Uuml;niversitesi i&ccedil;in&nbsp;<a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-B9DF" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /></span><br /><span>İstanbul &Uuml;niversitesi i&ccedil;in&nbsp;<a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-HTV2" target="_blank" rel="noopener" class="external"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-medeniyet-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-B49O" target="_blank" rel="noopener" class="external">İstanbul Medeniyet &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dokuz-eylul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-G70R" target="_blank" rel="noopener" class="external">Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversiteis Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı&nbsp;</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-osmangazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-AYRO" target="_blank" rel="noopener" class="external">Eskişehir Osmangazi &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/galatasaray-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WTQT" target="_blank" rel="noopener" class="external">Galatasaray &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/turk-alman-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-71B3" target="_blank" rel="noopener" class="external">T&uuml;rk Alman &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bogazici-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-C2M2" target="_blank" rel="noopener" class="external">Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span><br /><br /><span><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hacettepe-universitesi-egitim-bilimleri-enstitusu-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener" class="external">Hacettepe &Uuml;niversitesi Y&uuml;ksek Lisans ve Doktora &Ouml;ğrenci Alım İlanı</a></span>', 'kategori': ['lisansustu-ogrenci-ilanlari', 'gunluk-ust', 'manset'], 'aciklama': ' 2022-2023 Güz döneminde Devlet Üniversitelerinin Yüksek Lisans ve Doktora alım ilanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'yüksek lisans, doktora, üniversiteler', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 6, 18, 15, 55, 51, 190000), 'slug': 'devlet-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2022, 6, 24, 0, 19, 24, 247000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('62a9ac1d58779542cda107ed'), 'baslik': '27 Üniversite 196 Öğretim Elemanı Alacak !!!', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/PGE0ICW2/196-ogretim-eleman-alnacak.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/PGE0ICW2/196-ogretim-eleman-alnacak.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 71.2233%;" height="929">\n<tbody>\n<tr style="height: 37px;">\n<td style="width: 2.39918%; text-align: center; height: 37px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sıra</strong></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>No</strong></span></td>\n<td style="width: 25.419%; text-align: center; height: 37px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 37px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Araştırma G&ouml;revlisi&nbsp;</strong></span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 37px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">&Ouml;ğretim G&ouml;revlisi</span></strong></td>\n<td style="width: 13.4191%; text-align: center; height: 37px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td style="width: 12.2536%; text-align: center; height: 37px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>İlan Linki</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">1</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">Muş Alpaslan &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">7</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">17 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/mus-alparslan-universitesi-24-ogretim-elemani-alacak-CF7R">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">2</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">Kapadokya &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">1</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">17 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/kapadokya-universitesi-3-ogretim-elemani-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">3</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">Beykent &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">13</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">19 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/beykent-universitesi-20-ogretim-elemani-alacak-YN11"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">4</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">Kocaeli &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">21</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">2</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">20 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/kocaeli-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">5</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">Erciyes &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">13</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">21 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/erciyes-universitesi-84-ogretim-elemani-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">6</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Esenyurt &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">2</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">3</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">21 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-esenyurt-universitesi-6-ogretim-elemani-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">7</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">Pamukkale &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">4</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">20 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/pamukkale-universitesi-37-ogretim-elemani-alacak-0G2Q"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">8</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">İzmir Ekonomi &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">1</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">5</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">20 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/izmir-ekonomi-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-NNL4"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">9</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">Burdur Mehmet Akif &Uuml;niv.</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">1</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">20 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/burdur-mehmet-akif-ersoy-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-ZSTP"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">10</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">Necmettin Erbakan &Uuml;niv.</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">3</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">3</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">24 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/necmettin-erbakan-universitesi-34-ogretim-elemani-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">11</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">Gebze Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">6</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">2</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">23 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/gebze-teknik-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-IMYT"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">12</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Okan &Uuml;ni.</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">28</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">3</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">01 Tem. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-okan-universitesi-198-ogretim-elemani-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">13</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Galata &Uuml;niveristesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">2</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">17 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-galata-universitesi-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">14</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">Biruni &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">1</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"><span style="font-size: 12pt;">21 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/biruni-universitesi-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">15</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sanko &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">3</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">21 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/sanko-universitesi-33-ogretim-elemani-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">16</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Atlas &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">5</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">7</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">24 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-atlas-universitesi-36-ogretim-elemani-alacak-EA4B"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">17</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">1</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">5</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">28 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/selcuk-universitesi-157-ogretim-elemani-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">18</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Erzurum Teknik &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">5</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">2</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">27 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/erzurum-teknik-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">19</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Trabzon &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">4</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">27 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/trabzon-universitesi-30-ogretim-elemani-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">20</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Beykent &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">8</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">27 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/beykent-universitesi-8-ogretim-gorevlisi-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">21</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Atılım &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">13</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">27 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/atilim-universitesi-21-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">22</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Yeni Y&uuml;zyıl &Uuml;nv.</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">4</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">3</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">27 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-yeni-yuzyil-universitesi-15-ogretim-elemani-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">23</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kadir Has &Uuml;niveristesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">1</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">27 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/kadir-has-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani-46GH"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">24</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Acıbadem &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">1</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">27 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/acibadem-mehmet-ali-aydinlar-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani-AADS"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">25</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sabancı &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">2</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">28 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/sabanci-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">26</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Bayburt &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">3</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">7</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">29 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/bayburt-universitesi-45-ogretim-elemani-alacak"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">27</span></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Gazi &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 4.38057%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">-</span></td>\n<td style="width: 8.2367%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">1</span></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">29 Haz. 2022</span></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 16px;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/gazi-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-QQFN"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 2.39918%; height: 22px;"></td>\n<td style="width: 25.419%; height: 22px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Toplam</strong></span></td>\n<td style="width: 4.38057%; height: 22px; text-align: center;"><strong>95</strong></td>\n<td style="width: 8.2367%; height: 22px; text-align: center;"><strong>101</strong></td>\n<td style="width: 13.4191%; height: 22px;"></td>\n<td style="width: 12.2536%; height: 22px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;">196</span></strong></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'ogretim-elemani-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': '27 Üniversitenin 95 Araştırma görevlisi ve 101 Öğretim görevlisi alım ilanına son başvuru süreleri ile birlikte bu linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademikadro, akademik ilanlar, öğretim görevlisi ilanları, araştırma görevlisi ilanları, ', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 6, 15, 12, 53, 33, 414000), 'slug': '27-universitesi-196-ogretim-elemani-alacak', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2022, 6, 15, 13, 28, 23, 425000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('62949826be4a28926815ce32'), 'baslik': 'Başvurusu Devam Eden Araştırma ve Öğretim Görevlisi İlanları', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/4357F7JA/whatsapp-image-2021-05-01-at-155345.jpeg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/4357F7JA/whatsapp-image-2021-05-01-at-155345.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 71.9752%;" height="306">\n<tbody>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sıra</strong></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>No</strong></span></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>İlan Linki</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>1</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Kapadokya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">31 Mayıs 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/kapadokya-universitesi-7-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>2</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Kocaeli Sağlık ve Teknoloji &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">31 Mayıs 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/kocaeli-saglik-ve-teknoloji-universitesi-9-ogretim-elemani-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 22px;"><strong>3</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 22px;">Avrasya &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 22px; text-align: center;">31 Mayıs 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 22px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/avrasya-universitesi-51-ogretim-elemani-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>4</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Konya Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">03 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/konya-teknik-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>5</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Biruni &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">03 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/biruni-universitesi-63-ogretim-elemani-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>6</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Giresun &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">03 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/giresun-universitesi-7-ogretim-elemani-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>7</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Ufuk &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">03 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ufuk-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>8</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">İstinye &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">06 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istinye-universitesi-38-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>9</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Mersin &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">06 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/mersin-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-699L"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>10</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Kastamonu &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">06 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/kastamonu-universitesi-20-ogretim-elemani-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>11</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">İstanbul &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">06 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-universitesi-20-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>12</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Batman &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">06 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/batman-universitesi-23-ogretim-elemani-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>13</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Kadir Has &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">06 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/kadir-has-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak-AUJB"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>14</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Aksaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">07 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/aksaray-universitesi-65-ogretim-elemani-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 22px;"><strong>15</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 22px;">T&uuml;rk Hava &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 22px; text-align: center;">07 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 22px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/turk-hava-kurumu-universitesi-16-ogretim-elemani-alacak-0JLG"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>16</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Iğdır &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">08 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/igdir-universitesi-33-ogretim-elemani-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>17</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Zonguldak B&uuml;lent Ecevit &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">08 