[{'_id': ObjectId('5ffe339a4dc80353c3eb1bc9'), 'baslik': '2020-2021 yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/T0CP8VPI/arr.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/T0CP8VPI/arr.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 75%;" height="1257">\n<tbody>\n<tr style="height: 36px;">\n<td style="width: 32.5034%; text-align: center; height: 36px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td style="width: 19.9522%; text-align: center; height: 36px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td style="width: 20.1715%; text-align: center; height: 36px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>İlan linki</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 22px;">Sinop &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 22px;">03 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/sinop-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ORTN" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 22px;">Kahramanmaraş S&uuml;t&ccedil;&uuml; İmam &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 22px;">05 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kahramanmaras-sutcu-imam-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-TBVG" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 22px;">Yıldız Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 22px;">01 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/yildiz-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ETKM" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 22px;">Ankara Yıldırım Beyazıt &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 22px;">24 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-TW5M" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 22px;">Karamanoğlu Mehmetbey &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 22px;">27 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karamanoglu-mehmetbey-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 22px;">Afyon Kocatepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 22px;">26 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/afyon-kocatepe-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-GPCQ" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Abdullah G&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">24 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/abdullah-gul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-4D69" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Mersin &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">18 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mersin-universitesi-ylisans-ve-doktora-programi-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">15 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-teknik-universitesi-ylisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Akdeniz &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">5 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/akdeniz-universitesi-ylisans-ve-doktora-programi-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Munzur &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">29 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/munzur-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ESUF" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Osmaniye Korkut Ata &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">22 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/osmaniye-korkut-ata-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-UJUQ" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Sakarya Uyg. Bilimler &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">31 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/sakarya-uygulamali-bilimler-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-LBP7" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">17 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/selcuk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-3HD6" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Tarsus &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">18 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/tarsus-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Tokat Gaziosmanpaşa &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">25 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">D&uuml;zce &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">17 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/duzce-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ZMT4" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Muğla Sıtkı Ko&ccedil;man &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">1 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mugla-sitki-kocman-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-4MR3" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Tekirdağ Namık Kemal &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">18 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/tekirdag-namik-kemal-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-30NC" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Bartın &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">29 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bartin-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-O8N2" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Kastamonu &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">22 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kastamonu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-GRZC" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Ondokuz Mayıs &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">17 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ondokuz-mayis-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-6GH5" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Kocaeli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">22 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kocaeli-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WQNF">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Karamanoğlu Mehmetbey &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">17 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kocaeli-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WQNF">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Van Y&uuml;z&uuml;nc&uuml; Yıl &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">15 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/van-yuzuncu-yil-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-6UFC">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Sakarya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">22 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/sakarya-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-E94O">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">18 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bogazici-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Ankara &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">22 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ataturk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Anadolu &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">28 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/anadolu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-2OEZ" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">D&uuml;zce &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">17 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/duzce-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-IWSP" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Kapadokya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">9 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kapadokya-universitesi-lisansustu-ogrenci-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">G&uuml;m&uuml;şhane &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">15 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gumushane-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-Z0HH" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Bandırma 17 Eyl&uuml;l &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">17 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-SZ6B">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Yalova &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">20 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/yalova-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">29 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karabuk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WEIE">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">İn&ouml;n&uuml; &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">15 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/inonu-universitesi-ylisans-ve-doktora-programi-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">&Ccedil;ukurova &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">27 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/cukurova-universitesi-lisansustu-ogrenci-alim-ilani-Q3PJ" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Gaziantep &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">17 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gaziantep-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-8SZO" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Munzur &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">29 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/munzur-universitesi-ylisans-ve-doktora-programi-ogrenci-alim-ilani-SRTJ" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">22 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/selcuk-universitesi-tezsiz-yuksek-lisans-programi-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Orta Doğu &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">29 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-ylisans-ve-doktora-programi-ilani">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Bursa Uludağ &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">31 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bursa-uludag-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-YMQW" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Erzurum Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">15 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/erzurum-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-P71Q">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Eskişehir &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">29 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-osmangazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Eskişehir Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">3 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WNUR" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Fırat &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">15 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/firat-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-3KVH" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Gebze Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">22 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gebze-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-XT5D">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Giresun &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">15 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/giresun-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Artvin &Ccedil;oruh &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">5 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/artvin-coruh-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-7GR3">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Trakya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">5 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/trakya-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-77UR" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Erzincan Binali Yıldırım &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">26 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/erzincan-binali-yildirim-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-6ZH8" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Harran &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">27 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/harran-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-U41D" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Iğdır &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">18 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/igdir-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-SXLT">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">Isparta Uyg. Bilimler &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">22 Ocak 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/isparta-uygulamali-bilimler-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 32.5034%; height: 16px;">İzmir Katip &Ccedil;elebi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 19.9522%; height: 16px;">5 Şubat 2021</td>\n<td style="width: 20.1715%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/izmir-katip-celebi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-HASY" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'lisansustu-ogrenci-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': 'Üniversitelerin 2020-2021 yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.(Son başvuru tarihleri ile)', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': '2020-2021 yılı, Bahar Dönemi ,Yüksek Lisans , Doktora İlanları', 'universite': ['abdullah-gul-universitesi'], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2021, 1, 13, 2, 41, 14, 18000), 'slug': '2020-2021-yili-bahar-donemi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilanlari-XRTR', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2021, 1, 16, 23, 50, 21, 937000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5ff583334dc80353c3eb19d4'), 'baslik': '85 Üniversite 429 Araştırma Görevlisi ve 541 Öğretim Görevlisi Alacak !!!', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/7C9VYUDH/ilanlar.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/7C9VYUDH/ilanlar.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<br />\n<table width="646" style="width: 593px;">\n<tbody>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">Sıra No</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">&Uuml;niversite Adı</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">Araştırma G&ouml;revlisi</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">&Ouml;ğretim G&ouml;revlisi</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">Son Başvuru Tar.</td>\n<td width="118" style="width: 94px;">İlan Linki</td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">1</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Necmettin Erbakan &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">5</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">5</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/necmettin-erbakan-universitesi-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ.</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">2</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Ankara &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">29</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">12</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ankara-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">3</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Artvin &Ccedil;oruh &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">2</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">7</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/artvin-coruh-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-THGT"><b>TIKLAYINIZ.</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">4</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Bayburt &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">2</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">5</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/bayburt-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-0OLS"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">5</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Bilecik Şyeh Edebali &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">2</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">10</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/bilecik-seyh-edebali-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-UFMK"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">6</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Ege &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">10</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">22</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">22.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ege-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">7</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Eskişehir Osmangazi &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">2</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">-</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/eskisehir-osmangazi-universitesi-2-arastirma-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">8</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">İstanbul &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">7</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">5</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">9</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Mersin &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">19</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">2</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/mersin-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">10</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Sinop &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">6</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/sinop-universitesi-17-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">11</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Sakarya &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">32</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">13</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/sakarya-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">12</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">T&uuml;rk Alman &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">9</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/turk-alman-universitesi-10-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">13</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Sakarya Uyg.Bil.&Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">3</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/sakarya-uygulamali-bilimler-universitesi-9-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">14</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">İzmir Y&uuml;ksek Tek. &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">4</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/izmir-yuksek-teknoloji-enstitusu-17-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">15</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Abdullah G&uuml;l &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">7</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">7</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/abdullah-gul-universitesi-31-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">16</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Adıyaman &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/adiyaman-universitesi-16-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">17</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Anadolu &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">11</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">3</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/anadolu-universitesi-63-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">18</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Amasya &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">4</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">2</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/amasya-universitesi-25-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">19</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Ankara Sosyal Bil. &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">2</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">7</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">15.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ankara-sosyal-bilimler-universitesi-34-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">20</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Ardahan &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">5</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ardahan-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-A8SR"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">21</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ataturk-universitesi-3-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">22</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Bolu &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">1</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">-</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/bolu-abant-izzet-baysal-universitesi-33-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">23</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Uludağ &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">12</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/bursa-uludag-universitesi-12-ogretim-gorevlisi-alacak-NG6G"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">24</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Eskişehir Teknik &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">4</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">11</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/eskisehir-teknik-universitesi-29-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">25</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Gaziantep &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">17</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">4</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/gaziantep-universitesi-21-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">26</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Gazi &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">3</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">5</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/gazi-universitesi-40-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">27</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Gebze Teknik &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">9</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">18.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/gebze-teknik-universitesi-10-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">28</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">2</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">2</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/karabuk-universitesi-36-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">29</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Kastamonu &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">3</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/kastamonu-universitesi-10-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">30</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Kırklareli &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">7</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/kirklareli-universitesi-24-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">31</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Ahi Evran &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">3</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/kirsehir-ahi-evran-universitesi-27-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">32</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Giresun &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">4</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">2</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/giresun-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">33</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Hakkari &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">2</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">5</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/hakkari-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">34</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Batman &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">9</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">18</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/batman-universitesi-27-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">35</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">&Ccedil;anakkale 18 Mart &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">3</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-37-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">36</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Gaziantep İslam Bil. ve Tek.&Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">8</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">23</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/gaziantep-islam-bilim-ve-teknoloji-universitesi-46-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">37</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Hacettepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">5</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">10</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">15.