Çok özel bir ilan, hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel !!!

İzmir Bakırçay Üniversitesinin yayımlanan öğretim görevlisi kadro ilanı, hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel !

İzmir Bakırçay Üniversitesinin yayımlanan öğretim görevlisi kadro ilanı, hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel !

İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de Rektörlüğe bağlı Uluslararası İlişkiler ve Değişim Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu öğretim görevlisi kadrosunda; "Uluslararası İlişkiler ve Değişim Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere, Tarih alanında doktora yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla, AB fonlarına yönelik projelerde 10 yıllık deneyim sahibi olmak ve Proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimi belgesine sahip olmak. Kamu kurumlarında 10 yıllık deneyim sahibi olmak." özel şartı aranmakla birlikte asgari 80 yabancı dil şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır." ifadesi bulunmaktadır.

Anılan Yönetmelik düzenlemesi gereğince, Üniversite tarafından Uluslararası İlişkiler ve Değişim Koordinatörlüğünde istihdam edileceği ilanda belirtilen Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda aranacak asgari dil puanının 80 yerine 85 olduğu kuşkusuzdur.

Diğer taraftan, Uluslararası İlişkiler ve Değişim Koordinatörlüğü gibi dış ilişkilere yönelik işlemler yürüten Üniversite birimlerinde genellikle "Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı" gibi yabancı dil hakimiyeti yüksek kişiler istihdam edilmektedir. İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından yalnızca "TARİH" alanında doktora yapmış ve "AB fonlarına yönelik projelerde 10 yıllık deneyim sahibi olmak ve Proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimi belgesine sahip olmak. Kamu kurumlarında 10 yıllık deneyim sahibi olmak" kriterlerinin aranması kadronun kişiye özel olduğunu işaret etmektedir.

Bu çerçevede, halen başvuru süreci devam eden ilgili öğretim görevlisi kadrosunun İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından yeniden değerlendirilmek suretiyle düzeltilmesinde fayda bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel

izmir-bakircay-universitesi ogretim-elemani-ilanlarigunluk-ust
Çok Özel bir ilan, hem mevzuata aykırı ,hem de kişiye özel !!!