Disiplinler arası çalışmalar ve yenilikçi teknolojiler sempozyum duyurusu !

Disiplinli çalışmalar ve yenilikçi teknolojiler konulu Uluslararası Sempozyum 11-13 Ekim 2019. tarihleri arasında Ankara' da yapılacak.

Disiplinli çalışmalar ve yenilikçi teknolojiler konulu Uluslararası Sempozyum 11-13 Ekim 2019. tarihleri arasında Ankara' da yapılacak.

Değerli Meslektaşlarım,

Uluslararası Disiplinlerarası Araştırmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISMSIT) 2017'den beri düzenlenmektedir. Sempozyum, teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmak ve tartışmak için bilim adamları, uzmanlar, eğitmenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Mühendislik alanlarındaki son araştırma makalesi sunumlarının yanı sıra, sempozyum, multidisipliner çalışmalarda ve yenilikçi teknolojilerdeki güncel sorunları tartışmak için çok disiplinli bir platform olarak da hizmet vermektedir.

ISMSIT 2019, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve IEEE Türkiye Bölümü tarafından düzenlenmektedir. Sempozyum, Türkiye'nin başkenti Ankara'da yapılacaktır.

11-13 Ekim 2019 tarihleri ​​arasında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Multidisipliner Araştırmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumunda bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

ISMSIT 2019 sempozyumu teknik olarak IEEE Türkiye Bölümü tarafından desteklenmektedir.

IJMSIT ve ayrıca yayınlanacak ve Bilimsel Komite üyesi olan en az iki hakem tarafından yapılacak değerlendirme sonucu bildirilecektir.

ISMSIT2019'a bilimsel katkılarınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu