VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyum Duyurusu

VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 14-16 Haziran Ankara' da yapılacak.

VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 14-16 Haziran Ankara' da yapılacak.

Bilindiği gibi 21 yüzyılla birlikte dünya hızla yeni bir çağa girdi. Bu yeniçağı öncekilerden ayıran husus insanlığın geldiği noktanın artık kendini bile aşacak duruma gelmesidir. Bu yüzyılda çok aşikârdır ki insan kendini yeniden tanımlamak zorunda kalacaktır. Zira her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı bu çağa toptancı bir yaklaşımla siber çağ diyebiliriz. Bir taraftan yavaş yavaş robotlar insanların en büyük rakibi olarak ortaya çıkarken, bir yandan da internet ve akıllı teknolojiler bugüne kadar görülmemiş oranda bir küreselleşme ve eşgüdüm olarak kültürel yozlaşmaya sebep olmaktadırlar. 

Benzer biçimde küresel ekonomi, nüfus artışı, hava ve çevre kirliliği, su kaynakların kirliliği, kuraklık veya öngörülemez hava olayları insanları her geçen gün tehdit etmekte, insanlık bir yandan akıl almaz teknik ilerlemelere tanık olurken bir yandan da toplum yapıları dağılmakta, aileler, uluslar bunalıma düşmektedir. İnsanlığın yeniden toparlanma ve dengelenmesini sağlayacak unsur ise kaliteli bir eğitim ile bilinçli sosyal projeler üretmek, dünyayı anlayan, algılayan ve sorunlar karşısında çözüm üreten bireylerin yetiştirilmesi öncelikli gündem olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için lokomotif görevini beklenenin tersine teknoloji değil, sosyal bilimler sağlayacaktır. 

Bizler bu bilinçle düzenli aralıklarla sosyal ve eğitim bilimlerindeki son gelişmelerin paylaşılacağı bir platform olması için Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu adlı uluslararası sempozyumu düzenliyoruz. Sunulan bildiriler sempozyumlar sonunda vaki geçirilmeksizin aynı yıl içinde e-book ve basılı olarak tüm dünyanın erişimine sunulmaktadır. 

Bu şekilde dünyanın her yerinden araştırmacılar kolaylıkla bu çalışmalara erişebilmekte, her yıl sosyal ve eğitim bilimlerinde yapılan çalışmaları takip edebilmekte, yeni çalışmaları ve ilgili bilim dallarındaki eğilimleri takip edebilmektedirler. 

Bu yıl aynı hedefler doğrultusunda sempozyumumuzun 6.sını 14-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Teşrifleriniz bizleri mutlu edecektir.

Saygılarımızla

http://essemp.com/