1416 Kanun kapsamında doktora bitirip dönenlere öğretim üyesi kadrosuna atanma hakkı!

1416 sayılı Kanun kapsamında doktora eğitimi tamamlayıp dönenlere üniversitelerin atanma kriterlerini taşıması kaydıyla doğrudan doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma hakkı verildi.

1416 sayılı Kanun kapsamında doktora eğitimi tamamlayıp dönenlere üniversitelerin atanma kriterlerini taşıması kaydıyla doğrudan doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma hakkı verildi.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar sonucunda 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora eğitimini tamamlayarak dönen bursiyerlerin öğretim görevlisi kadrolarına atamaları yapılmaktaydı.
9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 15 inci maddesiyle 1416 sayılı Kanuna eklenen düzenleme sonucunda, ilgili Kanun kapsamında doktora eğitimi tamamlayıp dönenlerin üniversitelerin atanma kriterlerini taşıması kaydıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmaları, taşımayanların ise önceden olduğu gibi öğretim görevlisi kadrolarına atamalarının yapılması hüküm altına alınmıştır.

326 SAYILI KANUN METNİNDEKİ İLGİLİ MADDE
MADDE 15- 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerin öğrenimlerini izlemek ve değerlendirmek üzere adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından danışman atanır. Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanların, mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun atama kriterlerini karşılamaları şartıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına, atama kriterlerini sağlamamaları halinde ise öğretim görevlisi kadrolarına ataması yapılır."

Memurlar.Net - Özel