Doçentlik sözlü sınavlarına akademik jüri ücreti ödenir mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yükseköğretim kurumları tarafından doçentliğe atamada sözlü sınav şartı koyulması halinde sınava katılacak öğretim üyelerine akademik jüri ücreti ödenmesi gerektiğine yönelik görüş verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yükseköğretim kurumları tarafından doçentliğe atamada sözlü sınav şartı koyulması halinde sınava katılacak öğretim üyelerine akademik jüri ücreti ödenmesi gerektiğine yönelik görüş verdi.

Bildiğiniz üzere, 06 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7100 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından eser inceleme ve sözlü sınav olarak iki aşamalı gerçekleştirilen doçentlik başvurularındaki sözlü sınav aşaması uygulamadan kaldırıldı.

Ancak, yasal düzenlemede üniversitelere yetki verilerek, Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik unvanı alan kişiler, eğer üniversite atanma kriterlerine, "SÖZLÜ SINAV" şartı koyması halinde -Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen jüri- tarafından ilgili yükseköğretim kurumu ev sahiplinde sınava tabi tutulmaktadır.

Bu yasal düzenleme çerçevesinde, atama kriterine sözlü sınav şartı koyan bir yükseköğretim kurumu ÜAK tarafından kurulan sözlü sınava katılacak jüri üyelerine ayrıca jüri ücreti ödemesi yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddüt ettiğinden Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş sormuştur.

Hazin ve Maliye Bakanlığı, 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca doçentliğe atama kapsamında üniversitelerin isteği üzerine sözlü sınav yapılması durumunda, Üniversitelerarası Kurul tarafından yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen jüri üyelerinin de doçentliğe atama kapsamında görevlendirildiği ve dolayısıyla jüri üyelerine 3000 ek gösterge rakamı esas alınarak -sözlü sınavı talep eden yükseköğretim kurumu tarafından- jüri üyeliği ücreti ödenmesi gerektiğini değerlendirmiştir.

Yavuz Selim KAPLANMemurlar.Net - Özel