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/hacettepe-universitesi-15-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">38</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Mustafa Kemal &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">4</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">6</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/hatay-mustafa-kemal-universitesi-23-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">39</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Trakya &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">8</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">9</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/trakya-universitesi-17-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">40</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Maltepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">2</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">-</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/maltepe-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">41</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Kocaeli &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">4</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/kocaeli-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">42</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Acıbadem &Uuml;niversitesi-</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/acibadem-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">43</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Zonguldak B&uuml;lent Ecevit &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">3</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/zonguldak-bulent-ecevit-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">44</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Afyon Kocatepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">3</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/afyon-kocatepe-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">45</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">5</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">12</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/dokuz-eylul-universitesi-17-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">46</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Alparslan T&uuml;rkeş Bil. ve Tek. &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">3</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/alparslan-turkes-bilim-ve-teknoloji-universitesi-13-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">47</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Afyonkarahisar Sağlık Bil. &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">6</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/afyonkarahisar-saglik-bilimleri-universitesi-6-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">48</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Alanya Alaaddin Keykubat &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">3</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">7</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">20.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/alanya-alaaddin-keykubat-universitesi-44-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">49</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Ankara M&uuml;zik ve G&uuml;zel Sanat. &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">5</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">7</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ankara-muzik-ve-guzel-sanatlar-universitesi-25-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">50</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Manisa Celal Bayar &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">12</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">5</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/manisa-celal-bayar-universitesi-57-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">51</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Muş Alparslan &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">5</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">9</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/mus-alparslan-universitesi-37-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">52</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Nevşehir Hacıbektaşı Veli &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">5</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">11</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-42-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">53</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Ondokuz Mayıs &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">11</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">4</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ondokuz-mayis-universitesi-60-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">54</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Bing&ouml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">6</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">14</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">17.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/bingol-universitesi-37-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">55</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Ağrı İbrahim &Ccedil;e&ccedil;en &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">4</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/agri-ibrahim-cecen-universitesi-25-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">56</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Sivas Blim ve Tek. &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/sivas-bilim-ve-teknoloji-universitesi-ogretim-elemani-alacak-LBUQ"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">57</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Ordu &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">12</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">12</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ordu-universitesi-24-ogretim-elemani-alacak-FGBG"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">58</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Samsun &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">3</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/samsun-universitesi-24-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">59</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">ODT&Uuml;</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">21</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">-</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/odtu-21-arastirma-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">60</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Harran &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">8</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">31</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">12.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/harran-universitesi-49-ogretim-elemani-alacak-JJ40"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">61</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">3</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">7</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/yozgat-bozok-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">62</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Yıldız Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">7</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/yildiz-teknik-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">63</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Ankara &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">5</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">9</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ankara-universitesi-14-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">64</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Bartın &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">5</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">6</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/bartin-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-G83Q"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">65</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">D&uuml;zce &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">1</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">3</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/duzce-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">66</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Bandırma 17 Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">4</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">-</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-32-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">67</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Burdur Mehmeh Akif &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">2</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">6</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">13.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/burdur-mehmet-akif-ersoy-universitesi-8-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">68</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Yalova &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yalova-universitesi-3-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">69</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Uşak &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">4</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">4</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">18.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/usak-universitesi-23-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">70</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Tokat Gaziosmanpaşa &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">6</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">10</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-36-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">71</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Tekirdağ Namık Kemal &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">1</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tekirdag-namik-kemal-universitesi-3-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">72</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Sağlık Bilimleri &Uuml;nv.</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">2</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">11</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/saglik-bilimleri-universitesi-113-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">73</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Pamukkale &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">12</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/pamukkale-universitesi-29-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">74</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">2</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-2-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">75</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Marmara niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">3</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">-</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/marmara-universitesi-3-arastirma-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">76</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Mardin Artuklu &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">7</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">8</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/mardin-artuklu-universitesi-15-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">77</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Kilis 7 Aralık &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">8</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">15</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kilis-7-aralik-universitesi-33-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">78</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Kafkas &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">18</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">17</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">18.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kafkas-universitesi-35-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">79</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">İzmir Demokrasi &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">15</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">2</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-demokrasi-universitesi-17-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">80</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">16</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">28</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">21.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-teknik-universitesi-108-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">81</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">İskenderun Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">2</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/iskenderun-teknik-universitesi-5-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">82</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">İn&ouml;n&uuml; &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">3</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">7</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/inonu-universitesi-10-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">83</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Giresun &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">1</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/giresun-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-U894"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">84</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Bursa Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">3</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bursa-teknik-universitesi-3-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="47" style="width: 48px;">85</td>\n<td width="202" style="width: 253px;">Hakkari &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="83" style="width: 22px; text-align: center;">-</td>\n<td width="75" style="width: 59px; text-align: center;">3</td>\n<td width="121" style="width: 117px; text-align: center;">14.01.2021</td>\n<td width="118" style="width: 94px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/hakkari-universitesi-3-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 48px;">&nbsp;</td>\n<td style="width: 253px;">Toplam</td>\n<td style="width: 22px; text-align: center;">429</td>\n<td style="width: 59px; text-align: center;">541</td>\n<td style="width: 117px; text-align: center;">970</td>\n<td style="width: 94px;">&nbsp;</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'ogretim-elemani-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': 'Başvurusu devam eden 85 Üniversitenin 429 Araştırma görevlisi ve 541 Öğretim görevlisi ilanlarına son başvuru süreleri de dahil olmak üzere bu linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2021, 1, 6, 12, 30, 27, 34000), 'slug': 'universitelerin-basvurusu-devam-eden-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-ilanlari', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2021, 1, 6, 16, 55, 38, 590000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5fe64b7b4dc80353c3eb1367'), 'baslik': '31 Devlet Üniversitesi 249 Araştırma Görevlisi ve 160 Öğretim Görevlisi Alacak', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/ZRKKS7DR/whatsapp-image-2020-06-19-at-101851.jpeg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/ZRKKS7DR/whatsapp-image-2020-06-19-at-101851.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': 'Resmi gazetede yayımlanan 31 devlet &uuml;niversitesinin Araştırma ve &ouml;ğretim g&ouml;revlisi alımları devam etmektedir.<br /><br />\n<table width="680" style="width: 591px;">\n<tbody>\n<tr>\n<td rowspan="2" width="64" style="width: 27px; text-align: center;"><strong>Sıra</strong></td>\n<td rowspan="2" width="214" style="width: 236px; text-align: center;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></td>\n<td rowspan="2" width="100" style="width: 55px; text-align: center;"><strong>Araştırma G&ouml;revlisi</strong><br /><strong>Sayısı</strong></td>\n<td rowspan="2" width="100" style="width: 54px; text-align: center;"><strong>&Ouml;ğretim </strong><br /><strong>G&ouml;revlisi</strong><br /><strong>Sayısı</strong></td>\n<td rowspan="2" width="98" style="width: 114px; text-align: center;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></td>\n<td rowspan="2" width="104" style="width: 105px; text-align: center;"><strong>Linki</strong></td>\n</tr>\n<tr></tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">1</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Ordu &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">12</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">30.12.2020</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ordu-universitesi-12-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">2</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">20</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">7</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">30.12.2020</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ataturk-universitesi-27-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">3</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Hitit &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">6</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">31.12.2020</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/hitit-universitesi-6-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">4</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Erciyes &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">19</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">31.12.2020</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/erciyes-universitesi-19-arastirma-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">5</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Erzincan Binali Yıldırım &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">8</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">15</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">4.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/erzincan-binali-yildirim-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-8RP6"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">6</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Zonguldak B&uuml;lent Ecevit &Uuml;nv.</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">21</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">15</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">4.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/zonguldak-bulent-ecevit-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">7</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Afyonkarahisar Sağlık Bil. &Uuml;nv.</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">12</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">13</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">4.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/afyonkarahisar-saglik-bilimleri-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">8</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">&Ccedil;ankırı Karatekin &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">4</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">8.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/cankiri-karatekin-universitesi-4-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">9</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Yalova &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">8</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">4</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">4.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yalova-universitesi-30-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">10</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Sivas Bilim ve Teknoloji &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">3</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">1</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">4.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sivas-bilim-ve-teknoloji-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">11</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">G&uuml;m&uuml;şhane &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">4</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">6</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">4.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/gumushane-universitesi-27-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">12</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Fırat &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">4</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">2</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">5.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/firat-universitesi-47-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">13</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">K&uuml;tahya Sağlık Bilimleri &Uuml;ni.</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">3</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">4.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kutahya-saglik-bilimleri-universitesi-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">14</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Fenerbah&ccedil;e &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">1</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">8</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">4.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/fenerbahce-universitesi-29-ogretim-elemani-alacak-NDV5"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">15</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Isparta Uygulamalı Bilimler &Uuml;ni.</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">10</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">5.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/isparta-uygulamali-bilimler-universitesi-30-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">16</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">4</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">5.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/suleyman-demirel-universitesi-4-arastirma-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">17</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Gebze Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">8</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">5</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">5.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/gebze-teknik-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-CX5Y"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">18</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Tarsus &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">2</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">6.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tarsus-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">19</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">1</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">12</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">7.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/dokuz-eylul-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">20</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Recep Tayyip Erdoğan &Uuml;ni.</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">18</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">2</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">7.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/recep-tayyip-erdogan-universitesi-20-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">21</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">2</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">6.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/karadeniz-teknik-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">22</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Bitlis Eren &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">6</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">5</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">7.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bitlis-eren-universitesi-32-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">23</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">11</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">8.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bogazici-universitesi-11-arastirma-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">24</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Ankara Yıldırım Beyazıt &Uuml;nv.</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">20</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">11</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">7.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-93-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">25</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Adana Alparslan T&uuml;rkeş Bil. ve Tek. &Uuml;nv.</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">15</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">4</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">7.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/adana-alparslan-turkes-bilim-ve-teknoloji-universitesi-19-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">26</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Abdullah G&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">1</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">2</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">7.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/abdullah-gul-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">27</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Galatasaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">1</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">7.01.2020</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/galatasaray-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">28</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Osmaniye Korkut Ata &Uuml;nv.</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">4</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">10</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">11.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/osmaniye-korkut-ata-universitesi-14-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">29</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Marmara &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">43</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">&nbsp;</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">8.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/marmara-universitesi-43-arastirma-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">30</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">2</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">2</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">8.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/karadeniz-teknik-universitesi-4-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td width="64" style="width: 27px;">31</td>\n<td width="214" style="width: 236px;">Van Y&uuml;z&uuml;nc&uuml; Yıl &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="100" style="width: 55px; text-align: center;">4</td>\n<td width="100" style="width: 54px; text-align: center;">8</td>\n<td width="98" style="width: 114px; text-align: center;">8.01.2021</td>\n<td width="104" style="width: 105px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/van-yuzuncu-yil-universitesi-67-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'manset', 'ogretim-elemani-ilanlari'], 'aciklama': 'Başvurusu devam eden 31 Devlet Üniversitesi 249 Araştırma görevlisi ve 160 Öğretim görevlisi olmak üzere 409 Öğretim Elemanı alacaktır.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 12, 25, 23, 28, 43, 850000), 'slug': '31-devlet-universitesi-249-arastirma-ve-160-ogretim-gorevlisi-alacak-YKMV', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 12, 28, 14, 39, 14, 36000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5fe10d9f4dc80353c3eb1090'), 'baslik': '2020-2021 yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/L72URLTT/whatsapp-image-2020-06-18-at-201404.jpeg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/L72URLTT/whatsapp-image-2020-06-18-at-201404.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<span style="font-size: 13pt;">İstanbul Medeniyet &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/istanbul-medeniyet-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-0IJV" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Kilis 7 Aralık &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kilis-7-aralik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-RNQG" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Munzur &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/munzur-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ESUF" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/yozgat-bozok-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-UE0A" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Akdeniz &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/akdeniz-universitesi-ylisans-ve-doktora-programi-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/suleyman-demirel-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilanlari" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Ankara Sosyal Bilimler &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-sosyal-bilimler-universitesi-ylisans-ve-doktora-programi-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-teknik-universitesi-ylisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Mersin &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mersin-universitesi-ylisans-ve-doktora-programi-ogrenci-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Necmettin Erbakan &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/necmettin-erbakan-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-DAPR" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a><br /><br />Abdullah G&uuml;l &Uuml;niversitesi i&ccedil;in <a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/abdullah-gul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-4D69" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'lisansustu-ogrenci-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': '2020-2021 yılı Bahar döneminde Devlet Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora ilanları yayımlanmaya başladı.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': '2020-2021 yılı, Bahar Dönemi ,Yüksek Lisans , Doktora İlanları', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 12, 22, 0, 3, 27, 894000), 'slug': '2020-2021-bahar-donemi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilanlari', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2021, 1, 13, 2, 53, 51, 119000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5fd0d4414dc80353c3eb0c53'), 'baslik': 'Başvuruları Devam Eden Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi İlanları', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/47a74fa6612ac15396ff5d7c191a8035/akademisyen1.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/47a74fa6612ac15396ff5d7c191a8035/akademisyen1.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 75.9529%;" height="1116">\n<tbody>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><strong>Sıra No</strong></span></td>\n<td style="width: 37.1057%; text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td style="width: 22.3737%; text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td style="width: 22.3135%; text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;"><strong>İlan Linki</strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>1</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">10 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-13-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></span></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>2</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Sinop &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">10 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sinop-universitesi-26-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></span></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>3</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">İstanbul Rumeli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">10 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-rumeli-universitesi-14-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></span></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>4</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 22px;">Abdullah G&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; text-align: center; height: 22px;">11 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; text-align: center; height: 22px;"><span style="color: #ff0000;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/abdullah-gul-universitesi-5-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>5</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 22px;">Bandırma Onyedi Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; text-align: center; height: 22px;">11 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; text-align: center; height: 22px;"><span style="color: #ff0000;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-10-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>6</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 22px;">Balıkesir &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; text-align: center; height: 22px;">14 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; text-align: center; height: 22px;"><span style="color: #ff0000;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/balikesir-universitesi-2-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>7</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 22px;">Tekirdağ Namık Kemal &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; text-align: center; height: 22px;">14 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; text-align: center; height: 22px;"><span style="color: #ff0000;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tekirdag-namik-kemal-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>8</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 22px;">Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; text-align: center; height: 22px;">14 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; text-align: center; height: 22px;"><span style="color: #ff0000;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bogazici-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-JC02" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>9</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 22px;">&Ccedil;ankırı Karatekin &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; text-align: center; height: 22px;">14 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; text-align: center; height: 22px;"><span style="color: #ff0000;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/cankiri-karatekin-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-42EJ" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>10</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 22px;">Hacettepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; text-align: center; height: 22px;">14 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; text-align: center; height: 22px;"><span style="color: #ff0000;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/hacettepe-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-SV6Q" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>11</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%;">İzmir Katip &Ccedil;elebi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; text-align: center;">14 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a href="https://akademikadro.net/izmir-katip-celebi-universitesi-21-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.38905%; text-align: center;"><strong>12</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%;">İzmir Y&uuml;ksek Teknoloji &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; text-align: center;">14 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a href="https://akademikadro.net/izmir-yuksek-teknoloji-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>13</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">ODT&Uuml;</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">15 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-32-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>14</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">14 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/suleyman-demirel-universitesi-24-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>15</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">14 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yozgat-bozok-universitesi-6-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>16</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">&Ccedil;anakkale Onsekiz Mart &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">15 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/canakkale-onsekiz-mart-universitesi-57-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>17</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Kocaeli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">16 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kocaeli-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>18</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Bursa Uludağ &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">16 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bursa-uludag-universitesi-12-ogretim-gorevlisi-alacak-K0BL" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>19</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Kırklareli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">16 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kirklareli-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>20</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Şırnak &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">17 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sirnak-universitesi-12-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>21</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">İskenderun Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">17 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/iskenderun-teknik-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>22</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Bayburt &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">17 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bayburt-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>23</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">18 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/karadeniz-teknik-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>24</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Alanya Alaaddin Keykubat &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">18 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/alanya-alaaddin-keykubat-universitesi-23-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>25</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Siirt &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">18 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/siirt-universitesi-51-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>26</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Ağrı İbrahim &Ccedil;e&ccedil;en &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">18 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/agri-ibrahim-cecen-universitesi-5-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>27</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Adıyaman &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">18 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/adiyaman-universitesi-23-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>28</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Ufuk &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">18 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ufuk-universitesi-12-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 22px; text-align: center;"><strong>29</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 22px;">Marmara &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 22px; text-align: center;">18 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 22px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/marmara-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>30</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Galatasaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">21 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/galatasaray-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>31</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Uşak &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">21 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/usak-universitesi-14-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>32</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Sakarya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">21 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sakarya-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>33</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">22 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/karabuk-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>34</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Aksaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">22 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/aksaray-universitesi-3-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>35</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Bandırma Onyedi Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">22 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>36</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Gazi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">22 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/gazi-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>37</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Giresun &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">21 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/giresun-universitesi-5-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>38</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">İstanbul Aydın &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">23 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-aydin-universitesi-12-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>39</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Ondokuz Mayıs &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">21 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ondokuz-mayis-universitesi-ogretim-ve-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>40</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">&Ouml;zyeğin &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">23 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ozyegin-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>41</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Adnan Menderes &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">23 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/aydin-adnan-menderes-universitesi-26-ogretim-elemani-alacak-2P1R" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>42</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Burdur Mehmet Akif &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">23 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/burdur-mehmet-akif-ersoy-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.38905%; height: 16px; text-align: center;"><strong>43</strong></td>\n<td style="width: 37.1057%; height: 16px;">Ankara Sosyal Bilimler &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 22.3737%; height: 16px; text-align: center;">25 Aralık 2020</td>\n<td style="width: 22.3135%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ankara-sosyal-bilimler-universitesi-27-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<br />\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'ogretim-elemani-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': 'Üniversitelerin başvuruları devam eden Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi ilanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi', 'universite': ['adiyaman-universitesi'], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 12, 9, 16, 42, 25, 479000), 'slug': 'basvurulari-devam-eden-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-ilanlari', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': True, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 12, 9, 17, 3, 12, 313000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5fc02fe34dc80353c3eb087d'), 'baslik': 'Üniversitelerin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları !!!', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/D6M78BKY/arastrma.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/D6M78BKY/arastrma.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 78.6313%; height: 938px;" height="140">\n<tbody>\n<tr style="height: 32px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 32px; text-align: center;"><strong>Sıra</strong><br /><strong>No</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 32px; text-align: center;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 32px; text-align: center;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 32px; text-align: center;"><strong>Linki</strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 22px; text-align: center;"><strong>1</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Kahramanmaraş İstiklal &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><span style="color: #999999;"><strong>27 Kasım 2020</strong></span></td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kahramanmaras-istiklal-universitesi-12-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></a></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 22px; text-align: center;"><strong>2</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Ostim Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><span style="color: #999999;"><strong>27 Kasım 2020</strong></span></td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ostim-teknik-universitesi-20-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></a></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 22px; text-align: center;"><strong>3</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Sakarya Uygulamalı Bilimler &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><span style="color: #999999;"><strong>27 Kasım 2020</strong></span></td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sakarya-uygulamali-bilimler-universitesi-15-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></a></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 22px; text-align: center;"><strong>4</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">T&uuml;rk Hava Kurumu &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><span style="color: #999999;"><strong>28 Kasım 2020</strong></span></td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/turk-hava-kurumu-universitesi-16-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 22px; text-align: center;"><strong>5</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Sivas Bilim ve Teknoloji &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong>30 Kasım 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sivas-bilim-ve-teknoloji-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></a></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 22px; text-align: center;"><strong>6</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">İzmir Bakır&ccedil;ay &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong>30 Kasım 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-bakircay-universitesi-7-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 25px; text-align: center;"><strong>7</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 25px;">Burdur Mehmet Akif &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 25px; text-align: center;"><strong>30 Kasım 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 25px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/burdur-mehmet-akif-ersoy-universitesi-2-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 22px; text-align: center;"><strong>8</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Acıbadem &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong>30 Kasım 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/acibadem-mehmet-ali-aydinlar-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani-PWS1" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 24px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 24px; text-align: center;"><strong>9</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 24px;">Ufuk &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 24px; text-align: center;"><strong>30 Kasım 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 24px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ufuk-universitesi-3-ogretim-elemani-alacak-XMLW" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 28px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 28px; text-align: center;"><strong>10</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 28px;">Ağrı İbrahim &Ccedil;e&ccedil;en &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 28px; text-align: center;"><strong>30 Kasım 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 28px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/agri-ibrahim-cecen-universitesi-15-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 22px; text-align: center;"><strong>11</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Aksaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong>1 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/aksaray-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>12</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">KTO Karatay &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>1 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kto-karatay-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-GDCB" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>13</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Nevşehir Hacı Bektaşı Veli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>1 Aralık 22020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-9-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>14</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Gebze Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>2 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/gebze-teknik-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 22px; text-align: center;"><strong>15</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Kadir Has &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong>2 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kadir-has-universitesi-2-ogretim-gorevlisi-alacak-HE42" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></a></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 22px; text-align: center;"><strong>16</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Sivas Cumhuriyet &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong>2 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sivas-cumhuriyet-universitesi-arastirmaogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></a></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 22px; text-align: center;"><strong>17</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Muğla Sıtkı Ko&ccedil;man &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong>2 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 22px; text-align: center;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/mugla-sitki-kocman-universitesi-27-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></a></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>18</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Yeditepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>3 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yeditepe-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>19</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Manisa Celal Bayar &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>3 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/manisa-celal-bayar-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>20</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Hatay Mustafa Kemal &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>3 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/hatay-mustafa-kemal-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>21</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Erzurum Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>3 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/erzurum-teknik-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>22</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Kastamonu &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>4 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kastamonu-universitesi-48-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>23</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Fırat &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>4 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/firat-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>24</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Adana Alparslan T&uuml;rkeş Bilim ve Tek. &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>4 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/adana-alparslan-turkes-bilim-ve-teknoloji-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>25</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Munzur &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>4 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/munzur-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>26</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Kilis 7 Aralık &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>4 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kilis-7-aralik-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>27</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Afyon Kocatepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>7 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/afyon-kocatepe-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>28</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Artvin &Ccedil;oruh &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>7 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/artvin-coruh-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>29</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Bitlis Eren &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>8 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bitlis-eren-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>30</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Bilecik Şeyh Edebali &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>7 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bilecik-seyh-edebali-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>31</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Kırşehir Ahi Evran &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>9 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kirsehir-ahi-evran-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>32</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">İn&ouml;n&uuml; &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>9 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/inonu-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>33</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Eskişehir Osmangazi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>9 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/eskisehir-osmangazi-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>34</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>10 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-13-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>35</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">Sinop &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>10 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sinop-universitesi-26-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.59091%; height: 16px; text-align: center;"><strong>36</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 16px;">İstanbul Rumeli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong>10 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; height: 16px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-rumeli-universitesi-14-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></span></strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; text-align: center; height: 22px;"><strong>37</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Abdullah G&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><strong>11 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/abdullah-gul-universitesi-5-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; text-align: center; height: 22px;"><strong>38</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Bandırma Onyedi Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><strong>11 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-10-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; text-align: center; height: 22px;"><strong>39</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Balıkesir &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><strong>14 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/balikesir-universitesi-2-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; text-align: center; height: 22px;"><strong>40</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Tekirdağ Namık Kemal &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><strong>14 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tekirdag-namik-kemal-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; text-align: center; height: 22px;"><strong>41</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><strong>14 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bogazici-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-JC02" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; text-align: center; height: 22px;"><strong>42</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">&Ccedil;ankırı Karatekin &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><strong>14 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/cankiri-karatekin-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-42EJ" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 6.59091%; text-align: center; height: 22px;"><strong>43</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%; height: 22px;">Hacettepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><strong>14 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 22px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/hacettepe-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-SV6Q" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.59091%; text-align: center;"><strong>44</strong></td>\n<td style="width: 43.4091%;">İzmir Katip &Ccedil;elebi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 25%; text-align: center;"><strong>14 Aralık 2020</strong></td>\n<td style="width: 25%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-katip-celebi-universitesi-21-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-size: 14pt;">TIKLAYINIZ</span></strong></a></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'ogretim-elemani-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': 'Üniversitelerin başvurusu devam eden Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi alım ilanlarına son başvuru tarihleri ile bu linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': datetime.datetime(2020, 11, 27, 0, 0), 'ilan_bitis': datetime.datetime(2020, 12, 14, 0, 0), 'anahtar': 'akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi', 'universite': ['afyon-kocatepe-universitesi'], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 11, 27, 1, 44, 51, 81000), 'slug': 'universitelerin-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-ilanlari-7BLI', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 11, 30, 15, 34, 16, 828000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5faa94394dc80353c3eb03e9'), 'baslik': 'Başvurusu Devam Eden Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/ZRKKS7DR/whatsapp-image-2020-06-19-at-101851.jpeg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/ZRKKS7DR/whatsapp-image-2020-06-19-at-101851.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 69.7871%; height: 934px;" height="414">\n<tbody>\n<tr style="height: 33px;">\n<td style="width: 7.3435%; text-align: center; height: 33px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Sıra No</span></strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; text-align: center; height: 33px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td style="width: 26.3114%; text-align: center; height: 33px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 33px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Linki</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 25px; text-align: center;"><strong>1</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 25px;">İstanbul Gedik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 25px; text-align: center;"><em>11 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 25px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-gedik-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak-Y3LV" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 25px; text-align: center;"><strong>2</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 25px;">Sakarya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 25px; text-align: center;"><em>13 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 25px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sakarya-universitesi-9-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 25px; text-align: center;"><strong>3</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 25px;">TED &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 25px; text-align: center;"><em>13-18 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 25px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ted-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak-HRKZ" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 29px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 29px; text-align: center;"><strong>4</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 29px;">Mardin Artuklu &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 29px; text-align: center;"><em>13 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 29px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/mardin-artuklu-universitesi-11-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 26px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 26px; text-align: center;"><strong>5</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 26px;">Sakarya Uygulamalı Bil.&Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 26px; text-align: center;"><em>13 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 26px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sakarya-uygulamali-bilimler-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 26px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 26px; text-align: center;"><strong>6</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 26px;">İzmir Ekonomi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 26px; text-align: center;"><em>13 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 26px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-ekonomi-universitesi-10-ogretim-elemani-alacak-RGWL" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 17px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 17px; text-align: center;"><strong>7</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 17px;">Işık &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 17px; text-align: center;"><em>13 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 17px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/isik-universitesi-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 22px; text-align: center;"><strong>8</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 22px;">İstanbul &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 22px; text-align: center;"><em>13 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 24px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 24px; text-align: center;"><strong>9</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 24px;">Gaziantep İslam ve Bilim &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 24px; text-align: center;"><em>16 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 24px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/gaziantep-islam-bilim-ve-teknoloji-universitesi-12-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 21px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 21px; text-align: center;"><strong>10</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 21px;">Gazosman Paşa &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 21px; text-align: center;"><em>16 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 21px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-11-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 22px; text-align: center;"><strong>11</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 22px;">KTO Karatay &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 22px; text-align: center;"><em>17 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 22px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kto-karatay-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-NKNY" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 25px; text-align: center;"><strong>12</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 25px;">Niğde &Ouml;mer Halisdemir &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 25px; text-align: center;"><em>16 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 25px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/nigde-omer-halisdemir-universitesi-30-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 21px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 21px; text-align: center;"><strong>13</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 21px;">Bartın &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 21px; text-align: center;"><em>18 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 21px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bartin-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 15px;">\n<td style="width: 7.3435%; text-align: center; height: 15px;"><strong>14</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 15px;">İstanbul Medeniyet &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; text-align: center; height: 15px;"><em>18 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 15px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-medeniyet-universitesi-14-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 20px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 20px; text-align: center;"><strong>15</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 20px;">Artvin &Ccedil;oruh &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 20px; text-align: center;"><em>18 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 20px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/artvin-coruh-universitesi-2-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>16</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Avrasya &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>18 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/avrasya-universitesi-161-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>17</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Giresun &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>18 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/giresun-universitesi-7-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>18</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Nişantaşı &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>23 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/nisantasi-universitesi-32-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>19</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Trabzon &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>20 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/trabzon-universitesi-40-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>20</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Bing&ouml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>20 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bingol-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>21</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">İstanbul Ayvansaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>20 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-ayvansaray-universitesi-21-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>22</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Ardahan &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>21 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ardahan-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>23</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Amasya &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>23 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/amasya-universitesi-21-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>24</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>23 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bogazici-universitesi-6-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>25</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Osmaniye Korkut Ata &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>23 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/osmaniye-korkut-ata-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>26</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Kırklareli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>23 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kirklareli-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak-YVCQ" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>27</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>23 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/suleyman-demirel-universitesi-16-ogretim-elemani-alacak-P2X9" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>28</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Tarsus &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>23 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tarsus-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>29</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">K&uuml;tayha Sağlık Bilimleri &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>23 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kutahya-saglik-bilimleri-universitesi-19-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>30</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">KTO Karatay &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>24 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kto-karatay-universitesi-6-arastirma-gorevlisi-alacak-TH14" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>31</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">D&uuml;zce &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>24 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/duzce-universitesi-11-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>32</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Yalova &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>24 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yalova-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>33</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">İzmir Ekonomi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>24 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-ekonomi-universitesi-32-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>34</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Kapadokya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>24 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kapadokya-universitesi-2-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 7.3435%; height: 14px; text-align: center;"><strong>35</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%; height: 14px;">Bayburt &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; height: 14px; text-align: center;"><em>24 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center; height: 14px;"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bayburt-universitesi-10-ogretim-gorevlisi-alacak-S1W0" target="_blank" rel="noopener" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 7.3435%; text-align: center;"><strong>36</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%;">Uşak &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; text-align: center;"><em>26 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/usak-universitesi-29-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 7.3435%; text-align: center;"><strong>37</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%;">Balıkesir &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; text-align: center;"><em>25 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/balikesir-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 7.3435%; text-align: center;"><strong>38</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%;">Harran &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; text-align: center;"><em>25 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/harran-universitesi-67-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 7.3435%; text-align: center;"><strong>39</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%;">Avrasya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; text-align: center;"><em>25 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/avrasya-universitesi-122-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 7.3435%; text-align: center;"><strong>40</strong></td>\n<td style="width: 40.5254%;">Piri Reis &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 26.3114%; text-align: center;"><em>22 Kasım 2020</em></td>\n<td style="width: 25.8197%; text-align: center;"><a href="Piri%20Reis &Uuml;niversitesi 16 &Ouml;ğretim g&ouml;revlisi ve bir&ccedil;ok alandan 13 &Ouml;ğretim &uuml;yesi olmak &uuml;zere 29 &Ouml;ğretim elemanı alacak, son başvuru tarihi 22 Kasım 2020." target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'manset', 'ogretim-elemani-ilanlari'], 'aciklama': 'Üniversitelerin Araştırma ve Öğretim görevlisi ilanlarına son başvuru süreleri dahil olmak üzere bu linkten ulaşabilirsiniz...', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, başvurusu devam eden ilanlar', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 11, 10, 16, 23, 5, 958000), 'slug': 'basvurusu-devam-eden-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-ilanlari-SMQI', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 11, 12, 11, 49, 33, 25000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5f8e9ec04dc80353c3eafd5c'), 'baslik': 'Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları !', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/BWNN43UB/mezun-diploma.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/BWNN43UB/mezun-diploma.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 70.9489%; height: 1133px;" height="304">\n<tbody>\n<tr style="height: 41px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 41px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sıra</strong></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>No</strong></span></td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 41px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 41px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 41px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>İlan Linki i&ccedil;in&nbsp;</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 24px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 24px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 24px;">İzmir Katip &Ccedil;elebi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 24px;">21 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 24px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/izmir-katip-celebi-universitesi-7-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 24px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 24px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 24px;">Işık &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 24px;">21 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 24px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/isik-universitesi-3-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 25px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 25px;">İzmir Katip &Ccedil;elebi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 25px;">21 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 25px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/izmir-katip-celebi-universitesi-7-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 25px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 25px;">Bursa Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 25px;">22 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 25px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/bursa-teknik-universitesi-10-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 25px; text-align: center;">5</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 25px;">İstanbul Okan &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 25px;">22 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 25px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/istanbul-okan-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 25px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 25px;">Hatay Mustafa Kemal &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 25px;">23 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 25px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/hatay-mustafa-kemal-universitesi-7-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 25px; text-align: center;">7</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 25px;">İstanbul Rumeli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 25px;">24 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 25px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/istanbul-rumeli-universitesi-10-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 25px; text-align: center;">8</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 25px;">Bartın &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 25px;">26 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 25px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/bartin-universitesi-2-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 25px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 25px; text-align: center;">9</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 25px;">&Ccedil;ankırı Karatekin &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 25px;">27 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 25px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/cankiri-karatekin-universitesi-2-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 21px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 21px;">10</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 21px;">İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 21px;">26 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 21px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/istanbul-kultur-universitesi-10-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 21px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 21px;">11</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 21px;">Ağrı İbrahim &Ccedil;e&ccedil;en &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 21px;">26 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 21px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/agri-ibrahim-cecen-universitesi-35-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 20px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 20px;">12</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 20px;">Mersin &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 20px;">27 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 20px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/mersin-universitesi-2-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 20px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 20px;">13</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 20px;">Isparta Uyg.Bilimler &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 20px;">26 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 20px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/isparta-uygulamali-bilimler-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">14</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Burdur Mehmet Akif Ersoy &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">26 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/burdur-mehmet-akif-ersoy-universitesi-6-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 17px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 17px;">15</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 17px;">ODT&Uuml;</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 17px;">27 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 17px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-54-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">16</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Muş Alpaslan &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">28 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/mus-alparslan-universitesi-40-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">17</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Bolu Abant İzzet Baysal &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">28 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bolu-abant-izzet-baysal-universitesi-25-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">18</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">TOBB Ekonomi ve Teknoloji &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">28 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tobb-ekonomi-ve-teknoloji-universitesi-8-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">19</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Alanya Aladdin Keykubat &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">28 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/alanya-alaaddin-keykubat-universitesi-8-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">20</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">İstanbul Yeni Y&uuml;zyıl &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">28 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-yeni-yuzyil-universitesi-63-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">21</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">İn&ouml;n&uuml; &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">30 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/inonu-universitesi-ogretim-gorevlisiarastirma-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">22</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">&Ccedil;ankırı Karatekin &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">30 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/cankiri-karatekin-universitesi-26-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">23</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">&Uuml;sk&uuml;dar &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">30 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/uskudar-universitesi-48-akademik-personel-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">24</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Hacettepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">30 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/hacettepe-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">25</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Işık &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">30 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/isik-universitesi-2-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 21px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 21px;">26</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 21px;">Iğdır &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 21px;">30 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 21px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/igdir-universitesi-22-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">27</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Kastamonu &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">30 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kastamonu-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani-D835" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">28</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Maltepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">30 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/maltepe-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak-MB6X" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">29</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Kapadokya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">31 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kapadokya-universitesi-12-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">30</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Gebze Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/gebze-teknik-universitesi-12-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">31</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Bitlis Eren &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bitlis-eren-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">32</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Necmettin Erbakan &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kapadokya-universitesi-12-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">33</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Sanko &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sanko-universitesi-35-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">34</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Atılım &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/atilim-universitesi-6-arastirma-gorevlisi-alacak-KESN" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">35</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Balıkesir &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/balikesir-universitesi-5-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">36</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">G&uuml;m&uuml;şhane &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/gumushane-universitesi-arastirma-ve-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">37</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Yeditepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yeditepe-universitesi-7-akademik-personel-alacak-JN4K" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">38</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">D&uuml;zce &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/duzce-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">39</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Fırat &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">3 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/firat-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">40</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">İstanbul Gelişim &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-gelisim-universitesi-92-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">41</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">3 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/karabuk-universitesi-27-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">42</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/karadeniz-teknik-universitesi-6-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">43</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/suleyman-demirel-universitesi-21-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">44</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">T&uuml;rk-Alman &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">2 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/turk-alman-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">45</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Samsun &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">3 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/samsun-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">46</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">TOBB Ekonomi ve Teknoloji &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">4 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tobb-ekonomi-ve-teknoloji-universitesi-5-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 14px;">47</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 14px;">Tokat Gaziosmanpaşa &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 14px;">6 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 14px;"><span style="font-size: 13pt;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-14-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 20px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 20px;">48</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 20px;">Sivas Cumhuriyet &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 20px;">6 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 20px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/sivas-cumhuriyet-universitesi-15-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 13pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 20px;">\n<td style="width: 3.47716%; height: 20px;">49</td>\n<td style="width: 40.4526%; height: 20px;">Erciyes &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%; height: 20px;">4 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%; height: 20px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/sivas-cumhuriyet-universitesi-15-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 13pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 3.47716%;">50</td>\n<td style="width: 40.4526%;">Yıldız Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%;">6 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yildiz-teknik-universitesi-43-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 13pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 3.47716%;">51</td>\n<td style="width: 40.4526%;">Van Y&uuml;z&uuml;nc&uuml; Yıl &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%;">5 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/van-yuzuncu-yil-universitesi-37-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 13pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 3.47716%;">52</td>\n<td style="width: 40.4526%;">Bandırma 17 Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%;">5 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-17-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 13pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 3.47716%;">53</td>\n<td style="width: 40.4526%;">İzmir Demokrasi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 16.0882%;">6 Kasım 2020</td>\n<td style="width: 4.22302%;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-demokrasi-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 13pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'ogretim-elemani-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': 'Üniversitelerin en güncel Araştırma görevlisi ve Öğretim Görevlisi ilanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz. (Listemiz hergün güncellenmektedir.)', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 10, 20, 11, 24, 32, 418000), 'slug': 'arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-ilanlari', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 10, 23, 2, 18, 54, 898000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5f7835664dc80353c3eaf818'), 'baslik': 'Nasıl Araştırma Görevlisi olabilirim?', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/d0fc8945512529ef3ccd8805b174d41e/images-6.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/d0fc8945512529ef3ccd8805b174d41e/images-6.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<div style="text-align: justify;">Bildiğiniz &uuml;zere 2018 yılından &ouml;nce Araştırma G&ouml;revlisi kadrolarına atanma 2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesi kapsamında yapılıyor idi. Ancak 2019 yılından itibaren Araştırma G&ouml;revlisi kadrolarına atanma 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi ile yapılmaktadır. Peki 50/d maddesi neyi ifade ediyor:<br /><br /></div>\n<div style="text-align: justify;">50/d: "<strong><em>Lisans &uuml;st&uuml; &ouml;ğretim yapan &ouml;ğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl i&ccedil;in olmak &uuml;zere araştırma g&ouml;revlisi kadrosuna da atanabilirler</em></strong>". h&uuml;km&uuml; kapsamında lisans&uuml;st&uuml; eğitim s&uuml;releri sona erdiğinde kadroları da sona ermektedir.</div>\n<div style="text-align: justify;">Bu kapsamda Araştırma G&ouml;revlisi kadrolarına atanmak i&ccedil;in gereken asgari şartları aşağıda yer verilmiştir.<br /><br /></div>\n<div style="text-align: justify;">-&nbsp; &nbsp;İlan edilen b&ouml;l&uuml;m/anabilim dalı/program hangi alandan &ouml;ğrenci alıyorsa o alandaki en az 70 ALES puan<br /><br /></div>\n<div style="text-align: justify;">-&nbsp; &nbsp;Y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.<br /><br /></div>\n<div style="text-align: justify;">-&nbsp; &nbsp;Devlet y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumlarının araştırma g&ouml;revlisi kadrolarına başvurularda tezli y&uuml;ksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi &ouml;ğrencisi olmak.<br /><br /></div>\n<div style="text-align: justify;">-&nbsp; &nbsp;Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci g&uuml;n&uuml; itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (7243 sayılı Kanunla yeniden d&uuml;zenlendi)<br />-&nbsp; &nbsp;Sınav y&ouml;ntemi iki şekilde yapılır. Yazılı ve s&ouml;zl&uuml; (S&ouml;zl&uuml; sınavlar &Ouml;ncelikli alanlar i&ccedil;in yapılır.)<br /><br />Yukarıda belirtilen şartları &uuml;niversite senatoları arttırmaya yoluna da gidebilir. Bu şartları sağlayanların &Ouml;n Değerlendirme ve Nihahi değerlenidrmelerinin nasıl yapıldığına bakalım.<br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>Araştırma G&ouml;revlisi&nbsp; (&Ouml;ncelikli Alanlar da Dahil) &Ouml;n Değerlendirme hesaplaması aşağıdaki gibi hesaplanır.</strong></span><br /><br /></div>\n<div style="text-align: justify;">\n<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 70.294%; height: 55px;" height="53">\n<tbody>\n<tr style="height: 22px;">\n<td style="width: 33.3333%; height: 22px;"><strong>ALES puanının</strong></td>\n<td style="width: 26.2553%; height: 22px;"><strong>Yabancı Dil Puanının</strong></td>\n<td style="width: 32.7888%; height: 22px;"><strong>Lisans mezuniyet Notunun</strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 23px;">\n<td style="width: 33.3333%; height: 23px;">%60</td>\n<td style="width: 26.2553%; height: 23px;">%40</td>\n<td style="width: 32.7888%; height: 23px;">-</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n</div>\n<div style="text-align: justify;"><strong><em>Hesaplama sonrasında ilk 10 giren aday yazılı- s&ouml;zl&uuml; sınava girmeye hak kazanır ve sınav sonrası değerlendirme aşağıdaki gibi hesaplanır.</em></strong><br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>Nihai Değerlendirme:</strong></span></div>\n<div style="text-align: justify;">\n<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 72.9936%; height: 69px;">\n<tbody>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 16.4331%; height: 27px;"><strong>ALES puanının</strong></td>\n<td style="width: 20.2968%; height: 27px;"><strong>Yabancı Dil Puanının</strong></td>\n<td style="width: 17.5329%; height: 27px;"><strong>Lisans mezuniyet Notunun</strong></td>\n<td style="width: 11.3868%; height: 27px;"><strong>Sınav Şekli</strong></td>\n<td style="width: 25.5865%; height: 27px;"><strong>Giriş Sınav Notunun</strong></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 16.4331%; height: 16px; text-align: center;">%30</td>\n<td style="width: 20.2968%; height: 16px; text-align: center;">%10</td>\n<td style="width: 17.5329%; height: 16px; text-align: center;">%30</td>\n<td style="width: 11.3868%; height: 16px;">Yazılı-S&ouml;zl&uuml;</td>\n<td style="width: 25.5865%; height: 16px; text-align: center;">%30</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n</div>\n<div style="text-align: justify;">Yukarıdaki hesaplamadan sonra kazanan ve yedek aday belirlenir. ve g&ouml;reve başlayan Araştırma G&ouml;revlisi 6800-7400 TL maaş almaya başlar. Geliştirme &Ouml;deneği farklılık g&ouml;sterdiğinden g&ouml;reve başladığı yerde farklılık g&ouml;sterebilir.</div>\n<div style="text-align: justify;">Araştırma G&ouml;revlileri idari g&ouml;rev alamazlar.</div>\n<div style="text-align: justify;">Derse girme zorunluluğu yoktur. Ancak Doktorasını bitiren araştırma g&ouml;revlileri derse girebilir.</div>\n<div style="text-align: justify;">&Ouml;SYM ve a&ccedil;ık&ouml;ğretim sınavlarında g&ouml;rev alabilirler.</div>\n<p></p>', 'kategori': ['manset'], 'aciklama': 'Araştırma Görevlisi başvurularında gereken koşullar nelerdir. Ön değerlendirme ve Sonuçlar nasıl hesaplanıyor. Göreve yeni başlayan Araştırma Görevlisi ne kadar maaş alır...', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': '', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 10, 3, 11, 25, 10, 367000), 'slug': 'nasil-arastirma-gorevlisi-olabilirim', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 10, 3, 12, 5, 3, 608000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5f74776e4dc80353c3eaf6f2'), 'baslik': 'Başvuru Süreci Devam Eden Üniversitelerin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/ZRKKS7DR/whatsapp-image-2020-06-19-at-101851.jpeg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/ZRKKS7DR/whatsapp-image-2020-06-19-at-101851.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table width="423" style="width: 431px; height: 1022px;">\n<tbody>\n<tr style="height: 0px;">\n<td rowspan="2" width="64" style="text-align: center; width: 45px; height: 60px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sıra No</strong></span></td>\n<td rowspan="2" width="100" style="text-align: center; width: 195px; height: 60px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td rowspan="2" width="120" style="text-align: center; width: 88px; height: 60px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td rowspan="2" width="139" style="text-align: center; width: 103px; height: 60px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>İlan Linki</strong></span></td>\n</tr>\n<tr></tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">1</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Orta Doğu &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">2 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-9-ogretim-gorevlisi-alacak-1NR1"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">2</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">KTO Karatay &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">2 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kto-karatay-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">3</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Afyon Kocatepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">2 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/afyon-kocatepe-universitesi-11-ogretim-elemani-alacak-6FG5"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">4</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Yeditepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">2 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yeditepe-universitesi-12-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">5</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Marmara &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">2 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/marmara-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak-9H9W"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">6</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">İstanbul Bilgi &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">2 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-bilgi-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-KBNP"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">7</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Adıyaman &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">2 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/adiyaman-universitesi-39-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">8</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Bursa Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">2 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bursa-teknik-universitesi-5-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">9</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">T&uuml;rk Alman &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">2 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/turk-alman-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-1C5H"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 31px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 31px;">10</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 31px;">Erzurum Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 31px;"><span style="color: #999999;">5 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 31px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ataturk-universitesi-5-arastirma-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 31px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 31px;">11</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 31px;">S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 31px;"><span style="color: #999999;">5 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 31px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/suleyman-demirel-universitesi-5-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 31px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 31px;">12</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 31px;">TOBB Ekonomi ve Teknoloji &Uuml;nv.</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 31px;"><span style="color: #999999;">5 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 31px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tobb-ekonomi-ve-teknoloji-universitesi-12-ogretim-gorevlisi-alacak-LWKB"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 31px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 31px;">13</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 31px;">Sivas Bilim ve Teknoloji &Uuml;nv.</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 31px;"><span style="color: #999999;">5 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 31px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sivas-bilim-ve-teknoloji-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 31px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 31px;">14</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 31px;">Sakarya Uygulamalı Bilimler &Uuml;nv.</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 31px;"><span style="color: #999999;">5 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 31px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sakarya-uygulamali-bilimler-universitesi-12-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">15</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Ufuk &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">5 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ufuk-universitesi-6-ogretim-elemani-alacak-9HY7"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">16</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Galatasaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">6 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/galatasaray-universitesi-6-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">17</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Işık &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">6 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/isik-universitesi-2-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">18</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Aksaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">6 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/aksaray-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">19</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">6 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yozgat-bozok-universitesi-20-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">20</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">İstanbul Kent &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">6 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-kent-universitesi-27-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">21</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">İzmir Tınaztepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;"><span style="color: #999999;">6 Ekim 2020</span></td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-tinaztepe-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">22</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">İstanbul Rumeli &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">7 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-rumeli-universitesi-ogretim-gorevlisiogretim-uyesi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">23</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Bursa Uludağ &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">7 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/bursa-uludag-universitesi-12-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 31px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 31px;">24</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 31px;">Kahramanmaraş İstiklal &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 31px;">7 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 31px;"><a href="https://akademikadro.net/kahramanmaras-istiklal-universitesi-20-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">25</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Hali&ccedil; &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">9 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/halic-universitesi-25-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">26</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Kastamonu &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">9 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kastamonu-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 31px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 31px;">27</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 31px;">İstanbul Esenyurt &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 31px;">9 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 31px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-esenyurt-universitesi-38-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">28</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Fenerbah&ccedil;e &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">10 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/fenerbahce-universitesi-9-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">29</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Altınbaş &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">10 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/altinbas-universitesi-27-ogretim-elemani-alacak-G4M1"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">30</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Antalya AKEV &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">11 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/antalya-akev-universitesi-17-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 