İlan Edilen Bütün Kadrolarda Kişiye Özel Çalışma Şartı Aranıyor !

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ilan edilen Akademik personel alım ilanının tamamında kişiye özel çalışma şartı aranıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ilan edilen Akademik personel alım ilanının tamamında kişiye özel çalışma şartı aranıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 79 akademik personel almak üzere çağrıya çıkılmıştır.

Öğretim üyesi kadrolarına baktığımızda; neredeyse tamamında başvuracak adayları tanımlayan "özel çalışma şartlarına" yer verildiği görülmektedir.

Her ne kadar "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 3'üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." hükmü eklenmiş olsa da, üniversitelerde içeriden yükselmeyi bekleyen adaylar için ilana çıkılması zorunluluğu bulunduğundan adrese teslim ilanların arkasını kesmek kısa vadede mümkün görünmüyor.

Örneğin, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayın "Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Görev Temelli Öğretim ve İletişimsel Beceriler" konusunda çalışma yapması istenmiştir. Açık kaynak üzerinden yapılan taramada zaten bu çalışmanın halen ilgili bölüm bünyesinde görev yapan araştırma görevlisini tanımladığını net olarak görebiliyoruz.

Özellikle dışarıdan doktora yapıp herhangi bir kadroda bulunmayan kişilerin üniversitelerde öğretim üyesi kadrosuna geçişi bu süreçte ne yazık ki oldukça imkansız bir hale doğru gidiyor!
Bu çerçevede, içeriden doktorasını tamamlayanlar dışarıdan doktorasını bitirip öğretim üyesi olma hayalini kuranları kişiye özel ilan vermeden istihdamını sağlayacak bir düzenleme ya da yapının kurulması yükseköğretimin en öncelikli ihtiyaçlarından birisi olmaya devam edecek gibi görünüyor!

www.memurlar.net

erzincan-binali-yildirim-universitesi gunluk-ust
akademikadro, akademik ilanlar, öğretim görevlisi ilanları, araştırma görevlisi ilanları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,