Anayasa Mahkemesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin İptalini Uygun Gördü

Anayasa Mahkemesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin iptali ile ilgili kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin iptali ile ilgili kararını verdi.

Anayasa Mahkemesi bugün aldığı kararla, öğrencilerin disiplin işlemleriyle ilgili 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan düzenleme ile yükseköğretim kuruluna öğrencilerin disiplin işlemleriyle ilgili yönetmelik çıkarma yetkisi veren yasal hükmün İPTALİNE karar vermiştir.
Anılan düzenlemenin iptali sonrası oluşacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edeceği değerlendirildiği için alınan iptal kararının 20 Eylül 2022 tarihinden dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

AYM kararında özetle; öğrencilere verilecek disiplin cezalarının açık ve kesinlik içerecek şekilde yönetmelikle değil, ilgili Kanunda yer alması gerektiğini bildirmiştir. Bu dokuz aylık süreç içerisinde öğrencilere dair disiplin düzenlemelerinin tamamı 2547 sayılı Kanunda yer alacaktır.

gunluk-ustogrenci-isleri
anayasa mahkemesi, karar,