Alakasız Bölümler ve Sertifikalar ile Kişiye Özel Öğretim Görevlisi İlanı !

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim görevlisi ilanlarını gözden geçirmelidir zira ilanda hem ilgisiz bölümler hem de belirli bir adayı tarif eden belgeler yer almaktadır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim görevlisi ilanlarını gözden geçirmelidir zira ilanda hem ilgisiz bölümler hem de belirli bir adayı tarif eden belgeler yer almaktadır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda öğretim elemanı kadro ilanı yayımlanmıştır.

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında söz konusu kadro ilanlarını değerlendirdiğimizde; bazı öğretim görevlisi ilanlarında "ilgisiz bölümlere", bazılarında belirli adayı tarif eden "katılım belgesi/sertifikalara" yer verildiği görülmektedir.

Söz konusu kadroları sırasıyla incelediğimizde;

1-Bilgisayar Programcılığı Programı:

"Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Matematik lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak. Üniversite onaylı Dijital Dönüşüm veya Üniversite onaylı Dijital Dönüşüm ve Yeni Teknolojiler Katılım Belgesi veya sertifikasına sahip olmak."

İlgili programa dört farklı alana imkan verilerek geniş bir katılıma şans tanınsa da, adayların başvurularının katılım belgesi/sertifikayla sınırlandırmak doğru değildir. Nitekim katılım belgesi bugün bir uzaktan eğitim yoluyla kolaylıkla alınabilecek bir belgedir. Bu belgenin olmaması adaylar için bir elenme sebebi olmamalı, olanlar için ise bir üstün yetenek göstergesi sayılmamalıdır. Dolayısıyla üniversitenin katılım belgesi şartını kaldırması uygun olacaktır.

2-Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programı

"Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği Bölümü, Güzel Sanatlar veya Eğitim Fakültelerinin Resim Bölümü'nden lisans mezunu olup kamu kurumlarında en az 2 (iki) yıl grafiker olarak görev yapmış olmak ve ayrıca belgelemek kaydıyla saç yapım ve makyaj tasarımcısı olarak çalışmış olmak. (Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanı olduğundan ALES'ten muafiyet uygulanacaktır.)

Bu program, Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES'ten muaf olarak belirlenmiştir. İlgili programlara başvuracak adayların muaf olabilmesi için söz konusu alanda en az 2 (iki) yıl tecrübeli olması YÖK'ün kararıdır. İlanda ise ilgili kişinin grafiker olarak tecrübeli olması şart koşulmuştur. Haliyle "Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri" alanında tecrübesi olmayan birinin ALES'ten muaf olması mümkün değildir. İlanda güncelleme yaparak ALES şartı en az 70 olarak aranmalıdır.

3-Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programı

"Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği Bölümü, Eczacılık Fakültesi veya Fakültelerin İşletme Bölümü'nden lisans mezunu olup belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisansını yapmış olmak. Alanı ile ilgili en az 3 (üç) yıllık iş deneyimine sahip olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kadın Saç Tasarımı veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Saç Kesimi kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak. (Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanı olduğundan ALES'ten muafiyet uygulanacaktır.)

Yukarıdaki benzer ilanda olduğu gibi, bu programa başvuracak adayların ALES'ten muaf olabilmeleri için "Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri" alanında en az 2 yıl tecrübesi olmalıdır. İlana bakıldığında, Eczacılık, İşletme gibi farklı alanlara yer verilmiş ve bu kişilerin alanı ile ilgili en az 3 yıl iş deneyimi olması istenilmiştir. Burada tecrübenin ilgili uzmanlık alanı olarak güvence altına alınması gerekir.

4-İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

"Mühendislik Fakültelerinin herhangi bir bölümünden veya Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup bu alanların birinde veya İş Sağlığı ve Güvenliği veya Fiziki Coğrafya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği belgesine sahip olmak"

İş sağlığı ve güvenliği ülkemizde halen tam ehemmiyeti kavranamamakla birlikte, bu konudaki planlanan yasal düzenlemeler ise sürekli ertelenmektedir. Üniversiteler ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde mezunlar vererek, sektöre insan kaynağı noktasında katkı vermekle birlikte bir takım kişilerinde önünü açmaya meyilli bir alana dönüşmüştür.

İlana bakıldığında, Mühendislik, Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Fiziki Coğrafya alanlarına yer verilmiştir. Diğer üç alanın programla uyumu noktasında kavramsal bir bağ kurulabilirken, Coğrafyanın alt dalı olan "Fiziki Coğrafya"ya da göz kırpılması "belirli bir adayı" kısmen işaret etmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından söz konusu kadroların yeniden değerlendirilmesi gerek ilgili üniversite gerekse adayların mağdur olmaması açısından önem arz etmektedir.

Memurlar.Net - Özel
van-yuzuncu-yil-universitesi gunluk-ust
Alakasız Bölümler,Sertifikalar, Kişiye Özel, Öğretim Görevlisi İlanı,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi