Bülent Ecevit Üniversitesi, öğretim elemanı alımı sınavına giren herkesin notunu ilan etmeli!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu sınavına giren tüm adayların notunu ilan etmeli!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu sınavına giren tüm adayların notunu ilan etmeli!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 12 Araştırma Görevlisi ve 17 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplamda 29 kadro ilanı 17 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kadrolara yapılan müracaatlar sonucunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından değerlendirme sonuçları 04 Eylül 2019 tarihi itibarıyla üniversite internet sayfasından duyuruldu.

Ancak, sınav sonuç tablolarında sadece asıl ve yedek adayların puanları ve değerlendirme sonuçları yer alırken diğer sınava giren adayların yazılı sınavlarda kaç puan aldığı sıralamanın nasıl olduğu nedense gizlenmiştir.

Halbuki, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Nihai Değerlendirme" başlıklı 12 nci maddesinde; "Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %10'unu, yabancı dil puanının %30'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir." hükmüne göre yazılı sınava giren tüm adayların değerlendirme puanının belirlenmesine yüzdelik olarak etki eden ALES, Yabancı Dil, Lisans Mezuniyet Notu, Giriş Sınavı Puanı gibi bileşenlerinin tamamı internet sitesinden paylaşılması şarttır.

Nitekim, kazanamayan adaylar özellikle yazılı sınavda aldığı notu görmeli, şayet aldığı notu düşük buluyorsa gerek ilgili üniversiteye, sonuç alamadığı takdirde idare mahkemesi nezdinde girişimde bulunabilmesi en tabii hakkıdır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında yazılı sınava giren tüm adayların aldığı notları objektif bir şekilde ilan ederek kamuoyuyla paylaşması hem mezkur yönetmeliğin hem de iyi yönetim ilkesinin bir gereğidir.

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel