100/2000 Doktora Bursiyerlerinin Hangi Durumlarda Bursu Kesilir !

100/2000 Doktora Burs Öğrencilerinin hangi durumlarda bursu kesilir?

100/2000 Doktora Burs Öğrencilerinin hangi durumlarda bursu kesilir?

Yeni YÖK’ün yükseköğretim sistemine ihtisaslaşma ve misyon farklılaşması kapsamında “araştırma odaklı ihtisaslaşma üniversiteleri” ile “bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma üniversiteleri” konseptini kazandırdığı gibi YÖK 100/2000 Doktora Programı ile ülkenin kalkınma hedefleri yönünde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilindiği üzere Üniversitelerin Enstitüleri bünyesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi itibarıyla başlatılan YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında 92 farklı üniversiteden 4 bin 250 öğrencinin burs aldığını 2021 yılı itibarıyla 4500 öğrencinin bu imkandan yararlandığını tahmin edilmektedir.

Bu kapsamda 100/2000 Doktora Bursiyerleri doktora programlarından bursları aşağıdaki durumlarda kesilir.

1- Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa/alt alana yatay geçiş yapması durumunda bursu sonlandırılır.
2- Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.
3- Mücbir sebepler dışında kayıt donduran öğrencilerin bursu sonlandırılır.
4- Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktora eğitimini aldıkları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla yükümlüdür. Söz konusu mevzuat kapsamında başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.
5- Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında; Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmaya başlamaları halinde bursu sonlandırılır.
6- Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılarak ödenen burslar yasal faiziyle kendilerinden tahsil edilir.


gunluk-ust
100/2000 Doktora Bursiyerlerinin, Hangi Durumlarda, Bursu Kesilir!