YÖK, 2024 yılında öğretim görevlisi alınacak alanları belirledi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2024 yılında lisans düzeyinde eğitim veren programlarda istihdam edilebilecek öğretim görevlisi alanlarını güncelledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2024 yılında lisans düzeyinde eğitim veren programlarda istihdam edilebilecek öğretim görevlisi alanlarını güncelledi.

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in "Norm Kadrolarının Belirlenmesi" başlıklı 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, "Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ders verecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları veya mühendislik laboratuvar uygulamalarında ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere, fakültelerde öğretim görevlisi kadro planlaması yapılamaz.
Yukarıda belirtilen özellikli ve uygulamalı alanlara ilişkin öğretim görevlisi kadro talepleri, anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilir ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu şekilde fakültelere ders vermek üzere tahsis edilen öğretim görevlisi kadroları ilgili birimin norm kadrosundan sayılır." hükmü uyarınca lisans düzeyinde ders verecek statüde öğretim görevlisi alımına izin verilen alanları güncelledi.Kaynak: memurlar.net