Ebelik alanında profesör alınırken konulan ilginç şart!

Ebelik alanında profesör alınırken konulan ilginç şart!
Amasya Üniversitesi tarafından Ebelik alanında ilan edilen Profesör kadrosu Yükseköğretim Kurulunun sağlık alanında belirlediği program ölçütleriyle uyuşmuyor. üniversitelerin sağlık alanındaki programlara ilk defa öğrenci alımlarında veya öğrenci alımı yapılmış programlara öğretim elemanı istihdamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği asgari program açma ölçütlerine uygun hareket etmeleri bir zorunluluktur. Fakat yakınen takip ettiğimiz bir konu olarak bu ölçütlere aykırılık teşkil eden öğretim üyesi ilanları sonucunda yükseköğretim kurumları tarafından bu hususun tam anlaşılmadığını ya da olaya şaşı bakılıp bilinçli olarak görmezden gelindiğini düşünüyoruz.
Amasya Üniversitesi tarafından 20.04.2020 tarihinde Resmi Gazetede verilen çoğunluğu sağlık alanıyla ilgili öğretim üyesi ilanı incelendiğinde Ebelik alanında verilen Profesör ilanı her haliyle dikkat çekmeyi başarmaktadır.Oysa Ebelik alanıyla ilgili olmak üzere belirlenen asgari ölçütler kapsamındaki öğretim üyesi alanları tabloda belirtildiği şekildedir.


Hem söz konusu Profesör kadrosu ilanı açıklamalarına hem de ebelik alanındaki belirlenen öğretim üyesi alanlarına baktığımızda Organik Kimya alanının belirlenen alanlar arasında hiçbir surette yer almadığı görülmektedir.

Ayrıca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yayınlanan doçentlik alanlarına ait BİLİM ALANLARI VE ANAHTAR KELİMELER içeriğine de baktığımızda Ebelik alanına yönelik belirlenen öğretim üyesi alanların sağlık temel alanında olduğu; Organik Kimya bilim alanının ise Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında farklı bir disiplinde yer aldığı da görülmektedir.

Özetle ilgili bilim alanından mezun olmamış birilerinin genç tohumları yeşertemeyeceği hatırlatılarak adaylar hakkında gerçekçi, tarafsız, adil değerlendirmeler kriterlerini kendine amaç edinen Amasya Üniversitesi tarafından ilerleyen süreçlerde yasal sıkıntı yaşanmaması adına kadro ihtiyacı gerekçeleri bakımından ilan verilen Ebelik alanındaki Profesör kadrosunun özel şartları revize edilmeli ya da bu kadro tümüyle iptal edilmelidir!

Memurlar.Net - Özel