Hukuka Aykırı Kadro İlanı Nedir?

Akademik kadroların hukuka aykırı olarak ilan edilmesi ve kadroya alım süreçlerinin hukuka aykırı olması sıkça rastlanan bir durumdur. Bu yazıda ise kadro ilanının kişilere özel olarak açılması durumundan kısaca bahsedilecektir.

Akademik kadroların hukuka aykırı olarak ilan edilmesi ve kadroya alım süreçlerinin hukuka aykırı olması sıkça rastlanan bir durumdur. Bu yazıda ise kadro ilanının kişilere özel olarak açılması durumundan kısaca bahsedilecektir.

HUKUKA AYKIRI KADRO İLANI

Akademik kadroların hukuka aykırı olarak ilan edilmesi ve kadroya alım süreçlerinin hukuka aykırı olması sıkça rastlanan bir durumdur. Bu yazıda ise kadro ilanının kişilere özel olarak açılması durumundan kısaca bahsedilecektir.

 

Kişiye Özel Açılan Kadro Nedir ?

Yukarıda açıkladığımız bilimsel kaliteyi arttırmak ve diğer akademik çalışmalar yapmak üzere Üniversitelerce açılan kadronun münhasıran kişiye özel açılıp yani adrese teslim açılması, herkese açık tüm şartları sağlayan adayların başvurusu dışında ayrıcalıklı adayın atanması üzerine açılmış ilandır.

Kişiye Özel Olarak Kadro Açılabilir mi ? 

Kesinlikle kişiye özel kadro ilanı doğrudan hukuka aykrıdır. Bu durum üniversitelerin bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak objektif ve denetlenebilir nitelikte getirdiği ek koşulların kişiyi tarif eder, keyfi ve subjektif nitelik taşıması ile ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bu hukuka aykırılık üniversitelerin koyduğu Ek Koşullar ile ortaya çıkmaktadır.

 Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Akademik Kadro İlanlarında Aranan Ek Koşulların konu edildiği bilgi notunda;

 “… Yapılan inceleme ve soruşturmalarda Üniversiteler tarafından çıkılan bazı ilanlarda yer alan ek koşulların belirli bir adayı tanımlamaya yönelik olarak ve akademik rekabeti engelleyecek biçimde belirlenebildiği, ataması yapılan kişilerin yayınları ile belirlenen ek koşul arasında büyük benzerlikler bulunduğu ve hatta bazı atamalar için doğrudan ataması yapılan kişilerin yüksek lisans ya da doktora tez başlıklarının ek koşul olarak belirlendiği, bazı ilanlarda bilimsel kalite ve bilim disiplinleri arasındaki farklılıklarla açıklanamayacak ölçüde kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici koşullar belirlendiği görülmüştür.

Üniversitelerin çıkmış olduğu ilanlarda belirlediği ek koşulların kişiyi tanımlamaya yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte olmasının, Anayasanın eşitlik ilkesine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na aykırılık teşkil edeceği, tesis edilen işlemin dava konusu edilmesi halinde yargı makamları tarafından atama işleminin iptal edileceği, buna bağlı olarak üniversitenin işleyişi üzerinde olumsuzluk etkiler yaratacağı ve kişiler açısından mağduriyetler yaratacağı, söz konusu atama işleminde rol alan yetkililer açısından idari ve cezai sorumluluklar doğuracağı açıktır. …” açıklamalarına yer verilmektedir. (YÖK Denetleme Kurulu-Bilgi Notları)

 

Kişiye Özel Açılan Kadro İlanına İtiraz Nasıl Yapılır ?

Açılan kadronun kişiye özel ilan şartlarını taşıdığını düşünen aday ilgili ilana karşı ilanın verildiği üniversiteye itirazda bulunabilir. Akademik kadro ilanına itiraz açılan ilanın Resmi Gazetede yayınlanması sonrası veya adayın kadro başvurusunun Ön Değerlendirme Kurulunca reddedilmesini öğrenmesi üzerine yapılacaktır.

Kişiye özel akademik kadro ilanına itiraz ve dava konularında ayrıntılı bilgi için KİŞİYE ÖZEL KADRO konulu yazıyı okuyabilirsiniz.

AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK

gunluk-ust
Hukuka Aykırı ,Kadro İlanı, Nedir, Kişiye Özel