YÖK'ten BAP Bursiyeleri için Önemli Karar !!!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilimsel Araştırma Bursiyerlerine ödenen ücrette artış yaptı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilimsel Araştırma Bursiyerlerine ödenen ücrette artış yaptı.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen Bilimsel Araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin kullanılmasında proje kapsamında görevlenidirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı yüksek öğrenim öğrencilerine burs ve kredi verilmesine ilişkin usul ve esaslar bu fıkra uyarınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir hükmüne istinaden üniversitelerde bilimsel araştırma projelerinde bursiyer  çalıştırabileceklerdir.
Anılan Kanun Maddesi gereği düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik;'in Bursiyer seçiminde uyulacak ilkeler başlıklı 13/B maddesinin 2 inci fıkrasında Burs miktarının üst sınırı 5102 sayılı Kanuna göre tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 arttırımlı tutarının geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir hükmü yer almaktadır.
5102 sayılı kanun kapsamında yükseköğretim öğrencilerine ödenen  burs miktarları esas alınarak hesaplama yapılmış olup, 2022 yılı itibarıyla proje özel hesabından aylıklar halinde  ödenmek üzere yükseköğreti kurumlarında yürütülen billimsel araştırma projelerinde burlu olarak görevlendirilen öğrencilere ödeneek aylık burs miktarının üst sınırı; Yükseköğretim üst kurulunun 21/09/2022 tarihli toplantısında görüşülerek tezli yüksek lisans öğrencileri için 2550 TL ve doktora öğrencileri için 3825 TL olarak uygun görülmüştür.
gunluk-ustogrenci-isleriburslar
YÖK'ten BAP Bursiyeleri, için Önemli Karar !!!