Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin araştırma görevlisi alım ilanında düzeltme yapılmalı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından ilan edilen 3 (üç) araştırma görevlisi kadro şartlarında düzeltme yapılmalı!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından ilan edilen 3 (üç) araştırma görevlisi kadro şartlarında düzeltme yapılmalı!

Bilindiği üzere, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen düzenleme çerçevesinde; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 01 Ekim 2019 tarihli ve 30905 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen ve aşağıda görsellerini sunduğumuz araştırma görevlisi kadrolarını incelediğimizde;

1- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Fakültelerin İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetiminde Yüksek Lisans Yapıyor Olmak." şartı aranmıştır. Ülkemizde birçok Sağlık Yönetimi/İdaresi mezunu bulunmakta iken, başvuru hakkı tanınmamıştır.

Ayrıca, ilanda yüksek lisans şartı olarak "HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ" alanı yer almakta olup, ilgili lisansüstü program ülkemizde sadece bir devlet üniversitesinde bulunmaktadır.

İlave olarak, mezkür yönetmelik gereği ilgili kadro şartında yüksek lisans ibaresinin "TEZLİ" olarak açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. Diğer tüm araştırma görevlisi kadrolarında bu husus yazılı olarak belirtilirken, İlanda bu husus belirtilmemiştir.

2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve İşletme Bölümünde Doktora Yapıyor Olmak" şartı aranmıştır.

Bu ilanda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi alanına öncelik verilmesi gerekirken, ne hikmetse Kamu Yönetimi Lisans mezunu, İşletme alanında Doktora yapan kişi/lere fırsat verilmiştir. Araştırma görevlilerinin atandığı bölüm-anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. İlanın bu haliyle devam etmesi halinde, başvurup kazanacak kişi İşletme alanında Doktora yapan birisi olacak ve alan dışı bir atama yapılmış olacaktır.

Üniversitenin gerçekten İşletme alanında doktora yapan akademik personele ihtiyacı varsa, halihazırda ilgili fakültenin İşletme Bölümü bünyesindeki 2 Profesör, 4 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Doktorasını tamamlamış Araştırma Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanını da dikkate almalıdır.

3- Son olarak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Fakülte veya Yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veya Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak." şartı aranmıştır. Bu ilana kişiye özel bir ilan yorumu getiremeyiz. Ancak, buradaki sorun kadronun ilan edildiği yer olan Spor Yöneticiliği Bölümü mezunlarına başvuru şansı tanınmamasıdır.

er geçen gün mezun sayısı artan Spor Yöneticiliği Bölümü mezunlarına da ilanda düzeltme yapılarak müracaat hakkı verilmelidir.

Yukarıda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin 3 (üç) araştırma görevlisi kadrosunda müracaat süresi sona ermeden başvuru şartlarını yeniden gözden geçirerek düzeltme yapmasında fayda bulunmaktadır.

 


Memurlar.Net - Özel