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/zonguldak-bulent-ecevit-universitesi-20-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>18</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">İstanbul Ticaret &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">08 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-ticaret-universitesi-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>19</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">İzmir Kavram MYO</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">08 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/izmir-kavram-meslek-yuksekokulu-ogretim-gorevlisi-alacak-JP7A"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>20</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Bartın &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">09 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/bartin-universitesi-34-ogretim-elemani-alacak-W0G4"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>21</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">09 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ataturk-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>22</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">Yeditepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">09 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/yeditepe-universitesi-21-ogretim-elemani-alacak"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 4.64237%; height: 16px;"><strong>23</strong></td>\n<td style="width: 24.4902%; height: 16px;">İzmir Demokrasi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 17.0112%; height: 16px; text-align: center;">13 Haziran 2022</td>\n<td style="width: 17.5015%; height: 16px; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/izmir-demokrasi-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-F8BG"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'manset', 'ogretim-elemani-ilanlari'], 'aciklama': 'Üniversitelerin başvurusu devam eden Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi ilanlarına son başvuru tarihleriyle birlikte bu linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademikadro, akademik ilanlar, öğretim görevlisi ilanları, araştırma görevlisi ilanları, Öğretim elemanı ilanları', 'universite': [], 'id': 10000, 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 5, 30, 13, 10, 46, 953000), 'slug': 'basvurusu-devam-eden-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-ilanlari', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True}, {'_id': ObjectId('61f154ecad5b46ba41a0aea4'), 'baslik': 'Vakıf Üniversitelerinin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları !!!', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/D6M78BKY/arastrma.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/D6M78BKY/arastrma.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 67.1875%;" height="465">\n<tbody>\n<tr style="height: 32px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 32px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sıra No</strong></span></td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 32px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 32px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 32px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>İlan Linki</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 22px;">1</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 22px;">İstanbul Gelişim &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 22px;">28 Ocak 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-gelisim-universitesi-129-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">2</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">Nuh Naci Yazgan &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">28 Ocak 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/nuh-naci-yazgan-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">3</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">İstanbul Gedik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">28 Ocak 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-gedik-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak-9P0B"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">4</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">Fenerbah&ccedil;e &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">28 Ocak 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/fenerbahce-universitesi-37-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">5</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">Bilkent &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">31 Ocak 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/bilkent-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">6</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">İstanbul Rumeli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">31 Ocak 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-rumeli-universitesi-19-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">7</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">KTO Karatay &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">31 Ocak 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/kto-karatay-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak-OI94"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">8</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">İstanbul Atlas &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">31 Ocak 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-atlas-universitesi-32-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">9</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">TOBB Ekonomi ve Teknoloji &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">31 Ocak 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/tobb-ekonomi-ve-teknoloji-universitesi-2-arastirma-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">10</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">İzmir Ekonomi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">31 Ocak 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/izmir-ekonomi-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak-OIID" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">11</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">Yeditepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">01 Şubat 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/yeditepe-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak-35T2"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">12</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">İstanbul Bilgi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">01 Şubat 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-bilgi-universitesi-55-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">13</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">Nuhnaci Yazgan &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">04 Şubat 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/nuh-naci-yazgan-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">14</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">Y&uuml;ksek İhtisas &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">04 Şubat 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/yuksek-ihtisas-universitesi-54-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">15</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">Atılım &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">04 Şubat 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/atilim-universitesi-8-akademik-personel-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">16</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">İstanbul Gedik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">07 Şubat 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-gedik-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 3.82204%; height: 16px;">17</td>\n<td style="width: 29.9363%; height: 16px;">Kapadokya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 14.9996%; height: 16px;">07 Şubat 2022</td>\n<td style="width: 14.1719%; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/kapadokya-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['ogretim-elemani-ilanlari', 'gunluk-ust', 'manset'], 'aciklama': 'Başvurusu devam eden Vakıf üniversitelerin ilanlarına son başvuru tarihleri ile birlikte bu linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademikadro, akademik ilanlar, Araştırma görevlisi, Öğretim görevlisi ,öğretim üyesi ilanları,', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2022, 1, 26, 17, 4, 28, 978000), 'slug': 'vakif-universitelerinin-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-ilanlari-A150', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2022, 1, 26, 17, 15, 5, 105000), 'kadro': []}]

Doktorasını bitiren Araştırma Görevlilerine müjde

Devlet Üniversitelerin Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi İlanları !!!

34 Üniversite 275 Öğretim Elemanı Alacak !

21 Üniversite 62 Araştırma Görevlisi ve 80 Öğretim Görevlisi Alacak !!!

Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi İlanları !

2022-2023 Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

2022 Yılı Temmuz Ayı itibarıyla Akademik Personel Maaşı Ne Kadar oldu?

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları !!!

Afla İlgili Sıkça Sorulan Sorular!!

2022-2023 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

27 Üniversite 196 Öğretim Elemanı Alacak !!!

Başvurusu Devam Eden Araştırma ve Öğretim Görevlisi İlanları

Vakıf Üniversitelerinin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları !!!

Başvurusu Devam Eden Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanları

2019-2020 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

75 Üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu İlanları !!!

Başvuru Süreci Devam Eden Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

2019-2020 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

YÖK, ALES'ten muaf alanları belirledi

  • Üniversite
  • İlan Tipi
    • Yalnizca başvurusu devam eden ilanları getir