Akademik Dünya bu ilan şartını da gördü !!!

Kayseri Üniversitesi, İç Mekan Tasarımı programına Mimar veya İç Mimar almak yerine Fizik doktoralı öğretim görevlisi alıyor!!!

Kayseri Üniversitesi, İç Mekan Tasarımı programına Mimar veya İç Mimar almak yerine Fizik doktoralı öğretim görevlisi alıyor!!!

Kayseri Üniversitesi tarafından öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları 14 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilmiştir.
Söz konusu ilanları incelediğimizde, Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programının özel şartları oldukça göze batmaktadır. İlgili yükseköğretim kurumu İç Mekan Tasarımı Programına alacağı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA FİZİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EN AZ 4 YIL EĞİTİM ÖĞRETİM TECRÜBESİNE VE DERS VERME DENEYİMİNE SAHİP OLMAK." şartı aranmaktadır.

İlgili üniversitenin web sayfasında Program Profili ve bölümde verilen dersler hakkında şu bilgi yer almaktadır:
"Bölümümüzün amacı; binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekanların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim süresi 2 yıl olan İç Mekan Tasarımı Programında, Bilgisayar Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Malzeme ve Yapı Bilgisi, Mesleki ve Teknik Resim, Mobilya Üretim Teknikleri, Temel Tasarım, İç Mekan Tasarım Projesi, Mobilya Tasarım Projesi, Portfolyo ve Sunum Hazırlama Teknikleri, Malzeme ve Yapı Bilgisi, İç Mekan ve Mobilya Tarihi, Aksesuar ve Ürün Tasarımı, İç Mekanda Tekstil ve Mefruşat, Aydınlatma ve Akustik gibi dersleri almaktadırlar. Ayrıca yaz dönemlerinde toplam 40 iş günü staj çalışması yaptırılarak öğrencilerin pratik ve kamu, özel sektör piyasasındaki işleyiş hakkında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır."

Bununla birlikte, aynı web sayfasında İç Mekan Tasarımdan mezun olan adayların hangi programlara geçiş yapılabileceği aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:
"Mezun olan öğrenciler ÖSYM'nin yapmış olduğu Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir ya da yurtdışında bir üniversitede lisanslarını tamamlayabilirler. Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girip başarılı puanı almaları durumunda, üniversitelerin kontenjanları dahilinde; El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon ile Tezhip bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans mezunu olabilirler."
Diğer taraftan, YKS 2020 yerleştirme sayısal bilgilerine göre baktığımızda, ilgili İç Mekan Tasarımının öğrenci alımını gerçekleştirdiği ve YÖK Akademik kayıtlarına göre baktığımızda ilgili programda halihazırda iki Doktor Öğretim Üyesinin görev yaptığı görülmektedir.
İlgili öğretim üyelerinin alanlarına baktığımızda; bir öğretim üyesinin Fizik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gördüğünü, diğer öğretim üyesinin ise Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Lisans, Orman Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans, doktorasının ise yine Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi alanında yapmıştır.
Programın akademik kadrosundan da görüleceği üzere mevcutta zaten var olan ve ilgili programda veya bağlı olduğu Tasarım Bölümünde veyahut bu bölüm altında açılabilecek Grafik Tasarımı, Moda Tasarımı (Çorap ve Moda Tasarımı), Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sahne ve Dekor Tasarımı gibi programların hiçbiri ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Şöyle ki; belirtilen tasarıma yönelik programlar belli bir yetenek üzerine ortaya koyulan ürünler olmasına rağmen Fizik ise çok farklı bir boyuttadır. Bunu Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik ABD Fizik Doktora Programı sayfasında yer alan şeklinde tanımlamışlardır.

Aynı şehirde yer alan hatta ayrılan bazı birimlerinin bağlanması ile kurulumuna katkı sağlayan Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programının;Görüldüğü üzere tanımlarını incelediğimizde Fizik ile İç Mekan Tasarımı Programı arasında ne bir ilişki ne de bir alakası göremiyoruz.

Bu açıklamalar çerçevesinde değerlendirildiğinde, ilgili programın halihazırda eğitimine devam etmesine rağmen bu programla doğrudan ilişkili olan Mimarlık ve İç Mimarlık gibi tasarıma yönelik bölümlerden öğretim görevlisi alımı yapmak yerine, İnşaat Mühendisliği veya Fizik alanında doktorasını tamamlamış ve bu alanda dört yıl tecrübeli bir kişinin aranmasının sebebi sadece kişiye özel bir alım olduğu gerçeğini somut olarak açıklamaya çalıştık.

Üniversitelerde ara kademe insan gücü yetiştirmek amacıyla kurulan meslek yüksekokullarında ilgili programın konusunda yetkin kişilerin ders vermesi büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda norm kadro sistemiyle getirilen bir takım yetki devirleri, meslek yüksekokullarında büyük suiistimal edilmiş, programla ilgisiz birçok kişiye akademinin kapısını açmıştır.

Sonuç olarak, Yükseköğretim Kurulundan beklenen Akademik Liyakat sisteminin getirilmesini dört gözle beklediğimizi ifade eder, her geciken gün kişiye özel alımların yükseköğretim sisteminde büyük yaralara yol açtığını üzülerek tekraren belirtmek isteriz.

Memurlar.Net
gunluk-ust
Akademik Dünya, bu ilan şartını, da gördü !!!,Kayseri Üniversitesi