Akademik personel 600 göstergeden daha fazla yararlanacak

Akademik personel geliştirme ödeneği üzerinden, 600 puanlık ek göstergeden daha fazla yararlanacak

Akademik personel geliştirme ödeneği üzerinden, 600 puanlık ek göstergeden daha fazla yararlanacak

Yapılan açıklama gereğince, 4 meslek grubu ile genel müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri dışındaki tüm kamu personelinin ek göstergeleri 600 puan artacaktır.

600 puanlık ek gösterge artışının maaş etkisi brüt 141 lira olacaktır. Tıklayınız.

Ancak, akademik personelin açısından, 600 puanlık ek gösterge artışı, geliştirme ödeneğinden dolayı maaşı biraz daha fazla artıracaktır.

2914 sayılı Kanunun 14. maddesinde yer alan hüküm gereğince, akademik personel, almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı üzerinden geliştirme ödeneği almaktadır. Ek gösterge artınca geliştirme ödeneği de artacaktır haliyle

Ek göstergenin geliştirme ödeneği üzerinden maaş etkisi ne kadar olacak?

1. dereceli bir öğretim görevlisi için hesaplama (amasya merkez için)

(Gösterge+Ek gösterge)*Maaş katsayısı* Geliştirme ödeneği
(1500+3600) * 0,235445 * Yüzde 140
1200*Yüzde 140
1.681 TL

Ek gösterge 4200 olduğunda hespalama şu şekilde olacaktır

(Gösterge+Ek gösterge)*Maaş katsayısı* Geliştirme ödeneği
(1500+4200) * 0,235445 * Yüzde 140
1.483*Yüzde 140
2.076 TL

Bu hesaplamıza göre ek gösterge aylığının yanı sıra, Amasyada görev yapan 1. dereceli bir öğretim görevlisinin geliştirme ödeneği 395 lira aratacaktır.

Sizde aynı hesaplama yöntemiyle, eğer geliştirme ödeneğinizi biliyorsanız, geliştirme ödeneği tutrarındaki brüt artışı hesaplayabilirsiniz.

2914 sayılı Kanunun geliştirme ödeneği maddesi:

Madde 14 - (Değişik madde: 04.03.1998 - 4359 S.Kanun/Madde 15)

Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyoekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Kaynak: GazeteMemur