YÖK, yabancı dilde eğitim için aranan dil şartı geçiş süresini tekrar uzattı

Yükseköğretim Kurulu, yabancı dilde eğitim veren programlarda aranan 85 yabancı dil şartı için aranan geçiş süresini bir akademik yıl daha uzattı.

Yükseköğretim Kurulu, yabancı dilde eğitim veren programlarda aranan 85 yabancı dil şartı için aranan geçiş süresini bir akademik yıl daha uzattı.

Hatırlanacağı üzere, 23 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"te 18 Mayıs 2021 tarihinde değişikliğe gidilerek yabancı dilde eğitim veren programlarda görev alacak öğretim elemanlarının yabancı dil yeterliği 80'den 85'e yükselmişti.

Bununla birlikte, aynı tarihte ilgili Yönetmeliğe eklenen Geçici 2 nci madde çerçevesinde, yükseköğretim kurumlarının yabancı dilde eğitim veren programlarındaki öğretim elemanlarının 85 yabancı dil asgari başarı şartını 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başına kadar sağlaması gerektiği ifade edilmişti.

Daha sonra, 15 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle bu süre 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başına kadar ertelenmesi kararlaştırılmıştı.
Bu defa, 14 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle anılan süre 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başına kadar ertelenmiştir.

Böylece, halihazırda yabancı dilde eğitim veren programlarda görevli öğretim elemanlarının 85 yabancı dil şartını sağlamaları için 1 (bir) akademik yıl daha hak sağlanmıştır.

Kaynak: memurlar.net