Araştırma görevlisi alımlarında yaşanan alan problemi ?

Araştırma görevlisi alımlarında adayların eğitim gördükleri bilim dallarını belgelendirmekte yaşanan sıkıntılar....

Araştırma görevlisi alımlarında adayların eğitim gördükleri bilim dallarını belgelendirmekte yaşanan sıkıntılar....

09 Aralık 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Özel Şartlar" başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; "....Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır." düzenlemesi yer almaktadır.

Bu doğrultuda, devlet üniversiteleri tarafından verilen tüm araştırma görevlisi ilanları;

1- Tezli Yüksek Lisans yapıyor,

2- Doktora yapıyor,

3- Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor,

Olmak üzere üç farklı şekilde ilan edilebilmektedir.

Ancak, başta İlahiyat olmak üzere bazı alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarının başvuru şartına göre adaylar tezli yüksek lisans veya doktora yaptığını belgelendirmekte oldukça güçlükler yaşamaktadır. Birçok kişi araştırma görevlisi ilanlarının ön değerlendirme aşamasında bu sorundan dolayı doğrudan elenmektedir.

Bu konuda en yakın somut örneklerden birisi yeni kurulan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yaşanmıştır. Bu yükseköğretim kurumumuzun Rektörü hepimizin yakinen tanıdığı bir İlahiyat Profesörü ve halen Yükseköğretim Genel Kurulu Üyeliği görevini de sürdüren Nihat HATİPOĞLU'dur.

İlgili üniversite tarafından İlahiyat Fakültesinde istihdam edilmek üzere 29 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de 4 Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir. Söz konusu araştırma görevlisi kadrolarının ilan edildiği anabilim dalları; TEFSİR, HADİS, İSLAM HUKUKU VE İSLAM TARİHİDİR.

İlana yapılan başvurulardan sonra, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi web sayfası üzerinden ön değerlendirme sonuçları ilan edilmiştir. Ön değerlendirme sonuçlarına baktığımızda;

- Tefsir alanında başvuran 11 adaydan 10'unun "Tefsir alanında Yüksek Lisans ve/veya Doktora Belgesi Yok" gerekçesiyle elendiği ve giriş sınavına yalnızca bir kişinin girmeye hak kazandığı,

- Hadis alanında başvuran 5 adayın tamamının "Hadis alanında Yüksek Lisans ve/veya Doktora Belgesi Yok" gerekçesiyle elendiği" ve giriş sınavına hiçbir adayın davet edilemediği,

- İslam Hukuku alanında başvuran 6 adaydan 3'ünün "İslam Hukuku alanında Yüksek Lisans ve/veya Doktora Belgesi Yok" gerekçesiyle elendiği ve giriş sınavına üç kişinin girmeye hak kazandığı,

- İslam Tarihi alanında başvuran 6 adaydan 5'inin "İslam Tarihi alanında Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi Yok" gerekçesiyle elendiği ve giriş sınavına yalnızca bir kişinin girmeye hak kazandığı,

Görülmektedir.

Bu kadrolara başvuran adayların büyük bir çoğunluğunun elenmesindeki en temel sebep; kişilerin kayıtlı oldukları doktora programının gerek e-devlet gerekse enstitülerce verilen öğrenci belgelerinde "TEMEL İSLAM BİLİMLERİ" olarak geçmesidir. Çünkü, araştırma görevlisi kadrolarına başvuranlar HADİS, ARAP DİLİ VE BELAGATI, İSLAM HUKUKU VE TEFSİR bilim dallarına göre ders almaları veya ders dönemini geçip tez çalışmalarına bu alanlarda devam etmelerine rağmen, lisansüstü eğitime kayıtlı olduğu üniversite "TEMEL İSLAM BİLİMLERİ" anabilim dalı düzeyinde öğrenci alımı yaptığı için adaylar ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim gördüklerini kanıtlayamaz durumdadırlar.

Yukarıda anlattığımız sorundan dolayı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi kadrolarında genel ve mevzuata uygun ilan şartları yer almasına rağmen sanki kişiye özel kadro ilan edilmiş gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Örneğin Tefsir Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna 11 kişi başvurmasına rağmen 10 aday belge eksikliğinden dolayı elenmiş ve 24 Eylül 2019 günü yapılacak yazılı sınava yalnızca bir kişi girecektir. Ortadaki bu sorun yüksek ALES ve yabancı dil puanına sahip nitelikli adayların başvurusunu engellemekte, ayrıca akademik rekabeti de bütünüyle ortadan kaldırmaktadır.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Genel Kurulu üyeliği halen devam eden ve kendisi de İlahiyat Profesörü olan Rektör Nihat HATİPOĞLU'nun araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların durumlarını yeniden değerlendirerek, akademik rekabeti sağlayan ve nitelikli araştırma görevlisi istihdamına katkı veren bir düzenleme yapmasını kendisinden talep ediyoruz.

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel