Doktorasını bitiren Araştırma Görevlilerine müjde

Doktorasını bitiren Araştırma görevlilerin lisansüstünde ders vermesi ile ilgili yeni mevzuat değişikliği yapıldı

Doktorasını bitiren Araştırma görevlilerin lisansüstünde ders vermesi ile ilgili yeni mevzuat değişikliği yapıldı

Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikle  doktora mezunu öğretim elemanları ile doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalıştırılacak kişilerin lisansüstü düzeyde ders verebilmesine imkan sağlandı!
 
15 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlanan “Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” ile “Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat-İşleyiş Yönetmeliği”nde yapılan düzenlemelerle doktorasını tamamlamış araştırma görevlisi ve öğretim görevlileri ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalışacak kişilerin lisansüstü düzeyde ders verebilmelerine imkan sağlandı.

Bununla birlikte, doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalışacak kişiler kendilerinin muvafakatı, öğrencinin talebi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı olarak da atanabilecekler.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Tez danışmanı atanması (YL)

MADDE 8 – (2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. (Değişik cümle:RG-1/3/2017-29994) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

 

Tez danışmanı atanması (YL)

MADDE 8 – (2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir.  2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. (Değişik cümle:RG-1/3/2017-29994) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Tez danışmanı atanması (DR)

MADDE 18 – (2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. (Değişik cümleler:RG-1/3/2017-29994) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Tez danışmanı atanması (DR)

MADDE 18 – (2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. (Değişik cümleler:RG-1/3/2017-29994) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

 

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 34 – (2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 34 – (2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

gunluk-ustmanset
yüksek lisans ilanları doktora ilanları, bahar dönemi ilanları, üniversitesi