Devlet Üniversiteleri Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi ilanlarını ne zaman yayınlar?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversitelere 2020 yılı için Öğretim Elemanı kadro ihdası verildi.Peki araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları ne zaman yayınlanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversitelere 2020 yılı için Öğretim Elemanı kadro ihdası verildi.Peki araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları ne zaman yayınlanacak?

Hatırlayacağınız üzere ilk defa 2019 yılında uygulamaya geçen ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." ifadesi yer almaktadır. 
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlar, izleyen mali yıla ait atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir." hükümleri yer almıştır. Geçen yıl tüm devlet üniversitelerine ayrılan araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadro sayısı 4000 olarak ihdas edilmiş olup, 04 Şubat 2019 günü Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereği tüm devlet üniversiteleri 2020 yılında ihtiyaç duydukları kadro taleplerini 2019 yılının Kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına ilettiler. 
Bu kapsamda 2020 yılının Devlet Üniversiteleri araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadro sayılarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Şubat Ayı içerisinde yayımlandı.

Bu kapsamda Mart Ayının sonlarına doğru devlet üniversitelerin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi ilanlarına çıkacağını düşünmekteyiz.
gunluk-ust
akademik ilanlar, araştırma görevlisi ilanları,