Cumhurbaşkanı 6 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 üniversiteye Rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 üniversiteye Rektör atandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Fuat ERDAL

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mehmet Cahit GÜRAN

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Metin AKSOY

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih AKTEKİN

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Turgut ÖZKAN

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 13 üncü maddesi 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Rektör olarak atanmışlardır..