31px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 31px;">31</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 31px;">İzmir Demokrasi &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 31px;">12 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 31px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-demokrasi-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">32</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Antalya Bilim &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">12 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/antalya-bilim-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak-VRZW"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">33</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Maltepe &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">12 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/maltepe-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">34</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">İstanbul Gedik &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">12 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-gedik-universitesi-ogretim-gorevlisiogretim-uyesi-alim-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">35</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">İzmir Kavram MYO</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">12 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-kavram-meslek-yuksekokulu-ogretim-gorevlisi-alim-ilani-3ZUT"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">36</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Avrasya &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">12 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/avrasya-universitesi-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">37</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Ege &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">13 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ege-universitesi-16-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">38</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">İstanbul Atlas &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">13 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-atlas-universitesi-31-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">39</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">KTO Karatay &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">14 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kto-karatay-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak-X1R0"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">40</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Beykent &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">13 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/beykent-universitesi-21-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">41</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Uşak &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">13 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/usak-universitesi-4-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">42</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Abdullah G&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">14 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/abdullah-gul-universitesi-4-ogretim-elemani-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td width="64" style="width: 45px; height: 14px;">43</td>\n<td width="100" style="width: 195px; height: 14px;">Burdur M.Akif &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="120" style="width: 88px; height: 14px;">14 Ekim 2020</td>\n<td width="139" style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/burdur-mehmet-akif-ersoy-universitesi-3-ogretim-gorevlisi-alacak"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">44</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;nv</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">15 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-kultur-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">45</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">TED &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">16 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ted-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">46</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">Konya Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">16 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/konya-teknik-universitesi-15-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">47</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">Gaziantep &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">16 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/gaziantep-universitesi-9-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">48</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">Ankara Sosyal Bil. &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">16 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ankara-sosyal-bilimler-universitesi-12-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">49</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">Tekirdağ Namık Kemal &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">16 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tekirdag-namik-kemal-universitesi-7-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">50</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">Kapadokya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">16 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kapadokya-universitesi-6-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">51</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">İstanbul Aydın &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">16 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-aydin-universitesi-52-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">52</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">Eskişehir Teknik &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">19 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/eskisehir-teknik-universitesi-26-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">53</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">İstanbul Ticaret &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">19 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-ticaret-universitesi-3-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">54</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">19 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ataturk-universitesi-27-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">55</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">İstanbul Şişli MYO</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">19 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-sisli-meslek-yuksekokulu-ogretim-gorevlisi-alim-ilani-Y06G" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">56</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">Malatya Turgut &Ouml;zal &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">17 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/malatya-turgut-ozal-universitesi-14-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">57</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">KTO Karatay &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">19 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kto-karatay-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak-25QZ" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">58</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">Karamanoğlu Mehmetbey &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">20 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/karamanoglu-mehmetbey-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 45px; height: 14px;">59</td>\n<td style="width: 195px; height: 14px;">Işık &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 88px; height: 14px;">21 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/isik-universitesi-3-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 45px;">60</td>\n<td style="width: 195px;">Hitit &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 88px;">20 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/hitit-universitesi-35-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 45px;">61</td>\n<td style="width: 195px;">İzmir Katip &Ccedil;elebi &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 88px;">21 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 103px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-katip-celebi-universitesi-7-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['manset', 'ogretim-elemani-ilanlari'], 'aciklama': 'Başvuru süreci devam eden üniversitelerin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz. (Son başvuru tarihleri ile birlikte listemizde yer almaktadır.)', 'ilan_baslangic': datetime.datetime(2020, 10, 2, 0, 0), 'ilan_bitis': datetime.datetime(2020, 10, 21, 0, 0), 'anahtar': 'akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi', 'universite': ['adiyaman-universitesi'], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 9, 30, 15, 17, 50, 751000), 'slug': 'basvuru-sureci-devam-eden-universitelerin-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-ilanlari', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 10, 7, 11, 43, 21, 400000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5f7332524dc80353c3eaf658'), 'baslik': 'En Son İlana Çıkan Üniversitelerin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/738b62a65093300b0d01bf97f39f83fa/kep-mezun-kitap.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/738b62a65093300b0d01bf97f39f83fa/kep-mezun-kitap.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 59.3177%;" height="382">\n<tbody>\n<tr style="height: 36px;">\n<td style="width: 6.70732%; text-align: center; height: 36px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Sıra&nbsp;</strong></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>No</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; text-align: center; height: 36px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></span></td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 36px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Son Başvuru Tarihi</strong></span></td>\n<td style="width: 25%; text-align: center; height: 36px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>İlan Linki</strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 19px;">\n<td style="width: 6.70732%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>1</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;">Kastamonu &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">9 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kastamonu-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.70732%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>2</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Balıkesir &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">9 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/balikesir-universitesi-3-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 19px;">\n<td style="width: 6.70732%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>3</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Esenyurt &Uuml;niversitesi&nbsp;</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">9 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-esenyurt-universitesi-38-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 19px;">\n<td style="width: 6.70732%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>4</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;">Fenerbah&ccedil;e &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">10 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/fenerbahce-universitesi-9-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 19px;">\n<td style="width: 6.70732%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>5</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;">Altınbaş &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">10 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/altinbas-universitesi-27-ogretim-elemani-alacak-G4M1" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 19px;">\n<td style="width: 6.70732%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>6</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;">Antalya AKEV &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">11 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/antalya-akev-universitesi-17-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 19px;">\n<td style="width: 6.70732%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>7</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;">İzmir Demokrasi &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">12 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 19px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-demokrasi-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 20px;">\n<td style="width: 6.70732%; height: 20px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>8</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 20px;"><span style="font-size: 12pt;">Antalya Bilim &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 20px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">12 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 20px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/antalya-bilim-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak-VRZW" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 20px;">\n<td style="width: 6.70732%; height: 20px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>9</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 20px;"><span style="font-size: 12pt;">Maltepe &Uuml;niversitesi&nbsp;</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 20px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">12 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 20px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/maltepe-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 20px;">\n<td style="width: 6.70732%; height: 20px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>10</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 20px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Gedik &Uuml;niversitesi&nbsp;</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 20px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">12 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 20px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-gedik-universitesi-ogretim-gorevlisiogretim-uyesi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.70732%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>11</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">İzmir Kavram MYO</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">12 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-kavram-meslek-yuksekokulu-ogretim-gorevlisi-alim-ilani-3ZUT" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.70732%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>12</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Avrasya &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">12 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/avrasya-universitesi-ogretim-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.70732%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>13</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Ege &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">13 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ege-universitesi-16-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.70732%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>14</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Atlas &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">13 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-atlas-universitesi-31-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.70732%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>15</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">KTO Karatay &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">14 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kto-karatay-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak-X1R0" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.70732%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>16</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Beykent &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">13 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/beykent-universitesi-21-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.70732%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>17</strong></span></td>\n<td style="width: 43.2927%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Uşak &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">13 Ekim 2020</span></td>\n<td style="width: 25%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/usak-universitesi-4-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'ogretim-elemani-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': 'Üniversitelerin en güncel Araştırma görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz...', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 9, 29, 16, 10, 42, 737000), 'slug': 'basvuru-suresi-devam-eden-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-gorevlisi-ilanlari', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 9, 29, 17, 19, 35, 303000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5f6b12ea4dc80353c3eaf413'), 'baslik': '35 Üniversite 242 Öğretim Elemanı Alacak !!!', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/47a74fa6612ac15396ff5d7c191a8035/akademisyen1.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/47a74fa6612ac15396ff5d7c191a8035/akademisyen1.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table width="503" height="1410">\n<tbody>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>Sıra No</strong></td>\n<td style="text-align: center; width: 129px;"><strong>&Uuml;niversite Adı</strong></td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;"><strong>Araştırma G&ouml;revlisi Kadro Adedi</strong></td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;"><strong>&Ouml;ğretim G&ouml;revlisi Kadro Adedi</strong></td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><strong>İlan Linki</strong></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>1</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Nişantaşı &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">10</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">7</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/nisantasi-universitesi-28-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>2</strong></td>\n<td style="width: 129px;">İstanbul &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">10</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-universitesi-13-ogretim-elemani-alacak-FYS9" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>3</strong></td>\n<td style="width: 129px;">İzmir Ekonomi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">1&nbsp;</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-ekonomi-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>4</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Giresun &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/giresun-universitesi-5-ogretim-elemani-alacak-V75J" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>5</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">5</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ataturk-universitesi-5-arastirma-gorevlisi-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>6</strong></td>\n<td style="width: 129px;">ODT&Uuml;</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">9</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-9-ogretim-gorevlisi-alacak-1NR1" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>7</strong></td>\n<td style="width: 129px;">KTO Karatay &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kto-karatay-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>8</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Afyon Kocatepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">8</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/afyon-kocatepe-universitesi-11-ogretim-elemani-alacak-6FG5" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>9</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Yeditepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">5</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yeditepe-universitesi-12-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>10</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Marmara &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/marmara-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak-9H9W" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>11</strong></td>\n<td style="width: 129px;">İstanbul Bilgi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-bilgi-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-KBNP" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>12</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Adıyaman &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/adiyaman-universitesi-39-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>13</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Bursa Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">5</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bursa-teknik-universitesi-5-ogretim-gorevlisi-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>14</strong></td>\n<td style="width: 129px;">T&uuml;rk Alman &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/turk-alman-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-1C5H" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>15</strong></td>\n<td style="width: 129px;">S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">5</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/suleyman-demirel-universitesi-5-ogretim-gorevlisi-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>16</strong></td>\n<td style="width: 129px;">TOBB Ekonomi ve Teknoloji &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">12</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/tobb-ekonomi-ve-teknoloji-universitesi-12-ogretim-gorevlisi-alacak-LWKB" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>17</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Sivas Bilim ve Teknoloji &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">10</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sivas-bilim-ve-teknoloji-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alim-ilani" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>18</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Sakarya Uygulamalı Bilimler &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sakarya-uygulamali-bilimler-universitesi-12-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>19</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Galatasaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/galatasaray-universitesi-6-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>20</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Ufuk &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ufuk-universitesi-6-ogretim-elemani-alacak-9HY7" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>21</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Hali&ccedil; &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/halic-universitesi-25-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>22</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Işık &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/isik-universitesi-2-ogretim-gorevlisi-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>23</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Aksaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/aksaray-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alim-ilani" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>24</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">8</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">6</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yozgat-bozok-universitesi-20-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>25</strong></td>\n<td style="width: 129px;">İstanbul Kent &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">9</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-kent-universitesi-27-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>26</strong></td>\n<td style="width: 129px;">İzmir Tınaztepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-tinaztepe-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>27</strong></td>\n<td style="width: 129px;">İstanbul Rumeli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">3</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-rumeli-universitesi-ogretim-gorevlisiogretim-uyesi-alim-ilani" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>28</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Bursa Uludağ &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">12</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/bursa-uludag-universitesi-12-ogretim-gorevlisi-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>29</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Kahramanmaraş İstiklal &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">8</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/kahramanmaras-istiklal-universitesi-20-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>30</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Artvin &Ccedil;oruh &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/artvin-coruh-universitesi-15-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>31</strong></td>\n<td style="width: 129px;">İstinye &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istinye-universitesi-2-ogretim-gorevlisi-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>32</strong></td>\n<td style="width: 129px;">İzmir Demokrasi &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">4</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-demokrasi-universitesi-4-ogretim-gorevlisi-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>33</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Işık &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">2</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">1</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/isik-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-uyesi-alim-ilani" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>34</strong></td>\n<td style="width: 129px;">&Ccedil;anakkale18 Mart&Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">10</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">8</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/canakkale-18-mart-universitesi-18-ogretim-elemani-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="text-align: center; width: 41px;"><strong>35</strong></td>\n<td style="width: 129px;">Yeditepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;">11</td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;">--</td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yeditepe-universitesi-11-arastirma-gorevlisi-alacak" style="color: #ff0000;">TIKLAYINIZ</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 41px;"></td>\n<td style="width: 129px; text-align: left;"><strong>Toplam Sayı</strong></td>\n<td style="width: 81px; text-align: center;"><strong>102</strong></td>\n<td style="width: 76px; text-align: center;"><strong>140</strong></td>\n<td style="width: 142px; text-align: center;"><b>242</b></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'ogretim-elemani-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': '35 Üniversite 102 Araştırma Görevlisi ve 140 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 242 Öğretim elemanı alacak.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi,35 Üniversite 242 Öğretim Elemanı Alacak', 'universite': ['afyon-kocatepe-universitesi'], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 9, 23, 12, 18, 34, 540000), 'slug': '35-universite-242-ogretim-elemani-alacak', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 9, 23, 12, 23, 15, 12000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5f5b320b4dc80353c3eaf0c4'), 'baslik': '2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları ', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/L72URLTT/whatsapp-image-2020-06-18-at-201404.jpeg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/L72URLTT/whatsapp-image-2020-06-18-at-201404.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table width="752" style="height: 924px;">\n<tbody>\n<tr style="height: 0px;">\n<td rowspan="2" width="276" style="height: 78.8889px; width: 298px;"><strong>&nbsp;&Uuml;niversite Adı</strong></td>\n<td rowspan="2" width="118" style="height: 78.8889px; width: 130px;"><strong>Başlangış Tarihi</strong></td>\n<td rowspan="2" width="114" style="height: 78.8889px; width: 126px;"><strong>Bitiş Tarihi</strong></td>\n<td rowspan="2" width="170" style="height: 78.8889px; width: 115px;"><strong>&nbsp;İlan Linki<br /><br /></strong></td>\n</tr>\n<tr></tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Artvin &Ccedil;oruh &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">07 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">16 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/artvin-coruh-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-MBXS" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Ankara Hacı Bayram Veli &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">28 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">11 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-haci-bayram-veli-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 298px; height: 16px;">Afyon Kocatepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 16px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 16px;">08 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/afyon-kocatepe-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-GQ27" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 298px; height: 16px;">Anadolu &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 16px;">10 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 16px;">20 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/anadolu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-XNQP" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 298px; height: 16px;">Adana Alparslan T&uuml;rkeş Bilim ve Teknoloji &Uuml;nv.</td>\n<td style="width: 130px; height: 16px;">31 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 16px;">11 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/adana-alparslan-turkes-bilim-ve-teknoloji-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Adıyaman &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">6 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">7 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/adiyaman-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-O7GD"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Aksaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">14 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/aksaray-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Amasya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">16 El&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/amasya-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-8EDD" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Bartın &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">31 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">7 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bartin-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-3I49"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Bilecik Şeyh Edebali &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">01 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">10 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bilecik-seyh-edabali-universitesi-yuksek-lisan-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Alanya Alaaddin Keykubat &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">1 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">14 Ağustos 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/alanya-alaadin-keykubat-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Ağrı İbrahim &Ccedil;e&ccedil;en &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">28 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">9 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/agri-ibrahim-cecen-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-7SX4"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Ankara Sosyal Bilimler &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">6 Temmuz 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">30 Ağustos 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ankara-sosyal-bilimler-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-S2IG"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Ardahan &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">8 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/ardahan-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">31 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">11 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/ataturk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilanlari-TKIC"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Aydın Adnan Menderes &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">8 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/aydin-adnan-menderes-universitesi-yuksek-lisans-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Balıkesir &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">1 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">8 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/balikesir-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-992J"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Bolu Abant İzzet Baysal &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">31 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">13 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/bolu-abant-izzet-baysal-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WPE4"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Bursa Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">14 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">21 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bursa-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-TIQO"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Bursa Uludağ &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">15 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">19 Ağustos 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/bursa-uludag-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">&Ccedil;ankırı Karatekin &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">17 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">9 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/cankiri-karatekin-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-PR6Z"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">&Ccedil;ukurova &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">4 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">9 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/cukurova-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-MFRK"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Dicle &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">17 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">9 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dicle-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilanlari-T0U6"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">26 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">20 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/dokuz-eylul-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-TFWG" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Ege &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">7 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">18 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ege-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-3V0Z"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Erzincan Binali Yıldırım &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">4 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">9 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/erzincan-binali-yildirim-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Eskişehir Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">17 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">18 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/eskisehir-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-MDCF"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Erzurum Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">10 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">11 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/erzurum-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Fırat &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">2 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">8 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/firat-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-9RZ2"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Gazi &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">13 Temmuz 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">22 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gazi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-DRMT"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Gaziantep &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">27 Temmuz 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">8 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gaziantep-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-M105"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">G&uuml;m&uuml;şhane &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">10 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">14 Ağustos 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gumushane-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">G&uuml;m&uuml;şhane &Uuml;niversitesi Ek Kontenjan</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">08 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">11 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/gumushane-universitesi-lisansustu-ek-kontenjan-duyurusu" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Galatasaray &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">17 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">18 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/galatasaray-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-ZUAL"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Hacettepe &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">1 Temmuz 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">20 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hacettepe-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-SKYV"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Harran &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">7 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">17 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/harran-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-yayimlandi-V2KA"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Hatay Mustafa Kemal &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">8 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hatay-mustafa-kemal-universitesi-ylisans-ve-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Hitit &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">31 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">13 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/hitit-universitesi-2020-2021-guz-donemi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">İn&ouml;n&uuml; &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">2 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">8 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/inonu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-LIT3"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">İskenderun Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">13 Temmuz 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">23 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/iskenderun-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">İstanbul Medeniyet &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">1 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">18 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-medeniyet-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-TM5L"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 298px;">İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px;">17 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px;">18 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-5YSY" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 298px;">İstanbul Aydın &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px;">----</td>\n<td style="width: 126px;">01 Ekim 2020</td>\n<td style="width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/istanbul-aydin-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-LBXM" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">İzmir Katip &Ccedil;elebi &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">11 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/izmir-katip-celebi-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-6KIX"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">İzmir Bakır&ccedil;ay &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">10 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">11 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/izmir-bakircay-universitesi-yuksek-lisans-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Kahramanmaraş S&uuml;t&ccedil;&uuml; İmam &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">28 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">11 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/kahramanmaras-sutcu-imam-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-NT7A" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">5 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">8 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karabuk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-SQTU"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Karamanoğlu Mehmet Bey &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">23 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karamanoglu-mehmet-bey-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-5ITB"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">9 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/karadeniz-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Kastamonu &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">8 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kastamonu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QIAY"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Kırklareli &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">31 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">10 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kirklareli-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-EM9L"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Kilis 7 Aralık &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">1 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">8 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kilis-7-aralik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-E7W2"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">K&uuml;tahya Dumlupınar &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">1 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">10 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/kutahya-dumlupinar-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Marmara &Uuml;niversitesi</td>\n<td width="118" style="height: 16px; width: 130px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td width="114" style="height: 16px; width: 126px;">23 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/marmara-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-K16Q"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Manisa Celal Bayar &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">17.08.2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">21.08.2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/manisa-celal-bayar-universitesi-yuksek-lisans-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Mersin &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">03 Ağustos 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">23 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td width="170" style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mersin-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-H3XZ"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="height: 16px; width: 298px;">Muğla Sıtkı Ko&ccedil;man &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">10 Ağustos 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">08 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/mugla-sitki-kocman-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-3P6R"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Necmettin Erbakan &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">26 Ağustos 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">09 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/necmettin-erbakan-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-DAAH"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="height: 16px; width: 298px;">Niğde &Ouml;mer Halisdemir &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">04 Ağustos 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">09 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/nigde-omer-halisdemir-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WAJL"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Ordu &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">07 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">11 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ordu-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-D69H" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Orta Doğu &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">27 Nisan 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">18 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/orta-dogu-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-W3W9" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Ondokuz Mayıs &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">31 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">9 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/ondokuz-mayis-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-WEZP" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Pamukkale &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">7.09.2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">18.09.2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/pamukkale-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-JGJ1"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Recep Tayyip Erdoğan &Uuml;niversitesi&nbsp;</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">7.09.2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">20 Eyl&uuml;l</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/recep-tayyip-erdogan-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QATO"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Sakarya &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">20 Temmuz 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">10&nbsp; Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/sakarya-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-312X"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Sakarya Uygulamalı Bilimler &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">17 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">11 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/sakarya-uygulamali-bilimler-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ&nbsp;</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Samsun &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">07 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">11 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/samsun-universitesi-yuksek-lisans-ogrenci-ilani"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">14 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">19 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/selcuk-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ogrenci-alim-ilani-8OBW"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">S&uuml;leyman Demirel &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">07 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">18 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/suleyman-demirel-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-SIHQ"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Tekirdağ Namık Kemal &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">17 Ağustos 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">27 Ağustos 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/tekirdag-namik-kemal-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-TUVQ"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">T&uuml;rk Alman &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">18 Ağustos 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">18 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/turk-alman-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-QEN0"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Van Y&uuml;z&uuml;nc&uuml;&nbsp; Yıl &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">28 Ağustos 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">9 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/van-yuzuncu-yil-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td width="276" style="height: 16px; width: 298px;">Yıldız Teknik &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">01 Ağustos 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">19 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/yildiz-teknik-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-SB6X"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="height: 16px; width: 298px;">Uşak &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="height: 16px; width: 130px;">24 Ağustos 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 126px;">09 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="height: 16px; width: 115px;"><a href="https://akademikadro.net/usak-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-9XCH" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 298px; height: 14px;">Zonguldak B&uuml;lent Ecevit &Uuml;niversitesi</td>\n<td style="width: 130px; height: 14px;">7 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 126px; height: 14px;">18 Eyl&uuml;l 2020</td>\n<td style="width: 115px; height: 14px;"><a href="https://akademikadro.net/lisansustu-ogrenci-ilanlari/zonguldak-bulent-ecevit-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilani-FBH0" target="_blank" rel="noopener"><b>TIKLAYINIZ</b></a></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['gunluk-ust', 'manset', 'lisansustu-ogrenci-ilanlari'], 'aciklama': 'Üniversitelerin 2020-2021 yılı Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanlarının tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'yüksek lisans ilanları, tezli,tezsiz, doktora, akademikadro,2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı ,Güz Dönemi, Yüksek Lisans ,Doktora İlanları ', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 9, 11, 11, 15, 7, 309000), 'slug': '2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-yuksek-lisans-ve-doktora-ilanlari-OSK3', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 9, 11, 11, 44, 41, 195000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5f078ab24dc80353c3eadb84'), 'baslik': '2020 yılında Akademik personelin zamlı maaşları ne kadar oldu ?', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/OTDJS51D/akademi3.jpg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/OTDJS51D/akademi3.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<div class="">Bilindiği &uuml;zere 2020 yılı Temmuz ayı akademik personellerin maaşlarının ne kadar olacağı merakla beklenmektedir.Buna g&ouml;re akademik personelin alacağı aylık maaş Temmuz ayı baz alınarak hesaplanmıştır.</div>\n<div></div>\n<div>Buna g&ouml;re;</div>\n<div>Profes&ouml;r 11820,36</div>\n<div>Do&ccedil;ent 9071,53</div>\n<div>Doktor &Ouml;ğretim &Uuml;yesi 8253,28</div>\n<div>Araştırma G&ouml;revlisi 6991,98</div>\n<div>&Ouml;ğretim G&ouml;revlisi 6711,24</div>\n<div>&Ouml;ğretim G&ouml;revlisi 12 Saat Profes&ouml;r, Do&ccedil;ent ve Doktor &Ouml;ğretim &Uuml;yesi zorunlu ders y&uuml;k&uuml; haftalık 10 Saattir. Ancak bu durum akademik personelin idari g&ouml;revi olmaması durumunda ge&ccedil;erlidir. Bireysel emeklilik zorunlu olduğundan taban olarak %3 oranı &uuml;zerinden hesaplanmıştır.</div>\n<div></div>\n<div>NOT: Akademik Teşvik &Ouml;deneği ve Aile Yardımı hesaplamayı katılmamıştır. Ayrıca Ek derslerde hesaplanmadan yapılmıştır.</div>\n<div></div>\n<div>Bu yazının t&uuml;m hakları (i&ccedil;erik ve g&ouml;rsel) akademikadro.net aittir. akademikadro.net bi&ccedil;iminde aktif bağlantı kurulabilir, a&ccedil;ık kaynak g&ouml;sterilmek kaydıyla i&ccedil;erik ve g&ouml;rsel kullanılabilir. A&ccedil;ık kaynak g&ouml;stermeden yapılan alıntılar i&ccedil;in yasal takip yapılacaktır.&nbsp;</div>', 'kategori': ['manset'], 'aciklama': 'Akademik kariyer hedefleyen ve Maaşlarını merak eden adaylar için 2020 Temmuz ayı itibarıyla akademik personel maaşları (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Maaşları)..', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': '', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 7, 10, 0, 22, 58, 686000), 'slug': '2020-yilinda-akademik-personelin-zamli-maaslari-ne-kadar-oldu', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': False, 'ogrg': False, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 7, 10, 11, 24, 51, 134000), 'kadro': []}, {'_id': ObjectId('5ef9ed364dc80353c3ead60c'), 'baslik': 'Başvuru Süreci Devam Eden Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları !!!', 'foto': 'https://akademikadro.net//statik/ZRKKS7DR/whatsapp-image-2020-06-19-at-101851.jpeg', 'webp': 'https://akademikadro.net//statik/ZRKKS7DR/whatsapp-image-2020-06-19-at-101851.webp', 'durum': 'Y', 'icerik': '<table style="border-collapse: collapse; width: 79.924%;" height="625" border="1">\n<tbody>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong>1</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Maltepe &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #999999;"><span style="font-size: 12pt;">16 Haziran 2020</span></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/maltepe-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak-I4Y2" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">2</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Amasya &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #999999;"><span style="font-size: 12pt;">18 Haziran 2020</span></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/amasya-universitesi-9-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">3</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">KTO Karatay &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #999999;"><span style="font-size: 12pt;">18 Haziran 2020</span></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/kto-karatay-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani-NCBO" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Eskişehir Osman Gazi &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #999999;"><span style="font-size: 12pt;">18 Haziran 2020</span></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/eskisehir-osmangazi-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">5</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Nişantaşı &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #999999;"><span style="font-size: 12pt;">19 Haziran 2020</span></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/nisantasi-universitesi-56-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">6</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Alanya Aladdin Keykubat &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #999999;"><span style="font-size: 12pt;">19 Haziran 2020</span></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/alanya-alaaddin-keykubat-universitesi-ogretim-elemani-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">7</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Van Y&uuml;z&uuml;nc&uuml; Yıl &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #999999;"><span style="font-size: 12pt;">19 Haziran 2020</span></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/van-yuzuncu-yil-universitesi-23-ogretim-elemani-alacak-HDH9" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">8</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Alanya Hamdullah Emin Paşa &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #999999;"><span style="font-size: 12pt;">22 Haziran 2020</span></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/alanya-hamdullah-emin-pasa-universitesi-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">9</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Şişli MYO</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #999999;"><span style="font-size: 12pt;">22 Haziran 2020</span></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/istanbul-sisli-meslek-yuksekokulu-ogretim-elemani-alim-ilani-UAYA" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">10</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Kadir Has &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">24 Haziran 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/kadir-has-universitesi-ogretim-elemani-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">11</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Fırat &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">24 Haziran 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/firat-universitesi-8-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">12</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Ankara Yıldırım Beyazıt &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">24 Haziran 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ankara-yildirim-beyazit-universitesi-56-akademik-personel-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">13</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Toros &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">25 Haziran 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/toros-universitesi-20-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">14</span></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Bilgi &Uuml;niversitesi&nbsp;</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">26 Haziran 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 18px; text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-bilgi-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong>15</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Rumeli &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">26 Haziran 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/istanbul-rumeli-universitesi-11-akademik-personel-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 14px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 14px; text-align: center;"><strong>16</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">Yozgat Bozok &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">29 Haziran 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/yozgat-bozok-universitesi-12-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ.</a></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; height: 16px; text-align: center;"><strong>17</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kastamonu &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">29 Haziran 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/kastamonu-universitesi-40-akademik-personel-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>18</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Yeditepe &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">29 Haziran 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; height: 16px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/yeditepe-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani-PLXK" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>19</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kırklareli &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">30 Haziran 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/kirklareli-universitesi-17-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>20</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Gedik &Uuml;niversitesi&nbsp;</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">29 Haziran 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-gedik-universitesi-14-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>21</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Maltepe &Uuml;niversitesi&nbsp;</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">2 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/maltepe-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-XT0T" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>22</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sivas Bilim ve Teknoloji &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">2 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/sivas-bilim-ve-teknoloji-universitesi-13-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>23</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Arel &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">2 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-arel-universitesi-29-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>24</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Gedik &Uuml;niversitesi&nbsp;</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">2 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/istanbul-gedik-universitesi-3-arastirma-gorevlisi-ilani" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>25</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Hasan Kalyoncu &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">3 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/hasan-kalyoncu-universitesi-44-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>26</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">6 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/karabuk-universitesi-9-arastirma-gorevlisi-alacak-YFU4" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>27</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Biruni &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">6 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/biruni-universitesi-6-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ.</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>28<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Gaziantep &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">7 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/gaziantep-universitesi-41-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>29<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">8 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/karadeniz-teknik-universitesi-41-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>30<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">8 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-universitesi-11-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>31<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Sanko &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">8 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sanko-universitesi-24-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>32<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Erzurum Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">9 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ataturk-universitesi-29-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>33<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Kayseri &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">9 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kayseri-universitesi-6-ogretim-elmani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>34<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Trakya &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">9 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kayseri-universitesi-6-ogretim-elmani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>35<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Harran &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">9 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/harran-universitesi-29-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>36<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Iğdır &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">9 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/igdir-universitesi-7-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>37<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Beykent &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">8 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/beykent-universitesi-arastirma-gorevlisi-ve-ogretim-uyesi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>38<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Lokman Hekim &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">10 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/lokman-hekim-universitesi-25-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>39<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Ufuk &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">10 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ufuk-universitesi-6-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>40<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">İstinye &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">12 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istinye-universitesi-34-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>41<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Yalova &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">13 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/yalova-universitesi-19-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>42<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Bursa Uludağ &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">13 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bursa-uludag-universitesi-20-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>43<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Bursa Teknik &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">14 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bursa-teknik-universitesi-11-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>44<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">İzmir Kavram MYO<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">13 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/izmir-kavram-meslek-yuksekokulu-11-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>45<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Burdur Mehmet Akif Ersoy &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">13 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/burdur-mehmet-akif-ersoy-universitesi-8-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>46<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Ondokuz Mayıs &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">14 Temmuz 2020<br /></span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/ondokuz-mayis-universitesi-26-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>47<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Bartın &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">14 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/bartin-universitesi-14-ogretim-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 18px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 18px;"><strong>48<br /></strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Ayvansaray &Uuml;niversitesi<br /></span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">14 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong><a href="https://akademikadro.net/istanbul-ayvansaray-universitesi-53-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;">TIKLAYINIZ</a><br /></strong></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>49</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Osmaniye Korkut Ata &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">16 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/osmaniye-korkut-ata-universitesi-10-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 12pt; color: #0000ff;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>50</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">KTO Karatay &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">16 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kto-karatay-universitesi-arastirma-gorevlisi-alacak-Y5YS" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></span></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>51</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;nv.</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">17 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/mimar-sinan-guzel-sanatlar-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>52</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sivas Bilim ve Teknoloji &Uuml;nv</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">17 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/sivas-bilim-ve-teknoloji-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>53</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Atılım &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">17 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/atilim-universitesi-26-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>54</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Alanya Alaaddin Keykubat &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt; color: #999999;">17 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/alanya-alaaddin-keykubat-universitesi-11-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>55</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sivas Cumhuriyet &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">22 Temmuz 2020&nbsp;</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/sivas-cumhuriyet-universitesi-25-akademik-personel-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>56</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Kapadokya &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">21 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/kapadokya-universitesi-4-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>57</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Sabancı &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">20 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/sabanci-universitesi-10-ogretim-elemani-alacak-JV6S" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>58</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Bah&ccedil;eşehir &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">21 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bahcesehir-universitesi-82-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>59</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Pamukkale &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">21 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/pamukkale-universitesi-37-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>60</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">21 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-universitesi-11-arastirma-gorevlisi-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>61</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">K&uuml;tahya Dumlupınar &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">23 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kutahya-dumlupinar-universitesi-10-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>62</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">23 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bogazici-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-H5K8" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>63</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Amasya &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">22 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/amasya-universitesi-10-ogretim-elemani-alacakf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>64</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">TED &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">24-29 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ted-universitesi-ogretim-12-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>65</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">&Ccedil;ukurova &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">23 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/cukurova-universitesi-ogretim-gorevlisi-alacak-EWAM" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>66</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Trabzon &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">24 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/trabzon-universitesi-21-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>67</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">24 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/bogazici-universitesi-ogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>68</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Akdeniz &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">27 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/akdeniz-universitesi-41-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>69</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Ankara &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">28 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ankara-universitesi-15-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>70</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Mersin &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">27 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/mersin-universitesi-ogretim-gorevlisi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr style="height: 16px;">\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center; height: 16px;"><strong>71</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">Gazi &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center; height: 16px;"><span style="font-size: 12pt;">28 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center; height: 16px;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/gazi-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center;"><strong>72</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul &Uuml;niversitesi-Cerrahpaşa</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">28 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-universitesi-cerrahpasa-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center;"><strong>73</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%;"><span style="font-size: 12pt;">Ege &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">28 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/ege-universitesi-22-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center;"><strong>74</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%;"><span style="font-size: 12pt;">Beykoz &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">27 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/beykoz-universitesi-38-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center;"><strong>75</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%;"><span style="font-size: 12pt;">Marmara &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">28 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/marmara-universitesi-arastirma-gorevlisiogretim-gorevlisi-alim-ilani" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center;"><strong>76</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Aydın &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">30 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-aydin-universitesi-77-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center;"><strong>77</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Bilgi &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">4 Ağustos 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-bilgi-universitesi-22-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center;"><strong>78</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Kent &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">30 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-kent-universitesi-19-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center;"><strong>79</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%;"><span style="font-size: 12pt;">Maltepe &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">31 Temmuz 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/maltepe-universitesi-28-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center;"><strong>80</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%;"><span style="font-size: 12pt;">İstanbul Sabahattin Zaim &Uuml;nv.</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">7 Ağustos 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/istanbul-sabahattin-zaim-universitesi-68-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center;"><strong>81</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%;"><span style="font-size: 12pt;">Kırklareli &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">4 Ağustos 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/kirklareli-universitesi-24-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n<tr>\n<td style="width: 6.32181%; text-align: center;"><strong>82</strong></td>\n<td style="width: 37.6019%;"><span style="font-size: 12pt;">Hali&ccedil; &Uuml;niversitesi</span></td>\n<td style="width: 22.2237%; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">7 Ağustos 2020</span></td>\n<td style="width: 13.7072%; text-align: center;"><a href="https://akademikadro.net/ogretim-elemani-ilanlari/halic-universitesi-24-ogretim-elemani-alacak" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></span></a></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p></p>', 'kategori': ['ogretim-elemani-ilanlari', 'manset'], 'aciklama': 'Üniversitelerin başvurusu devam eden en güncel Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi ilanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.', 'ilan_baslangic': None, 'ilan_bitis': None, 'anahtar': 'Başvuru Süreci Devam Eden, Araştırma/Öğretim Görevlisi İlanları,akademikadro,akademik ilanlar', 'universite': [], 'id': '10000', 'olusturulma': datetime.datetime(2020, 6, 29, 16, 31, 34, 459000), 'slug': 'basvuru-sureci-devam-eden-arastirmaogretim-gorevlisi-ilanlari', 'prof': False, 'doc': False, 'dr': False, 'ogr': True, 'ogrg': True, 'degistirilme': datetime.datetime(2020, 7, 17, 17, 45, 35, 123000), 'kadro': []}]

2020-2021 yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

85 Üniversite 429 Araştırma Görevlisi ve 541 Öğretim Görevlisi Alacak !!!

31 Devlet Üniversitesi 249 Araştırma Görevlisi ve 160 Öğretim Görevlisi Alacak

2020-2021 yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

Başvuruları Devam Eden Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi İlanları

Üniversitelerin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları !!!

Başvurusu Devam Eden Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları !

Nasıl Araştırma Görevlisi olabilirim?

Başvuru Süreci Devam Eden Üniversitelerin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları

En Son İlana Çıkan Üniversitelerin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları

35 Üniversite 242 Öğretim Elemanı Alacak !!!

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

2020 yılında Akademik personelin zamlı maaşları ne kadar oldu ?

Başvuru Süreci Devam Eden Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi İlanları !!!

Başvurusu Devam Eden Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanları

2019-2020 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

75 Üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu İlanları !!!

Başvuru Süreci Devam Eden Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

2019-2020 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

YÖK, ALES'ten muaf alanları belirledi

  • Üniversite
  • İlan Tipi
    • Yalnizca başvurusu devam eden ilanları getir